Wat is een uitvaartdeposito?

Een uitvaartdeposito of koopsom bestaat uit een geldbedrag welke in één keer wordt gestort door de verzekerde of een derde. Zodra de verzekerde komt te overlijden dan zal het geldbedrag vrijkomen zodat de uitvaart hiermee bekostigd kan worden.

Hoe hoog het geldbedrag is wat gestort wordt voor de uitvaartdeposito of de koopsom is afhankelijk van de wensen met betrekking tot de begrafenis of crematie van de verzekerde. Een uitvaartdeposito wordt ook wel uitvaart sparen genoemd, we zullen hieronder uitleggen waarom dit zo wordt genoemd.

Wanneer een uitvaartdeposito?

Wanneer is een uitvaartdeposito handig? Als u ouder bent en nog geen uitvaartverzekering heeft afgesloten dan kan de uitvaartdeposito of koopsom een goede mogelijkheid zijn om u te verzekeren tegen de kosten van uw uitvaart.

Als u namelijk op oudere leeftijd een uitvaartverzekering wilt afsluiten dan zult u merken dat dit een stuk minder makkelijk gaat dan dat u op jongere leeftijd een uitvaartverzekering had afgesloten. De reden hiervoor is dat de verzekeraar meer risico loopt op vroegtijdig overlijden en daardoor minder premie zal hebben ontvangen.

Als u wel een uitvaartverzekering kunt afsluiten dan zijn er vaak allerlei voorwaarden en regels aan de uitvaartverzekering verbonden. In de meeste gevallen zal de verzekeraar een wachttijd of ook wel carenzjaren instellen. Dit betekent dat als u in deze wachttijd bijvoorbeeld 2 jaar zou komen te overlijden dan zal de verzekeraar geen geld uitkeren voor uw uitvaart. Op oudere leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten betekent ook altijd dat de premie voor uw verzekering hoger is dan dat u de verzekering eerder had afgesloten.

Uitvaartdeposito bij ziekte
Net zoals iemand op oudere leeftijd die een uitvaartverzekering wil afsluiten zal ook iemand die terminaal ziek is tegen de problemen aanlopen dat het moeilijker is om een verzekering te vinden welke u accepteert. Ook voor mensen die terminaal ziek zijn is het uitvaartdeposito een mogelijke oplossing. Een voorwaarden is wel dat u eenmalig een behoorlijk geldbedrag moet kunnen missen om in de uitvaartdeposito te storten.

Indexering van de uitvaartdeposito

Bij een aantal verzekeraars krijgt u de mogelijkheid of wordt dit automatisch gedaan via indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het gestorte kapitaal waardevast te houden. Over het gestorte geldbedrag in de uitvaartdeposito zult u rente ontvangen.

Op deze manier zal het opgebouwde kapitaal groeien. De verzekerde kan tussentijds geld bijstorten als bijvoorbeeld de wensen met betrekking tot de uitvaart zijn veranderd. Door geld bij te storten zorgt u ervoor dat de uitvaartdeposito genoeg geld zal uitkeren als u komt te overlijden om uw begrafenis of crematie mee te bekostigen.

De kosten voor een uitvaart zullen jaarlijks stijgen, door de indexering van de uitvaartdeposito zal het geldbedrag welke zal worden uitgekeerd meegroeien. De nabestaanden zullen op deze manier niet met extra kosten voor uw uitvaart geconfronteerd worden.

Fiscaal voordeel uitvaartdeposito

Aan het uitvaartdeposito is ook een fiscaal voordeel verbonden. Over de eerste € 6.921,- (2015) aan waarde van de uitvaartverzekering en/of de waarde van de geblokkeerde bankspaarrekening hoeft u geen vermogensbelasting te betalen. Daarboven telt de waarde wel mee in box 3.

Voordelen uitvaartdeposito

Er hangen nogal wat voordelen aan het uitvaartdeposito. We hebben hieronder de belangrijkste voordelen even voor u op een rijtje gezet.

  • Goed alternatief voor ouderen en zieke mensen
  • Fiscaal voordeel
  • Hoog rendement

Nadelen uitvaartdeposito

  • Mogelijk te weinig saldo bij overlijden op jonge leeftijd
  • Het geld is niet meer vrij opneembaar

Uitvaartdeposito afsluiten

Als u op oudere leeftijd nog niets heeft geregeld voor het bekostigen van uw uitvaart dan is de uitvaartdeposito een ideale oplossing, mits u natuurlijk eenmalig een flink bedrag kunt missen. U heeft in dat geval niet te maken met hoge premies en u weet dat u voldoende vermogen heeft ingelegd om uw uitvaart mee te bekostigen. Hetzelfde geldt dus voor mensen die terminaal ziek zijn en nog geen uitvaartverzekering hebben afgesloten.

U kunt een uitvaartdeposito ook openen als u al enkele oudere uitvaartverzekeringen heeft lopen en daar een aanvulling op wilt. Bij de meeste verzekeraars welke een uitvaartdeposito aanbieden zult u wel een minimum bedrag moeten storten maar dit is per verzekeraar verschillend.
Als er meer geld is gestort in het uitvaartdeposito dan dat uw uitvaart kost dan zal het bedrag wat overblijft aan de nabestaanden worden overgemaakt.

Als u van plan bent een uitvaartdeposito te openen dan zult u de verzekeraars die de uitvaartdeposito aanbieden met elkaar moeten vergelijken en hierbij goed moeten kijken wat de voorwaarden zijn van deze uitvaartverzekeraars met betrekking tot de uitvaartdeposito’s.