Turkse en Marokkaanse uitvaart

Wat zijn de rituelen bij een Turkse en Marokkaanse uitvaart? Nederland is een smeltkroes van verschillende culturen en etniciteiten. Zo wonen in Nederland enkele honderdduizenden mensen van zowel Turkse als Marokkaanse komaf.

Van de Turkse Nederlanders zijn dat er op het moment van schrijven zo’n 400.000. En ongeveer 380.000 Marokkaanse Nederlanders. Volgens officiële cijfers is tot 80% van de Nederlanders van Turkse komaf moslim.

Zij geven de voorkeur aan een Turkse uitvaart.

Turkse en Marokkaanse uitvaart

Verschillende islamitische geloven

Turkse Nederlanders zijn echter weer onder te verdelen in Soennieten en Alevieten. Soennitische moslims houden zich strikt aan de regels voor een islamitische uitvaart. Terwijl de Alevitische moslims dit minder strikt nemen.

Zij belijden een niet-dogmatische vorm van de islam. Van de Marokkaanse moslims belijden ook de meesten de Soennitische leer. Zij hechten net zoals de Soennitische Turken waarde aan een traditionele uitvaart volgens islamitisch gebruik, dus met de nodige rituelen en regels.

Hieronder leest u meer over de regels en rituelen bij islamitische uitvaarten onder zowel de Soennitische als Alevitische geloofsgemeenschappen.

Turkse en Marokkaanse Soennitische moslims en de uitvaart

Bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders die Soenniet zijn, wordt voor de uitvaart rekening gehouden met de gebruiken, rituelen en regels die gelden voor een islamitische uitvaart. Hierin is altijd ruimte voor eigen culturele gebruiken.

Zo zal een islamitische Marokkaanse begrafenis daardoor net iets anders verlopen dan een traditionele Turkse uitvaart. Maar de verschillen zijn heel erg klein en voor een buitenstaander nauwelijks waarneembaar zijn.

Een traditionele islamitische uitvaart heeft een sober en ingetogen karakter. Uitvaarten zijn voor iedereen gelijk en er vinden geen uitgebreide toespraken plaats. Allah wordt vereerd. Gestorven mensen niet.

De plechtigheid vindt plaats in de moskee waar het overlijdensgebed wordt uitgesproken. Behalve uit de Koran wordt ook uit de Mevlüd gelezen. De Mevlüd beschrijft het leven van Mohammed de profeet. Moslims mogen hier aan deelnemen.

Of ze de overledene nou kennen of niet. Meedoen aan het overlijdensgebed wordt in de islam namelijk als een goede daad gezien.

Voor de dood

Voordat de dood is ingetreden worden er allerlei rituelen en regels in acht genomen en wel volgens de islamitische traditie. Er wordt direct contact opgenomen met de naasten bij ziekte of een ongeval waarbij verwacht kan worden dat dit snel tot de dood leidt.

Bij het sterven zal zo mogelijk altijd een imam aanwezig zijn, om de stervende en zijn of haar naasten te ondersteunen.

Turkse en Marokkaanse uitvaart

Testament en schulden

Moslims maken doorgaans op het laatste moment hun testament op. Op het sterfbed worden eventuele schulden voldaan en bezittingen aan de naasten toebedeeld. In sommige gevallen wordt een gedeelte van de bezittingen aan de armen geschonken.

Dit indien de stervende tijdens het leven niet aan alle plichten heeft voldaan die de islam oplegt. Zoals een bezoek brengen aan Mekka. De familie bekostigt de uitvaart als iemand sterft zonder geld of bezittingen.

Rouw in de islam

Vanaf het moment van overlijden gaat de officiële rouwperiode van 3 dagen in. Volgens de traditie worden op de donderdag (in de week na de begrafenis) de buren en kennissen in het huis van de overledene uitgenodigd. Er wordt een maaltijd genuttigd en er worden passages uit de koran gelezen.

Er is ruimte om elkaar te troosten en te bemoedigen.

Omgaan met een dood lichaam

Het lichaam van de overledene moet met veel respect worden behandeld. Zo is het verboden om het lichaam te verfraaien laat staan te verminken of ontheiligen. De overledene moet met rust worden gelaten. Aanraken is wel toegestaan.

Uitvaartverzekering voor een Turkse en Marokkaanse uitvaart

Om een Turkse en Marokkaanse uitvaart te financieren is er vaak een hoger bedrag nodig dan voor een gebruikelijke uitvaart. De reden is dat de uitvaart in veel gevallen in Turkije of Marokko plaats zal vinden. Om u tegen deze kosten te verzekeren is de kapitaal uitvaartverzekering het meest geschikt. U bepaalt dan zelf het te verzekeren bedrag en neemt daarbij ook de kosten voor een uitvaart in het buitenland mee.

Uitvaartverzekering tip

Rituele wassing bij islamitische begrafenis

Bij het overlijden van een moslim wordt door de nabestaanden en bekenden van de overledene het volgende gebed uitgesproken: “Innaa liIlayhi Wa Innaa Ilayhi Raaji’oon”. De betekenis hiervan: “Wij behoren tot Allah. Tot Allah zullen wij wederkeren”.

De ogen van de overledene worden vervolgens gesloten en de moslims spreken een gebed uit. De overledene wordt niet afgelegd.

De rituele wassing volgt hierop in het ziekenhuis of in een uitvaartcentrum. En soms thuis. Tijdens het wassen is het lichaam bedekt met een lendendoek omdat de geslachtsorganen niet mogen worden getoond. Het lichaam wordt drie keer ritueel gewassen.

Mannen worden alleen door mannen gewassen en vrouwen alleen door vrouwen. Vervolgens wordt het lichaam in een witte doek gewikkeld en in een rouwauto naar de moskee gereden.

moslim uitvaart

Islamitische begrafenis

Na de rituele wassing en de plechtigheid in de moskee, vindt de begrafenis plaats. De overledene wordt in een rouwauto naar de begraafplaats gereden. Een islamitische begraafplaats heeft de voorkeur.

De persoon wordt in de aarde gelegd met het gezicht naar Mekka, dus op de rechterzijde. Op een islamitische begraafplaats moet een eeuwige grafrust gelden. De graven mogen dus nooit worden geruimd.

Dit omdat moslims geloven in een wederopstanding van het leven op de ‘Dag van het oordeel’. Overigens mogen moslims op een openbare begraafplaats begraven worden.

Uitvaart bij Alevitische Turken en Marokkanen

Alevitische Turken en Marokkanen belijden een niet-dogmatische vorm van de islam. Alcohol drinken mag, dagelijks bidden is niet verplicht en vrouwen hoeven geen hoofddoek te dragen… Toch komen de rituelen bij een uitvaart en begrafenis van Alevitische Turken en Marokkanen overeen met die van Soennitische moslims.

Islamitische uitvaart verzekeren

Bij een goede voorbereiding op het sterven dient rekening te worden gehouden met de kosten voor een islamitische uitvaart. Afhankelijk van uw wensen kunnen de kosten flink oplopen. Voorheen was het voor moslims ongebruikelijk om zich hiertegen te laten verzekeren.

Turkse en Marokkaanse Nederlanders kiezen er echter steeds vaker voor om een uitvaartverzekering af te sluiten. Wilt u graag een islamitische uitvaart laten verzekeren? U kunt meerdere uitvaartverzekeraars met elkaar vergelijken. Al deze verzekeraars vergoeden ook uitvaarten volgens islamitische traditie.