Meer behoefte aan islamitische begraafplaatsen in Nederland

Het aantal moslims dat in Nederland begraven wil worden is de laatste jaren behoorlijk gestegen. De coronapandemie heeft deze behoefte doen versterken. Door de groeiende vraag naar islamitische begraafplaatsen is er nu schaarste ontstaan.

Doordat de moslimlanden zoals Turkije en Marokko strengere maatregelen hebben genomen ten aanzien van repatriëring is het voor in Nederland wonende moslims praktisch onmogelijk om begraven te worden in het land van herkomst.

Islamitische begraafplaats

In Nederland begraven

Moslims kiezen er om deze reden steeds vaker voor om in Nederland begraven te worden. Aangezien de regels voor een islamitische begrafenis anders zijn dan de Nederlandse vergt dit de nodige aanpassingen.

Zo is het volgens de islamitische regels nodig om de overledene het liefst binnen 24 uur te begraven. Het graf mag vervolgens niet geruimd worden.

Eeuwige grafrust

Doordat er in Nederland erg weinig begraafplaatsen zijn waar eeuwige grafrust mogelijk is, ontstaat er een tekort aan islamitische graven.

Een van de grotere begraafplaatsen waar wel eeuwige grafrust geldt, is de begraafplaats in Almere. Maar ook deze begraafplaats begint vol te raken waardoor de beheerder van deze begraafplaats op zoek is naar een tweede locatie. Andere plaatsen waar het begraven met eeuwige grafrust mogelijk is zijn: Arnhem, Nijmegen en Breda.

Amsterdam is ook bezig om op twee begraafplaatsen eeuwige grafrust mogelijk te maken.

Het probleem met het tekort aan islamitische begraafplaatsen zal ook na de coronapandemie blijven bestaan. Doordat de jongere generatie moslims in Nederland zijn geboren kiezen zij er steeds vaker voor om in Nederland begraven te worden.

Bovendien is de kortere reistijd ook een gunstige bijkomstigheid van het begraven in Nederland.

Islamitische uitvaartverzekering

Als u alles goed geregeld wilt hebben voor een islamitische begrafenis dan is het afsluiten van een islamitische uitvaartverzekering een goede eerste stap.