Problemen met uitvaartverzekering voorkomen

Er zijn de laatste jaren meerdere problemen met uitvaartverzekeringen in het nieuws gekomen. Bepaalde problemen zijn moeilijk te voorkomen, maar de meest voorkomende problemen kunt u als verzekerde wel voorkomen.

Wat de meest voorkomende problemen zijn en hoe u deze kunt voorkomen, dat leest u in dit artikel.

Problemen uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering problemen voorkomen

Dat het afsluiten van een uitvaartverzekering de financiële afwikkeling van een uitvaart dekt, dat is bekend. Dat er ondanks dat er een uitvaartverzekering is afgesloten heel af en toe toch problemen ontstaan, dat gebeurt helaas ook. Veel van deze problemen met de uitvaartverzekering zijn eenvoudig te voorkomen.

Onvindbare polissen

Een probleem waar veel nabestaanden tegen aan lopen is dat ze niet weten of hun dierbare een uitvaartverzekering had lopen. De polis is onvindbaar en men weet niet of er ooit een uitvaartpolis is afgesloten.

Het kan ook gebeuren dat de nabestaanden niet weten bij welke verzekeraar er een uitvaartverzekering is afgesloten. Of de verzekeraar is inclusief de polissen overgenomen door een andere uitvaartverzekeraar.

Dit komt geregeld voor bij oude polissen van RVS, Hoge Huys etc. De verzekeraar is zo moeilijk te traceren voor de nabestaanden. Als het dan ook nog eens zo is dat de verzekerde verkeerd geregistreerd staat en nooit een adreswijziging heeft doorgegeven dan is het vinden van een uitvaartpolis bijna onbegonnen werk.

In zo een geval heeft iemand altijd premie betaald, maar blijft het geld staan bij de verzekeraar. Dit komt vaker voor bij oudere mensen die weinig contacten hebben.

Wetsvoorstel Tweede Kamer

De Tweede Kamer is bezig met een wetsvoorstel die er voor moet zorgen dat als iemand komt te overlijden, de gemeente waar deze persoon woonde een seintje geeft aan de verzekeraars. De verzekeraar kan dan samen met de nabestaanden zorgen dat de uitvaart geregeld wordt.

Als de verzekeraar niet op tijd hoort dat een begrafenisverzekering uitkeerbaar is, zal deze te laat op zoek gaan naar de rechthebbenden. En zo wordt de verzekering niet gebruikt waarvoor deze bedoeld is.

Zo lang dit nog niet geregeld is zullen nabestaanden zelf achter de polis aan moeten.

Administratie

Als nabestaanden kunt u vaak wel in de administratie zien of er een polisblad aanwezig is of dat er periodiek premie werd afgeschreven voor de uitvaartverzekering. Op de bankafschriften komt u misschien de naam van een uitvaartverzekeraar als DELA, Monuta of Ardanta met het polisnummer tegen. U kunt dan contact opnemen met de desbetreffende uitvaartverzekeraar.

Als nabestaande kunt u ook terecht bij de nabestaandendesk van het Verbond van Verzekeraars. Daar kan er uitgezocht worden of u als nabestaande recht heeft op een uitkering om de uitvaart mee te financieren.

Als u zelf wilt voorkomen dat uw nabestaanden moeten zoeken naar uw begrafenispolis dan kunt u laten vastleggen dat u verzekerd bent. U doet dit op het Uitvaartverzekerings register. Het registreren kan ook als u geen uitvaartverzekering heeft afgesloten. Dit bespaart uw nabestaanden een hoop zoekwerk.

Begunstigde uitvaartpolis spoorloos

Er zijn ook uitvaartpolissen waarop een begunstigde staat vermeld. In dat geval zal er alleen uitgekeerd worden aan deze persoon. Als deze polis lang geleden is afgesloten dan kan het gebeuren dat de begunstigde onvindbaar is. De begunstigde kan zelf zijn overleden of naar het buitenland zijn vertrokken en met niemand van de overledene nog contact hebben.

In bepaalde gevallen zal de gemeente de uitvaart dan verzorgen terwijl er wel ooit een uitvaartverzekering is afgesloten.

Dit probleem is voor u als verzekerde te voorkomen door uw uitvaartpolis af en toe door te nemen en te kijken of alle gegevens nog up-to-date zijn.
Belangrijke punten die u controleert zijn:

  • Uw huidige adres
  • De eventuele begunstigde
  • De dekking van de uitvaartverzekering

Geen indexatie uitvaartverzekering

Een probleem wat ook geregeld voorkomt, is dat het verzekerde bedrag niet hoog genoeg is om tegenwoordig een uitvaart mee te bekostigen. Dit komt vooral voor bij hele oude uitvaartpolissen die tientallen jaren geleden zijn afgesloten en waar de polishouders een paar centen aan premie betaalde.

Door de inflatie is het opgebouwde kapitaal niet hoog genoeg om de begrafenis of crematie te betalen. Door een uitvaartverzekering met indexatie af te sluiten voorkomt u dit probleem.

Dit probleem kan nu ook nog ontstaan als u een kapitaal uitvaartverzekering afsluit voor een vaststaand bedrag. Als dit bedrag niet wordt geïndexeerd zal het na verloop van tijd niet dekkend meer zijn.

Natura- en combinatie uitvaartverzekering

Sluit u een combinatie- of natura uitvaartverzekering af dan kan dit probleem niet ontstaan. Deze verzekeringen worden namelijk geïndexeerd waardoor het niet kan gebeuren dat u onderverzekerd raakt.

De producten en diensten voor uw uitvaart zijn met deze verzekeringen gedekt. Bij de combinatie uitvaartverzekering zal er naast deze dekking nog een vrij te besteden bedrag worden uitgekeerd.

Conclusie

Er kunnen problemen met de uitvaartverzekering ontstaan die vaak voortkomen uit onwetendheid. Als u de polis af en toe eens doorneemt en controleert of de dekking nog toereikend is en weet wie de begunstigde is en daar nog contact mee heeft dan kan er niets fout gaan.

Vergeet niet de dekking van de uitvaartverzekering regelmatig te controleren. Indien u namelijk te laag verzekerd bent dan zullen uw nabestaanden voor de extra kosten opdraaien.

Als nabestaande zijn er meerdere mogelijkheden om te controleren of er een uitvaartpolis is afgesloten en bij welke uitvaartverzekeraar.