Uitvaartdeposito

Een uitvaartdeposito of koopsom is een special spaarrekening waarop u eenmalig of periodiek een geldbedrag stort om de kosten van de uitvaart te financieren. Het is in bepaalde gevallen een goed alternatief voor de uitvaartverzekering.

Over het gestorte bedrag zult u een aantrekkelijke rente ontvangen. Het uitvaartdeposito kan worden aangevuld met bestaande uitvaartpolissen.

Hoe hoog het geldbedrag is wat gestort wordt voor het uitvaartdeposito is afhankelijk van de wensen met betrekking tot de begrafenis of crematie van de verzekerde. Een uitvaartdeposito wordt ook wel uitvaart sparen genoemd, we zullen hieronder uitleggen waarom dit zo is.

Uitvaartdeposito

Hoe werkt het?

 • U gaat een overeenkomst aan met een uitvaartverzekeraar of fonds
 • U stort eenmalig het geldbedrag op een speciale spaarrekening waar u rente over ontvangt (achteraf bijstorten mag ook)
 • Na overlijden van de verzekerde krijgen de nabestaanden het bedrag gestort om de uitvaart te bekostigen

Wanneer een uitvaartdeposito?

Wanneer is een uitvaartdeposito handig? Als u ouder bent en nog geen uitvaartverzekering heeft afgesloten dan kan het uitvaartdeposito of koopsom een goede mogelijkheid zijn om u te verzekeren tegen de kosten van uw uitvaart.

Als u namelijk op hogere leeftijd een uitvaartverzekering wilt afsluiten dan zult u merken dat dit een stuk minder makkelijk gaat dan dat u op jongere leeftijd een uitvaartverzekering had afgesloten. De reden hiervoor is dat de verzekeraar meer risico loopt op vroegtijdig overlijden en daardoor minder premie ontvangt.

De uitvaartverzekeraars hanteren een maximale leeftijd waarop u een uitvaartverzekering kan afsluiten.

Als u wel een uitvaartverzekering kunt afsluiten dan zijn er vaak allerlei voorwaarden en regels aan de uitvaartverzekering verbonden. In de meeste gevallen zal de verzekeraar een wachttijd of ook wel carenzjaren instellen.

Dit betekent dat als u in deze wachttijd bijvoorbeeld 2 jaar zou komen te overlijden dan zal de verzekeraar geen geld uitkeren voor uw uitvaart. Op oudere leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten betekent ook altijd dat de premie voor uw verzekering hoger is dan dat u de verzekering eerder had afgesloten.

Indexering van het uitvaartdeposito

Bij een aantal verzekeraars krijgt u de mogelijkheid of wordt dit automatisch gedaan via indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving om het gestorte kapitaal waardevast te houden. Over het gestorte geldbedrag in het uitvaartdeposito zult u een aantrekkelijke rente ontvangen.

Op deze manier zal het opgebouwde kapitaal groeien. De verzekerde kan tussentijds geld bijstorten als bijvoorbeeld de wensen met betrekking tot de uitvaart zijn veranderd. Door geld bij te storten zorgt u ervoor dat het uitvaartdeposito genoeg geld zal uitkeren als u komt te overlijden om uw begrafenis of crematie te bekostigen.

De kosten voor een uitvaart zullen jaarlijks stijgen, door de indexering van het uitvaartdeposito zal het geldbedrag welke zal worden uitgekeerd meegroeien. De nabestaanden zullen op deze manier niet met extra kosten voor uw uitvaart geconfronteerd worden.

Fiscaal voordeel uitvaartdeposito

Aan het uitvaartdeposito is ook een fiscaal voordeel verbonden. Over de eerste €7.348 (2021) aan waarde van de geblokkeerde bankspaarrekening hoeft u geen vermogensbelasting te betalen. Daarboven telt de waarde wel mee in box 3.

Voordelen uitvaartdeposito

Het uitvaartdeposito heeft zijn voordelen. We hebben hieronder de belangrijkste voor- en nadelen voor u op een rij gezet.

 • Goed alternatief voor ouderen en chronisch zieke mensen
 • Fiscaal voordeel
 • Hoger rendement dan op een normale spaarrekening
 • U kunt gespreid inleggen

Nadelen uitvaartdeposito

 • Mogelijk te weinig saldo bij overlijden op jonge leeftijd
 • Het geld is niet vrij opneembaar
 • Het geld kan vaak alleen worden besteed bij de uitvaartverzekeraar waar het deposito is afgesloten

Uitvaartdeposito afsluiten

Als u op oudere leeftijd nog niets heeft geregeld voor het bekostigen van uw uitvaart dan is het uitvaartdeposito een ideale oplossing, als u natuurlijk eenmalig een flink bedrag kunt missen. U heeft in dat geval niet te maken met hoge premies en u weet dat u voldoende vermogen heeft ingelegd om uw uitvaart mee te bekostigen.

U kunt een uitvaartdeposito ook openen als u al enkele oudere uitvaartverzekeringen heeft lopen en daar een aanvulling op wilt. Bij de meeste verzekeraars die een uitvaartdeposito aanbieden zult u wel een minimum bedrag moeten storten, maar dit is per verzekeraar verschillend.

Het deposito is niet afkoopbaar en kan dus alleen worden gebruikt voor de uitvaart. Als er meer geld is gestort in het uitvaartdeposito dan dat uw uitvaart kost dan zal het bedrag wat overblijft aan de nabestaanden worden overgemaakt.

Als u van plan bent een uitvaartdeposito te openen dan zult u de verzekeraars die een uitvaartdeposito aanbieden met elkaar moeten vergelijken en hierbij goed moeten kijken wat de voorwaarden zijn van deze uitvaartverzekeraars met betrekking tot de uitvaartdeposito’s.

Stappenplan

Hoe u een uitvaartdeposito opent leest u in het onderstaande stappenplan:

 1. Vergelijk de uitvaartverzekeraars en vraag een offerte op
 2. Zodra u een overeenkomst bent aangegaan kunt u een geldbedrag storten op de speciale spaarrekening
 3. Nadat u een geldbedrag heeft gestort kunt u later nog geld bijstorten
 4. U ontvangt rente over het gestorte bedrag en de verzekeraar zal geld beleggen waardoor het meer waard zal worden
 5. Na overlijden zal met het geldbedrag de uitvaart bekostigd worden