Jongeren beter verzekerd tegen uitvaartkosten dan ouderen

Als het gaat om het verzekeren van de uitvaartkosten dan zijn jongeren beter verzekerd dan ouderen zo blijkt uit onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta.

De uitvaartverzekeraar heeft het eigen klantenbestand geanalyseerd en daaruit blijkt dat de waarde van een gemiddelde uitvaartverzekering € 6.539 is. Ouderen zijn maar liefst 36% lager verzekerd. Dit komt neer op een gemiddeld bedrag van € 4.159.

De uitkomst van dit onderzoek is opmerkelijk aangezien vorig jaar 92 procent van de mensen die kwamen te overlijden 60 jaar of ouder waren. Van deze groep was zelfs 62 procent 80 jaar of ouder. Het is dus juist voor deze leeftijdsgroep belangrijk om de uitvaartverzekering goed in orde te hebben.

Jongeren uitvaartverzekering

Onderverzekerd

Uit het onderzoek van Monuta kwam overigens niet naar voren of de ouderen onderverzekerd waren. Een mogelijkheid is dat veel ouderen nog extra spaargeld hebben waarmee de eventuele extra kosten voor de uitvaart betaald kunnen worden.

Oude uitvaartpolis
Een andere optie is dat er nog een uitvaartverzekering bij een andere uitvaartverzekeraar is afgesloten en dat er nog oude uitvaartpolissen actief zijn. Vaak gaat het dan wel over polissen die nog in het guldentijdperk zijn afgesloten en nu nog heel weinig waard zijn.

Voor deze groep ouderen die voor een laag bedrag zijn verzekerd is het wel verstandig om te controleren of de totale waarde van de huidige verzekering, de oude polis en het spaargeld voldoende is om een waardig afscheid mee te financieren.

Als de waarde van de uitvaartpolis en het spaargeld niet voldoende is voor het financieren van de totale uitvaartkosten dan zal er een beroep gedaan worden op de familie om het verschil bij te betalen.

Jongeren beter verzekerd tegen de uitvaart

Jongeren zijn zo blijkt voor een hoger bedrag verzekerd tegen de kosten van een begrafenis of crematie. Een reden hiervoor kan zijn dat een uitvaartverzekeraar als Monuta de kinderen gratis meeverzekerd op de polis van de ouders.

Er zijn meerdere uitvaartverzekeraars die deze optie bieden aan hun klanten. Jongeren zijn dan vanaf hele jonge leeftijd goed verzekerd tegen de kosten van hun uitvaart. Nadat de jongeren de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt kunnen ze de uitvaartpolis voortzetten tegen een lagere premie dan dat ze een nieuwe uitvaartverzekering moeten afsluiten.

Lage premie op jonge leeftijd

Voor jongeren is het ook als hun ouders geen uitvaartverzekering voor hun hebben afgesloten prima te doen om dit alsnog zelf te doen. De premie is op jonge leeftijd namelijk een heel stuk lager dan voor mensen op hogere leeftijd.

Verzekeren tegen uitvaartkosten tot 75 jaar
Bovendien kunnen personen met een hogere leeftijd bij de meeste uitvaartverzekeraars terecht tot de leeftijd van 75 jaar. Na die leeftijd is het alleen nog mogelijk om een koopsom polis of uitvaartdeposito af te sluiten. Het afsluiten van een uitvaartverzekering op hogere leeftijd is in de meeste gevallen ongunstig.

Uitvaartwensen

Wat precies het juiste bedrag is waarvoor u zich moet verzekeren dat is afhankelijk van uw uitvaartwensen. Een crematie is goedkoper dan een begrafenis en ook de gemeente waar de uitvaart zal plaatsvinden heeft invloed op de kosten.

Extra uitvaartwensen
Verder zijn de extra uitvaartwensen bepalend voor de hoogte van de kosten u moet hierbij denken aan extra volgauto’s, een uitgebreide catering en de huur van een grotere aula.

Voor zowel jongeren als ouderen is het belangrijk om de waarde van de uitvaartpolis eens goed tegen het licht te houden en te controleren of deze de kosten van de uitvaart volledig zal dekken.

Uitvaartverzekering met indexatie
Vanwege de inflatie is het verstandig om een uitvaartverzekering met indexatie af te sluiten. Zo raakt u nooit onderverzekerd en komen uw nabestaanden niet voor verrassingen te staan.