Begraven met eeuwige grafrust in Amsterdam

Als het aan het college van B en W ligt kunt u straks begraven worden met een grafduur voor onbepaalde tijd in Amsterdam op de begraafplaatsen De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder. Ook als er op een gegeven moment geen nabestaanden meer zijn zal het graf niet worden geruimd.

De gemeenteraad zal zich op 26 mei 2021 uitspreken over het voorstel.

Wat de voorwaarden en de kosten voor het begraven voor onbepaalde tijd zullen zijn dat leest u in dit artikel.

Wat is begraven voor onbepaalde tijd?

Nu is het op de meeste begraafplaatsen zo dat er voor een bepaalde periode grafrechten gehuurd kunnen worden. De grafrechten kunnen variëren van 10 tot 50 jaar. Telkens als deze rechten worden verlengd zullen de nabestaanden hiervoor moeten betalen.

Voor de begraafplaatsen De Nieuwe Ooster en De Nieuwe Noorder is er straks de mogelijkheid om een graf te huren voor onbepaalde tijd. Deze regeling gaat ook gelden voor al bestaande graven.

Verzoek om eeuwige grafrust

Vanuit de samenleving wordt er steeds vaker verzocht om eeuwige grafrust (onbepaalde tijd) en islamitische begraafplaatsen. Mensen met een bepaalde religie of afkomst willen begraven worden in een graf met eeuwige grafrust. De roep om deze manier van grafrust is door Corona groter geworden omdat men niet naar het land van herkomst kan vliegen om daar voor onbepaalde tijd te worden begraven.

Ook de toename van de multiculturele uitvaart heeft bijgedragen aan het besluit.

De gemeente Amsterdam heeft daarom gezocht naar een mogelijkheid om begraven te worden in een graf met eeuwige grafrust mogelijk te maken.

Graf onderhouden

Een graf wordt normaliter onderhouden door de nabestaanden. Met de komst van het begraven voor onbepaalde tijd is de kans groot dat er op een gegeven moment geen nabestaanden meer zijn die het graf kunnen verzorgen.

Zodra er geen nabestaanden meer zijn dan kan het graf voor onbepaalde tijd niet meer worden onderhouden. In dat geval zal het grafmonument worden verwijderd, maar het graf zal niet worden geruimd.

Kosten graf voor onbepaalde tijd

Om de kosten voor een graf met eeuwige grafrust te bepalen zijn de begraafplaatsen uitgegaan van de huidige tarieven voor een periode van 2 keer 50 jaar. De kosten zijn dan voor iedereen hetzelfde. Deze kosten zijn er voor het onderhoud en beheer.

Tarieven graf voor onbepaalde tijd

Op begraafplaats de Nieuwe Ooster zijn er twee categorieën, een A en een AA graf. Het verschil is dat de AA graven breder van opzet zijn en op een mooiere plek liggen. Bij een familiegraf zullen de kosten per persoon lager zijn.

Tarief per begraafplaats

  • De Nieuwe Ooster categorie A €12.940
  • De Nieuwe Ooster categorie AA € 17.940
  • De Nieuwe Noorder €13.090

Zoals u kunt zien liggen de kosten voor een graf voor onbepaalde tijd hoger dan voor een normaal graf. U kunt hier rekening mee houden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. Al moet wel eerst het voorstel nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2021.