Inflatie en de uitvaartverzekering

Inflatie, we hebben er dagelijks mee te maken. Door de stijgende kosten voor energie en de lonen stijgen de prijzen in rap tempo. Maar hoe zit het met uw uitvaartverzekering en de inflatie?

De uitvaartcentra, uitvaartverzekeraars en uitvaartverzorgers hebben ook te maken met hogere kosten. Zo is bijvoorbeeld de gasprijs flink gestegen waardoor crematoria meer geld kwijt zijn aan een crematie.

Wat voor invloed de inflatie op uw uitvaartverzekering heeft, dat leest u in dit artikel.

Inflatie uitvaartverzekering

Wat is inflatie precies?

Inflatie is een economisch verschijnsel dat verwijst naar de stijging van de algemene prijzen van goederen en diensten in een economie gedurende een bepaalde periode, meestal gemeten in procenten over een jaar.

Met andere woorden, het is de daling van de koopkracht van een valuta, wat betekent dat u met dezelfde hoeveelheid geld minder kunt kopen dan voorheen.

De invloed van inflatie op de uitvaartverzekering

De inflatie heeft in bepaalde gevallen ook invloed op uw uitvaartverzekering. De kosten voor een gemiddelde uitvaart waren 15 jaar geleden lager dan tegenwoordig.

Als u een uitvaartverzekering afsluit dan is dit tegen een bepaalde dekking, bijvoorbeeld 9.000,- U vraagt zich misschien af of dit bedrag vanwege de inflatie over tientallen jaren nog wel genoeg is om uw uitvaart mee te financieren.

Inflatie en de natura uitvaartverzekering

Als u een natura uitvaartverzekering afsluit dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Bij dit type uitvaartverzekering verzekert u de producten en diensten die nodig zijn voor uw uitvaart.

Uw verzekering wordt jaarlijks geïndexeerd waardoor u nooit onderverzekerd zult zijn. De premie zal wel iets stijgen om de gestegen kosten te compenseren.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij de kapitaal uitvaartverzekering loopt u wel het risico dat de uitvaart vanwege de stijgende kosten niet geheel gedekt wordt. Bij de kapitaalverzekering bouwt u een bepaald bedrag op wat na uw overlijden zal worden uitgekeerd aan uw nabestaanden.

Als u bijvoorbeeld jaren geleden een kapitaal uitvaartverzekering heeft afgesloten met een waarde van 5.000,- dan zal deze polis tegenwoordig de uitvaart niet geheel dekken. Een gemiddelde uitvaart kost op het moment 8.000,-. U kunt dit voorkomen door de verzekering te laten indexeren.

Tip: kijk om de 3 jaar uw uitvaartpolis na om te controleren of het verzekerde bedrag nog voldoende is om de uitvaartkosten te dekken.

Combinatie uitvaartverzekering en de inflatie

De meest afgesloten begrafenisverzekering is de combinatie verzekering. Hierbij bent u voor een bepaald bedrag verzekert voor de producten en diensten en uw nabestaanden ontvangen nog een vrij te besteden bedrag om extra uitgaven mee te bekostigen.

De combinatie uitvaartverzekering wordt periodiek geïndexeerd zodat u nooit onderverzekerd bent.

De uitvaartverzekeraars Monuta en DELA bieden een combinatie verzekering aan.

Uitvaartverzekering indexeren

Zoals u heeft kunnen lezen is het belangrijk om uw uitvaartverzekering te laten indexeren. Een geïndexeerde uitvaartverzekering biedt bescherming tegen de inflatie.

Dit betekent dat de waarde van de uitkering die aan de nabestaanden wordt uitbetaald, wordt aangepast aan de stijgende kosten van uitvaarten, zodat het bedrag voldoende is om de uitvaartkosten te dekken op het moment van overlijden.

Er zijn nog steeds mensen die 40 jaar geleden een uitvaartverzekering hebben afgesloten met de gedachte dat deze alle uitvaartkosten dekt. Vanwege de inflatie zijn deze polissen doordat ze niet geïndexeerd zijn weinig meer waard.

Als de polis niet geïndexeerd is dan zullen de kosten voor de begrafenis of crematie hoger zijn dan de dekking van de polis. In dat geval krijgen de nabestaanden de rekening gepresenteerd.