Overlijden rondom de feestdagen

Het is natuurlijk altijd verschrikkelijk als er een dierbare overlijdt, maar het geeft nog een extra zwarte rand als iemand komt te overlijden tijdens de feestdagen. In plaats van gezellig kerst en oud & nieuw te vieren is dit ineens een periode van rouw geworden.

En niet alleen dit jaar, maar ook de daarop volgende jaren zult u terug denken aan deze periode. Buiten de emoties kan het ook praktische problemen met zich mee brengen als er rondom de feestdagen iemand komt te overlijden.

Overlijden feestdagen

Uitvaart rondom de feestdagen

Als er iemand komt te overlijden tijdens de feestdagen dan kan het gebeuren dat de crematie of de begrafenis pas 14 dagen erna zal plaatsvinden. Dit heeft alles te maken dat er op zon- en feestdagen in de regel geen uitvaarten worden uitgevoerd.

Begraven gebeurt zeker niet, voor een crematie wil nog wel eens een uitzondering gemaakt worden. Als de feestdagen dus doordeweeks vallen dan kan het gebeuren dat er 2 weken niet begraven of gecremeerd wordt.

Drukte

Voor- en na de feestdagen is het extra druk bij de begraafplaatsen en crematoria. Door de dagen waarop niet wordt gewerkt stapelen de uitvaarten zich op. Ook de rouwkamers zijn in deze periode volop bezet, een enkele keer zal er worden gevraagd om de overledene thuis op te baren. U heeft hiervoor natuurlijk zelf de keuze.

Rouwkaarten

Een ander probleem kan het tijdig informeren van de nabestaanden zijn door middel van een rouwkaart. De kerstperiode is de drukste van het jaar voor de post. U zult dus zo snel mogelijk uw rouwpost op de bus moeten doen om iedereen bijtijds te kunnen informeren.

Uitvaartondernemers helpen vaak graag mee om de overlijdensberichten zo snel mogelijk bij u te bezorgen zodat u deze kunt adresseren.

Hoe lang mag een overledene bovengronds blijven?

Door de feestdagen kan het dus gebeuren dat er 2 weken gewacht moet worden voordat de uitvaart zal plaatsvinden. Volgens de Wet op de Lijkbezorging mag een overledene maximaal 6 werkdagen boven de aarde blijven.

Het gaat hier dus om 6 werkdagen, de feestdagen en de weekenden zullen niet worden meegeteld.
Reken hier uit hoeveel dagen er mogen zitten tussen overlijden en begrafenis of crematie

Koelinstallaties
Jaren geleden mochten er tussen het overlijden en de uitvaart maximaal 5 werkdagen zitten. Tegenwoordig zijn de koelinstallaties dermate verbeterd dat deze periode is verlengd. Vroeger gebeurde het overigens ook wel dat de periode werd verlengd, maar hiervoor moest toestemming aangevraagd worden.

Snel begraven

Er kan ook van de 6 werkdagen afgeweken worden door de overledene eerder te begraven. Er is ook een minimum periode vastgesteld tussen overlijden en de uitvaart. In Nederland mag een overledene pas na 36 uur begraven of gecremeerd worden na overlijden.

Deze periode is er om de politie eventueel nog een strafrechtelijk onderzoek te laten doen naar de doodsoorzaak.

Uitzondering op de periode tussen overlijden en de uitvaart

Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden op de periode tussen overlijden en de uitvaart. In bepaalde religies wil men de uitvaart eerder dan 36 uur laten plaatsvinden. Het kan ook gebeuren dat de periode verlengd dient te worden. Er kan namelijk familie uit het buitenland bij de uitvaart aanwezig willen zijn.

In de meeste gevallen zal de afdeling Burgerzaken van een gemeente namens de burgemeester verlof geven voor een andere termijn.
Indien er een verzoek ingediend wordt om eerder dan 36 uur begraven of gecremeerd te worden dan zal hiervoor toestemming van de officier van justitie nodig zijn.

Overlijden melden

Ondanks dat er op zon- en feestdagen geen uitvaarten plaatsvinden, kunt u een overlijden natuurlijk te allen tijde doorgeven. Om een overlijden te melden belt u het nummer van de uitvaartverzekeraar of uitvaartondernemer deze zijn 365 dagen, 24 uur per dag bereikbaar. Ook is er een landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.