Uitvaart van alleenstaande ouderen

Dat Nederland in rap tempo vergrijst, dat moge duidelijk zijn. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt in een flink tempo toe. Het CBS heeft berekend dat er in 2018 drie miljoen alleenstaanden woonden in Nederland waarvan 12 procent 80 jaar of ouder was. Van deze 12 procent zijn er vorig jaar 76.000 overleden.

Groeiende groep alleenstaanden

Met deze groeiende groep alleenstaanden ontstaan ook problemen rond de uitvaart van alleenstaande ouderen en daar denkt men niet direct aan. Toch was de helft van de personen die overleden in 2018 de leeftijd van 80 jaar gepasseerd. Niet al deze oudere mensen zijn verzekerd voor de kosten van een uitvaart. Wie draait op voor deze kosten? Ook u zal vroeg of laat overlijden.

Misschien bent u een alleenstaande oudere. Dan is het goed om eens na te denken over uw eigen uitvaart, want er moet iemand zijn die daarvoor de opdracht geeft als u sterft. Als u op dit moment geen relatie (meer) heeft of geen kinderen of broers/zussen, dan kunt u bij uw uitvaartverzekeraar de gemeente als opdrachtgever aanwijzen.

Wie regelt de uitvaart van een alleenstaande?

Gelukkig is het in Nederland zo geregeld dat een ieder het recht heeft op een uitvaart. Dus ook indien een alleenstaande oudere geen vrienden of familieleden heeft die daarvoor de opdracht kan geven. De gemeente treedt in dat geval op als ‘opdrachtgever’.

Kosten uitvaart alleenstaande oudere

Gemeenten betalen de kosten voor deze uitvaart uit de eventuele nalatenschap van de oudere of zullen, indien de overledene geen geld heeft achtergelaten, de kosten verhalen op de familie. Als zij daarvoor het geld niet hebben, dan zal de gemeente geld bijleggen. Maar dat zal ook betekenen dat de gemeente bepaald hoe de uitvaart er dan uit komt te zien. In de meeste gevallen betreft het een zeer sobere uitvaart.

Geen geld voor een uitvaart: Een sober afscheid

Als er helemaal geen geld is voor een uitvaart omdat de overledene geen nalatenschap heeft en er voor het geld niet aangeklopt kan worden bij de familie, of als er geen opdrachtgever is, dan neemt de gemeente de uitvaartkosten voor haar rekening. Dat is vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging. Dit betekent wel dat de uitvaart heel sober zal zijn.
Zo worden alleen hechte familieleden uitgenodigd, is er alleen een formele begrafenis of crematie en is er maar kort de mogelijkheid om afscheid te nemen. Er zijn geen bloemen aanwezig en er is tevens geen afscheidsplechtigheid.

Uitvaartonderneming Monuta: Meer oog voor alleenstaande ouderen

Uitvaartonderneming Monuta deed onlangs uitgebreid onderzoek naar de uitvaart ontwikkelingen in 2018. Ze constateerde dat het alsmaar lastiger wordt om een opdrachtgever te vinden voor de uitvaarten van alleenstaande ouderen.

In de komende jaren zal het aantal ouderen dat alleenstaand is flink toenemen. Veel van die ouderen hebben hun partner al verloren en onderhouden weinig actieve relaties meer. “We moeten meer oog hebben voor deze ouderen en er als samenleving over praten”, aldus Monuta.