Hoeveel dagen na het overlijden is de begrafenis of crematie?

Nadat iemand is overleden moet binnen een bepaalde tijd de begrafenis of crematie plaatsvinden.

De termijn is in de wet vastgelegd en hierin staat dat een overledene binnen 6 werkdagen begraven of gecremeerd moet worden. Echter mag de overledene niet eerder dan 36 uur na het overlijden worden begraven of gecremeerd.

Na hoeveel dagen uitvaart

Wanneer is de uitvaart na een overlijden?

Wanneer een uitvaart zal plaatsvinden is in de Wet op de lijkbezorging (Wlb) bepaald. De exacte periode tussen een overlijden en een uitvaart verschilt. Zo zal een begrafenis of crematie normaal gesproken niet eerder dan 36 uur plaatsvinden vanwege mogelijk strafrechtelijk onderzoek. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Indien iemand op een maandag komt te overlijden dan zal de begrafenis of crematie uiterlijk de tweede maandag plaatsvinden. 

Mag ik de uitvaart vervroegen of uitstellen?

Ja, onder bepaalde omstandigheden mag er van de 36 uur afgeweken worden. Er kunnen godsdienstige redenen zijn om de overledene binnen 24 uur te begraven. Of als er familieleden uit het buitenland moeten overkomen kan er om uitstel van de uitvaart gevraagd worden.

Een andere reden om de begrafenis of crematie uit te stellen is vanwege strafrechtelijk onderzoek. Hier is echter wel toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt nodig.

Deze toestemming is nodig indien u de uitvaart wilt vervroegen of uitstellen. De begrafenis zal dus op zijn vroegst 1.5 dag na het overlijden en maximaal 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

De weekenden en feestdagen worden hierin niet meegeteld. Bij het overlijden rondom de feestdagen kan het langer dan 6 werkdagen duren voordat de uitvaart plaats zal vinden. De uiteindelijke datum kan in de meeste gevallen worden gekozen door de nabestaanden in overleg met de uitvaartverzorger.

Kan een begrafenis op zaterdag of zondag plaatsvinden?

Ja, het is ook mogelijk een begrafenis op zaterdag of zondag te laten plaatsvinden. Het verschilt wel per gemeente en uitvaartcentrum niet bij iedere begraafplaats of crematorium is begraven of cremeren in het weekend mogelijk.

Voor een begrafenis op zaterdag of zondag zullen er wel extra toeslagen berekend worden. Dit vanwege de weekendtoeslagen van het personeel.

Waarom moet de as 1 maand bewaard blijven in het crematorium?

De as moet na een crematie een maand worden bewaard in het crematorium, dit is vanwege eventueel strafrechtelijk onderzoek. Ook hebben de nabestaanden hierdoor langer de tijd om na te denken wat zij met het as willen doen.

Veelgestelde vragen

Waarom uitvaart binnen 6 dagen?

De periode tussen het overlijden en de uitvaart is vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging (Wlb). De periode van maximaal 6 werkdagen geeft de nabestaanden de tijd om de uitvaart te regelen.

Wat is de minimale tijd tussen een overlijden en de uitvaart?

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is vastgelegd dat de minimale periode tussen het overlijden en de begrafenis of crematie 36 uur is. U kunt hier voor ontheffing aanvragen bij de officier van justitie en de burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt

Kan de uitvaart plaatsvinden in het weekend?

Ja, ook in het weekend kan de begrafenis of crematie plaatsvinden. Niet bij iedere begraafplaats of crematorium is deze mogelijkheid er. De kosten voor een uitvaart in het weekend zijn wel hoger dan op een doordeweekse dag.

Michel is auteur en ervaringsdeskundige op het gebied van uitvaartverzekeringen. Sinds 2015 deelt hij zijn expertise en controleert alle content voor Uitvaartdirekt.nl.

Linkedin