Overlijden in het buitenland

Als een dierbare overlijdt in het buitenland dan komen er een aantal zaken op u af waar u rekening mee moet houden.

Als eerste moet u weten of de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Als blijkt dat dit zo is dan moet u meteen contact opnemen met de uitvaartverzekeraar.

U moet weten dat de medewerkers van de ambassade of het consulaat in het betreffende land of het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) u kunnen helpen.

Overlijden buitenland

Overlijden melden in het buitenland

Als uw reisgenoot komt te overlijden in het buitenland dan moet u dit melden bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Als u in een land bent waar deze niet aanwezig is dan meld u het overlijden bij een ambassade of consulaat van een ander EU-land. U kunt ook contact opnemen met de reisverzekeraar, reisorganisatie of de lokale politie.

Als uw naaste overleden is in het buitenland dan belt u naar het volgende telefoonnummer van Buitenlandse Zaken: +31 (0)70 348 47 70.

De Nederlandse ambassade of het consulaat kan u helpen als er een naaste is overleden in het buitenland. Er kunnen verschillende zaken geregeld worden er kan bemiddeld worden en er kan contact worden opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ook kan er garant gestaan worden voor de kosten of het beschikbaar stellen van een tolk.

Overlijdensakte opstellen

Bij het overlijden van uw reisgenoot dient er een overlijdensakte opgesteld te worden door een lokale autoriteit. Dit kan gedaan worden in een plaatselijk gemeentehuis of bij één van de volgende consulaten: Abu Dhabi, Bagdad, Damascus, Islamabad, Kabul, Koeweit, Peking, Riyadh, Seoel, Teheran en Tokio.

Wat er allemaal komt kijken als er iemand komt te overlijden in het buitenland, dat kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Laissez-passer aanvragen

Om het lichaam van de overledene naar Nederland te laten vervoeren zult u een Laissez-passer moeten aanvragen. Deze kunt u aanvragen bij de lokale autoriteiten als dit problemen geeft dan kunt u hier melding van maken bij de Nederlandse ambassade. Zij zullen in dat geval voor u kunnen bemiddelen.

U kunt ook de nabestaanden informeren als u deze kent. Als er een overlijden wordt gemeld bij de Nederlandse ambassade dan leggen zij contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als de nabestaanden nog niet geïnformeerd zijn dan zal het ministerie ervoor zorgen dat de politie de nabestaanden op de hoogte brengt.

Stoffelijk overschot

De nabestaanden kunnen kiezen wat er met het stoffelijk overschot moet gaan gebeuren. De volgende keuzes zijn hierin mogelijk:

  • Het stoffelijk overschot zal naar Nederland worden gebracht voor de begrafenis of crematie
  • De overledene zal in het buitenland worden begraven of gecremeerd. Cremeren is niet in ieder land mogelijk

Als de nabestaanden het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben laten weten welke keuze ze hebben gemaakt dan geeft Buitenlandse Zaken dit door aan de ambassade of het consulaat.

Reisverzekering en overlijden in het buitenland

Als de overledene een reisverzekering heeft afgesloten dan kunt u contact op nemen met de alarmcentrale van de verzekeraar en u kunt vragen of de repatriëring naar Nederland vergoed zal worden. De ambassade of het consulaat kan dit ook voor u doen. De reisverzekeraar zal zorgen dat het lichaam naar Nederland wordt gebracht en dat de kosten daarvoor worden betaald.

Geen reisverzekering afgesloten
Indien de overledene geen reisverzekering heeft afgesloten dan worden de kosten voor repatriëring naar Nederland op de nabestaanden verhaald. Als de nabestaanden de kosten niet kunnen betalen dan zal de overledene worden begraven of gecremeerd in het land van overlijden. Dit zal worden gedaan volgens de plaatselijke gewoonten.

Als de nabestaanden de kosten wel kunnen betalen dan zullen de onderstaande stappen worden genomen om het stoffelijk overschot over te brengen naar Nederland.

  • De lokale begrafenisondernemer zal het lichaam gereed maken voor vervoer naar Nederland
  • De lokale begrafenisondernemer zal een verklaring afgeven waarin staat dat hij voldaan heeft aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van de stoffelijke overschotten
  • Er wordt een laisser-passer afgegeven door de lokale autoriteiten op basis van de verklaring van de begrafenisondernemer
  • De lokale begrafenisondernemer neemt contact op met de luchtvaartmaatschappij en hij brengt het lichaam naar de luchthaven
  • De nabestaanden schakelen een uitvaartonderneming in die zorgt dat het lichaam van de luchthaven zal worden opgehaald

Als de overledene voor zijn werk langere tijd in het buitenland verbleef dan zal in veel gevallen de werkgever de kosten van het vervoer naar Nederland voor zijn rekening nemen.