Uitvaartverzekering afkopen?

Wilt u uw uitvaartverzekering afkopen? Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten dan kunt u op een gegeven moment besluiten om deze te stoppen. De natura-uitvaartverzekering heeft wel enkele beperkingen met betrekking tot het stopzetten van de verzekering.

U zou de uitvaartverzekering wel kunnen afkopen, in dat geval zal de verzekeringsmaatschappij de afkoopwaarde voor u uitrekenen. De afkoopwaarde van een uitvaartverzekering is meestal erg laag, in sommige gevallen is er geen afkoopwaarde waardoor u dus geen geld terug zult krijgen.

Berekenen afkoopwaarde

Om een afkoopwaarde van een uitvaartverzekering te berekenen zal de verzekeraar de premie welke u heeft betaald bij elkaar optellen en daar de kosten en de eventuele premieachterstand van afhalen. De kosten bestaan uit de kosten welke gemaakt zijn tot het moment dat de uitvaartverzekering wordt afgekocht.

Onder deze kosten vallen ook de administratiekosten. In bepaalde gevallen zullen de kosten van de gehele looptijd worden doorberekend, dit zijn de kosten vanaf het moment van afkopen tot aan het einde van de looptijd er zal in dit geval weinig van de afkoopwaarde overblijven. Als u de uitvaartverzekering na een paar jaar al wilt afkopen zal er heel weinig tot niets overblijven.

Niet iedere verzekeraar heeft de mogelijkheid om een uitvaartverzekering af te kopen en als u dit wel kunt doen dan zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden afkopen uitvaartverzekering

Er zitten bepaalde voorwaarden aan het afkopen van een uitvaartverzekering. De voorwaarden verschillen in de meeste gevallen per verzekeraar. De voorwaarden die we vaker tegenkomen zijn bijvoorbeeld.

De uitvaartverzekering moet al een aantal jaar lopen voordat u deze kunt afkopen.
U heeft al enkele jaren premie betaald voordat u de uitvaartverzekering kunt afkopen.
De hoogte van de afkoopwaarde heeft te maken met het verzekerd bedrag en de reeds betaalde premie voor uw uitvaartverzekering.

Opzeggen uitvaartverzekering

Als u de uitvaartverzekering wilt opzeggen dan kunt u dit in de meeste gevallen schriftelijk of via een email doen. U moet wel even de opzegtermijn van de verzekering in de gaten houden. Meestal is de opzegtermijn één maand. Om er zeker van te zijn dat de verzekering daadwerkelijk opgezegd zal worden kunt u de brief het beste aangetekend naar de verzekeraar versturen.

Premievrije uitvaartverzekering

U kunt uw uitvaartverzekering afkopen maar u kunt deze ook premievrij maken. Het premievrij maken is verstandiger aangezien het kapitaal welke u heeft opgebouwd zal blijven staan. Als u de uitvaartverzekering premievrij gaat maken dan betaald u geen premie meer maar de verzekering zal wel zijn waarde behouden.

Hoe hoog het bedrag zal zijn dat is afhankelijk van het moment waarop u de uitvaartverzekering premievrij maakt en hoe hoog het verzekerd bedrag is. Uw nabestaanden kunnen tegen overlegging van uitvaartdeclaraties beschikken over dit bedrag zodra de uitvaart geregeld moet worden. Het uit te keren bedrag zal aanmerkelijk lager zijn dan dat u de uitvaartverzekering gewoon had door laten lopen.

U moet er ook rekening mee houden dat het premievrije bedrag lager is dan het oorspronkelijk verzekerde bedrag. De kosten van de uitvaart kunnen in dit geval vaak niet gedekt worden en men zal moeten bijbetalen omdat het bedrag te laag is.

Hoe een uitvaartverzekering premievrij maken

Hoe kunt u uw uitvaartverzekering premievrij maken ? U kunt aan uw verzekeraar per brief kenbaar maken dat u de verzekering premievrij wilt maken. In de brief moet u uw persoonlijke gegevens en polisnummer vermelden.

Voorwaarden premievrij maken

Ook aan het premievrij maken van uw uitvaartverzekering zijn voorwaarden verbonden. In de meeste gevallen kunt u deze pas premie vrijmaken 5 jaar nadat u de verzekering heeft afgesloten. U moet dit even nalezen in de polisvoorwaarden aangezien dit per verzekeraar kan verschillen.