Tot welke leeftijd kan ik een uitvaartverzekering afsluiten?

De leeftijdsgrens om een uitvaartverzekering af te sluiten verschilt per verzekeraar. Hieronder ziet u per verzekeraar de maximumleeftijd:

 • Ardanta 76 jaar
 • DELA 75 jaar
 • Monuta 75 jaar
 • Klaverblad 70 jaar
 • Lifetri 75 jaar
 • PC Uitvaart 74 jaar

Waarom hanteren uitvaartverzekeraars een maximum leeftijd?

Een uitvaartverzekeraar wil zo weinig mogelijk risico lopen en dus zo lang mogelijk premie ontvangen. Er wordt altijd gekeken naar de levensverwachting van een verzekerde om zo te bepalen wat het te lopen risico voor de verzekeraar is.

Hoe ouder iemand is hoe groter het risico op vervroegd overlijden. Als u op latere leeftijd een uitvaartverzekering wilt afsluiten dan is het risico voor de verzekeraar groter omdat er eerder moet worden uitgekeerd en daardoor zult u meer premie gaan betalen.

Om het risico voor de verzekeraar te beperken is er voor het afsluiten van een uitvaartverzekering een maximum leeftijd ingesteld.

Is het afsluiten van een uitvaartverzekering op latere leeftijd verstandig?

Het afsluiten van een uitvaartverzekering is op iedere leeftijd verstandig als u zelf niet de middelen heeft om uw uitvaart te financieren. Het afsluiten op hogere leeftijd heeft voor- en nadelen.

Voordelen

 • Uw nabestaanden blijven niet achter met de kosten van uw uitvaart
 • U kunt uw uitvaart laten regelen zoals u dat wenst

Nadelen

 • De premie die u moet betalen is hoger op latere leeftijd
 • Er zijn minder verzekeraars waaruit u kunt kiezen
 • U krijgt met strengere voorwaarden te maken

Hogere premie op latere leeftijd

Als u ouder bent, maar de leeftijdsgrens nog niet heeft bereikt om een uitvaartverzekering te kunnen afsluiten dan gaat u wel een hogere premie betalen.

Doordat uw levensverwachting korter is dan van een jong persoon zal de verzekeraar toch zoveel mogelijk premie proberen te innen om uw begrafenis of crematie mee te bekostigen. U moet dus in een kortere periode het bedrag voor uw uitvaart door middel van premie betalen.

Als iemand van 18 jaar 30 jaar premie moet betalen dan is de maandelijks te betalen premie aanmerkelijk lager dan dat iemand van 68 jaar een uitvaartverzekering gaat afsluiten.

Alternatief voor een uitvaartverzekering

Als u de hogere premie niet wilt betalen of u heeft de maximumleeftijd om een uitvaartverzekering te mogen afsluiten overschreden dan zijn er nog enkele alternatieven om de kosten van uw uitvaart te financieren.

Als alternatief kunt u kiezen voor een uitvaart deposito waarbij u een eenmalig bedrag stort waarmee uw uitvaart bekostigd zal worden. Het gestorte bedrag is niet meer op te nemen en u ontvangt er een hogere rente over dan dat u het geld op een spaarrekening zou laten staan.

Als u kiest voor een uitvaart deposito hoeft u geen gezondheidsverklaring te overleggen.

Conclusie

De maximumleeftijd om een uitvaartverzekering af te sluiten is ongeveer 75 jaar. U gaat op latere leeftijd een hogere premie betalen en u krijgt te maken met strengere voorwaarden. Als alternatief kunt u kiezen voor een uitvaart deposito waarbij u een groot bedrag stort waarmee uw uitvaart bekostigd zal worden.

Veelgestelde vragen – Maximum leeftijd uitvaartverzekering

Wat is de maximumleeftijd voor het afsluiten van een uitvaartverzekering?

De meeste uitvaartverzekeraars hanteren een maximale leeftijdsgrens van 75 jaar. Daarboven is het niet meer mogelijk om u te verzekeren tegen de kosten van een uitvaart.
Ardanta 76 jaar
DELA 75 jaar
Monuta 75 jaar
Klaverblad 70 jaar
Lifetri 75 jaar
PC Uitvaart 74 jaar

Wat zijn de alternatieven voor een uitvaartverzekering?

Als u geen uitvaartverzekering kunt afsluiten dan kunt u een koopsompolis of een uitvaartdeposito openen.

Uitvaartverzekering afsluiten

Monuta

9.0

review Monuta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

review DELA

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m