Reisverzekering bij overlijden

Overlijden. Vroeg of laat gaat het ons allemaal overkomen. De manier waarop verschilt echter van persoon tot persoon. De een heeft het geluk dat hij of zij heerlijk gezond oud mag worden en in de slaap de laatste adem mag uitblazen. De ander krijgt helaas te maken met ziekte of een ongeluk. Wanneer u komt te overlijden dan zijn de zorgen voor u voorbij, maar voor uw nabestaanden kunnen die dan juist beginnen. Een begrafenis of crematie regelen is ontzettend veel werk. Er komt van alles bij kijken en, niet onbelangrijk, het kost veel geld.

Verzekeren voor het onvermijdelijke

Overlijden doen we op den duur allemaal. U hiervoor verzekeren is dus eigenlijk niet meer dan logisch. Het is tenslotte de enige verzekering waarvan we 100% zeker weten dat we hem ooit zullen gaan gebruiken. Bij een uitvaartverzekering zal, in het geval u komt te overlijden, de verzekeraar in actie komen en ervoor zorgen dat uw laatste afscheid naar behoren kan verlopen.

Twee soorten uitvaartverzekeringen

Ruwweg kan men onderscheid maken tussen twee soorten uitvaartverzekeringen. In de eerste plaats is er een kapitaalverzekering. Hierbij wordt bij uw overlijden een bepaald bedrag uitbetaald. Hoe hoger het bedrag is waarvoor u bent verzekerd, hoe hoger de maandelijkse premie zal zijn. Dan is er ook de natura verzekering. Hierbij keert de verzekeraar geen geld uit, maar zal ze de diensten en producten bekostigen die nodig zijn voor uw uitvaart.

Overlijden onder normale omstandigheden

Het klinkt misschien raar, maar bij het bovenstaande gaan we eigenlijk vooral uit van het feit dat de meeste mensen onder ‘normale’ omstandigheden overlijden, bijvoorbeeld door een ongeluk, in een ziekenhuis of gewoon thuis. Onder ‘normale omstandigheden’ wordt eigenlijk vooral verstaan dat de aard van het overlijden zodanig is dat er geen extra kosten bij komen kijken, los dan natuurlijk van de kosten voor het regelen van de uitvaart zelf.

Wat als u in het buitenland komt te overlijden?

Een heel ander verhaal wordt het als u in het buitenland komt te overlijden. Bot gezegd komt het erop neer dat het vervoeren van een stoffelijk overschot van het ene land naar het andere een erg dure aangelegenheid is. Daarbij komt er ook veel administratieve rompslomp om de hoek kijken en moet er in hele korte tijd heel erg veel geregeld worden. Vandaar dat veel mensen terecht de vraag stellen in hoeverre een uitvaartverzekering ons hiervoor kan voorbereiden.

Wat doet een uitvaartverzekering wel en niet?

Uitvaartverzekeringen komen in verschillende soorten en maten. Hoe duurder de polis, hoe beter uw verzekering. Echter in de meeste gevallen zal een uitvaartverzekeraar alleen zorg dragen voor de kosten in het binnenland. Uitzonderingen hierop zijn er wel, maar die zijn zeldzaam. Check daarom altijd heel erg goed uw polis voordat u deze afsluit. Hierin zal specifiek vermeld staan of de verzekeraar zal betalen voor repatriëring, zoals het met een mooi woord heet. Zoals gezegd is het eerder uitzondering dan regel dat een uitvaartverzekeraar hiervoor garant staat. Op zich is dat niet onlogisch.

Men verzekert zich bij een uitvaartverzekering tenslotte voor een bepaald bedrag of, in het geval van een natura verzekering, een benadering van een bepaald bedrag. Overlijden in het buitenland brengt vele duizenden euro’s aan extra kosten met zich mee. Vandaar dat de meeste uitvaartverzekeringen alleen garant staan voor de kosten die in Nederland worden gemaakt.

En een reisverzekering dan?

Iedereen die op reis gaat doet er verstandig aan een reisverzekering af te sluiten. In het buitenland bent u sowieso een stuk kwetsbaarder dan in Nederland. Mocht u in het buitenland zijn toegewezen op medische hulp, dan is het altijd prettig te weten dat u hiervoor verzekerd bent. Maar wat als u in het buitenland komt te overlijden?

Behalve een hele hoop verdriet ook een hele hoop gedoe

Los van het feit dat het (plotseling) overlijden in het buitenland voor uw nabestaanden een traumatische gebeurtenis zal zijn, komt er ook ontzettend veel bij kijken om uw lichaam te repatriëren. Het zijn dan ook niet alleen de kosten die voor problemen kunnen zorgen. Ook het om moeten gaan met instanties, instanties die vaak een vreemde taal spreken, zal zorgen voor nog meer stress in een toch al stressvolle periode.

Is een reisverzekering dan voldoende?

Als een uitvaartverzekering deze lading niet dekt, doet een reisverzekering dat dan wel? Ook hier geldt dat u zich hierover goed moet laten informeren. Een reisverzekering is zeker in staat in te springen bij overlijden in het buitenland en in sommige gevallen zal ze zelfs zijn ingericht om juist hiervoor garant te staan. Dat wil echter niet zeggen dat elke reisverzekering per definitie de lading dekt als u in het buitenland komt te overlijden. Het is dus belangrijk om, als u een reisverzekering afsluit, goed te kijken wat u precies krijgt voor de polis die u betaalt.

Wat als u in het buitenland begraven wil worden?

Een ander scenario is dat u in Nederland komt te overlijden, maar in het buitenland begraven wil worden, bijvoorbeeld omdat u graag in uw vaderland uw laatste rust wilt vinden. Voor dit doel zal een reisverzekering uiteraard weinig voor u kunnen betekenen. Een uitvaartverzekering daarentegen kan wel uitkomst bieden. Bij een kapitaalverzekering zou u een deel van het uitgekeerde geld kunnen benutten om zorg te dragen voor het vervoer van uw lichaam naar een ander land. Ook zou u kunnen kijken of u bij uw verzekeraar een extra polis kunt afsluiten waarmee u, tegen extra maandelijkse kosten, in ieder geval voor een gedeelte verzekerd bent als u niet in Nederland begraven wil worden.

Tot slot

U kunt uzelf in wezen voor vrijwel elk scenario verzekeren. Het belangrijkste is echter dat u zich goed laat informeren als u een verzekering afsluit. Lees de polis en de voorwaarden dus altijd goed door. Zo voorkomt u dat u betaalt voor iets wat u niet nodig hebt, of dat u ten onrechte denkt verzekerd te zijn voor iets. Voor overlijden in het buitenland zult u in vrijwel alle gevallen toegewezen zijn op een reisverzekering, en zelfs dan is het zaak dat u goed kijkt of uw verzekering de lading dekt. Goed opletten is uiteindelijk dus de beste verzekering. Goed opletten als u op reis gaat, maar ook als u een verzekering afsluit.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m