Proteq uitvaartverzekering

Op het moment is het niet meer mogelijk een Proteq uitvaartverzekering af te sluiten. Indien u een uitvaartverzekering heeft lopen bij Proteq dan zal deze worden ondergebracht bij Reaal uitvaartverzekeringen.

De polisvoorwaarden zullen niet veranderen voor u. Het enige wat zal veranderen is uw polisnummer.

Proteq uitvaartverzekering

Proteq uitvaartverzekering nu Reaal

De reden dat Proteq uitvaartverzekeringen nu onder het beheer van Reaal valt is dat beide verzekeraars onder VIVAT Verzekeringen zijn ondergebracht. Het samenvoegen van beide verzekeraars is hierdoor efficiënter.

Proteq uitvaartverzekering afkopen

Indien u om welke reden dan ook besluit u Proteq uitvaartverzekering af te kopen dan kunt u hiervoor contact opnemen met Reaal.

Het afkopen van een uitvaartverzekering is nooit gunstig voor u als verzekerde. U zult een lager bedrag ontvangen van de verzekeraar dan dat u aan premie heeft betaalt doordat u met extra kosten te maken krijgt.

Ook het opzeggen van uw lopende uitvaartverzekering is altijd ongunstig.

Over Proteq verzekeringen

Proteq had als missie om voor een lage premie bedrag een volledige verzekering aan te bieden. Proteq hanteerde gunstige polisvoorwaarden waaronder een lage premie en kinderen tot 18 jaar waren gratis meeverzekerd.

Uitvaartverzekeringen en levensverzekeringen

Het bedrijf is opgericht in 1988 en werd in 1992 onderdeel van SNS Reaal. Proteq was gevestigd in Heerhugowaard. Naast uitvaartverzekeringen kon u er ook terecht voor allerlei soorten schade- en levensverzekeringen.

Contact met Proteq

Indien u vragen heeft over uw Proteq uitvaartverzekering dan kunt u hiervoor contact opnemen met Reaal verzekeringen.
Op werkdagen kunt u tijdens kantooruren bellen naar 072 519 40 00.

Proteq uitvaartverzekering verhogen

Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten bij Proteq dan is het verstandig om na te kijken of deze verzekering de kosten van uw uitvaart nog dekt. Indien u twijfelt of u weet dat dit niet het geval is dan kunt u een extra verzekering afsluiten bij Reaal uitvaartverzekering. U voorkomt zo dat uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter blijven.

Reaal verzekeringen

Reaal verzekeringen bestaat al meer dan 100 jaar en biedt naast uitvaartverzekeringen ook andere verzekeringen aan zoals de overlijdensrisicoverzekering, schadeverzekeringen en de arbeidsongeschiktheids­verzekering.

Uitvaartverzekering vergelijken

Als u nog geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en u wilde dit doen bij Proteq dan hebben wij enkele alternatieven voor u. Voordat u een uitvaartverzekering gaat afsluiten is het belangrijk om de polisvoorwaarden en de premie te vergelijken. Let erop of u uw kinderen gratis kunt meeverzekeren en of u te maken krijgt met bijvoorbeeld een wachttijd.

Bij het afsluiten is het verstandig om niet alleen naar de premie te kijken. De goedkoopste uitvaartverzekering kan voor u op de langere termijn duurder uitpakken.

Uitvaartverzekering afsluiten

 • Geldbedrag + Uitvaartverzorger
 • Complete uitvaart
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €2.500 + €7.000 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

7,36
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Altijd aanpasbaar
 • Kinderen tot 25 jaar verzekerd met korting

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €6.750 + €2.750 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

9,22
Premie per maand

a.s.r.
 • Geldverzekering
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Vrije keuze uitvaartverzorger

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 10,88
Premie per maand

Twenthe
 • Natura sommen
 • Vrije keuze uitvaartverzorger
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 12,44
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Geld verzekering

Verzekerd bedrag

€9.500,-
9.500 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

12,48
Premie per maand

DLE
 • Geldverzekering
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Termijn: Levenslang

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 14,92
Premie per maand

Vergelijking gecontroleerd op: dinsdag 2 april 2024
De premies per maand zijn berekend voor een persoon van 28 jaar (01-01-1996)