Yarden mag polisvoorwaarden toch wijzigen

Uitvaartverzekeraar Yarden mag van geschillencommissie en Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) de polisvoorwaarden toch wijzigen. Ondanks dat de voorzieningenrechter eerder heeft laten weten dat de verzekeraar de voorwaarden van haar klanten niet eenzijdig mag wijzigen.

AVVL Uitvaartzorg N.V.

De uitspraak ging dit keer over het overbrengen van de pakketten in 1993 van de Vereniging voor Crematie AVVL naar AVVL Uitvaartzorg N.V. Bij deze pakketten staat Yarden in zijn recht om eenzijdig de polisvoorwaarden te wijzigen zo laat Kifid weten.

Vanwege financiele problemen waar Yarden in verkeert besloot het bedrijf om van 390.000 polishouders de verzekeringen te versoberen.

Financiele buffers op orde houden

Volgens Kifid is het versoberen van de pakketten nodig om de financiele buffers van het noodlijdende bedrijf op orde te houden. Zonder een dergelijke maatregel zijn de verzekerden waarschijnlijk slechter af in het geval Yarden failliet zou gaan.

Uitspraak van 12 september
In de uitspraak van deze week werd er niet ingegaan op de uitspraak van de rechter van 12 september. Hierin oordeelde de rechter dat Yarden fout zat met het versoberen van de natura verzekeringen. De rechter liet toen weten dat van 19 verzekerden de versobering terug gedraaid diende te worden.

Kifid heeft niet gekeken naar de rechtelijke uitspraak omdat “die uitspraak niet meer is dan een voorlopige voorziening en geen inhoudelijk oordeel bevat”.

Lage rente
Yarden verkeert in de financiele problemen door de aanhoudende lage rente en de uitvaarten die duurder worden. De oude pakketten boden een volledige dekking voor een begrafenis of crematie. Na de versobering kunnen de nabestaanden tot een bepaald bedrag diensten afnemen en de rest moet worden bijbetaald.

Uitvaartverzekeraar DELA liet vorige week de deal om branchegenoot Yarden over te nemen afketsen. DELA vond het te riskant om Yarden over te nemen.