Afkopen uitvaartverzekering vaak ongunstig

De uitvaartverzekering loopt over het algemeen een leven lang of in ieder geval enkele tientallen jaren. Het is een product dat relatief voordelig beschikbaar is door dat al op jonge leeftijd af te sluiten. Hier staat aan de andere kant tegenover dat de uitvaartverzekering zich lastig laat stopzetten of afkopen. Het is immers geen schadeverzekering, maar een polis die vroeg of laat hoe dan ook uit zal keren.

Het afkopen van een uitvaartverzekering is vaak relatief duur. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de verzekeraar op inkomsten voor de komende (tientallen) jaren had gerekend, waar onder andere de premie op is gebaseerd. Er zullen nog kosten gemaakt moeten worden en er zijn al kosten gemaakt, waar aan de andere kant premie tegenover staat.

Natura verzekering afkopen: dure optie

Met name bij een natura uitvaartverzekering is het soms mogelijk om die af te kopen. Het voordeel daarvan is dat u van de polis af kunt komen. U kunt een nieuwe polis afsluiten of zelf voor de uitvaart sparen. Het nadeel is echter dat de verzekeraar de kosten die zijn gemaakt in rekening zal brengen. Dat betekent dat er sprake is van een opgebouwd ‘recht’ op een uitvaart. Daarop worden de gemaakte kosten in minder gebracht.

Het leidt er niet zelden toe dat het afkopen van een uitvaartverzekering minder oplevert dan wat er aan premie is ingelegd. Dat heeft te maken met de kosten die de verzekeraar dacht uit te kunnen spreiden over alle jaren, maar die nu in één keer verrekend dienen te worden. Een alternatief voor het afkopen van uitvaartverzekeringen is het premievrij maken daarvan. Dat is in veel gevallen een betere keuze.

Premievrij maken van de verzekering

Bij het premievrij maken van een uitvaartverzekering is er in technische zin geen sprake van afkopen. In plaats daarvan blijft de polis namelijk gewoon geldig en doorlopen. Het is echter niet meer nodig om nog premie te betalen. Dat betekent dat er geen opgebouwde ‘rechten’ meer bij zullen komen. U kunt echter wel gebruik maken van het recht dat u tot op dat moment heeft opgebouwd. Dat betekent vaak dat er sprake is van een gedeeltelijke dekking.

Kapitaalverzekering of naturadekking

Het maakt voor de mogelijkheid tot afkopen of premievrij maken van een uitvaartverzekering veel verschil of er sprake is van een geld uitvaartverzekering of een natura uitvaartverzekering. Het is bovendien lastig om hier algemene uitspraken over te doen, omdat de verschillende verzekeraars daar over het algemeen op hun eigen manier mee omgaan.

Dit betekent in de praktijk dat het verstandig is om de uitvaartverzekeringen hier op voorhand op te vergelijken. Heeft u al een uitvaartverzekering die u wilt afkopen of premievrij wilt maken? Neem dan contact op met uw verzekeraar of een tussenpersoon om na te gaan wat de concrete mogelijkheden zijn.