Uitvaartverzekering eerder uitbetalen

Een uitvaartverzekering sluit u af voor later. Niet voor uzelf, maar om uw geliefden te ontlasten. Soms kan het echter van pas komen om eerder over uw opgebouwde vermogen te beschikken.

U krijgt dat voor elkaar door de uitvaartverzekering eerder te laten uitbetalen.

Neem contact op met de uitvaartverzekeraar en geef aan dat u van deze mogelijkheid gebruik wil maken. Soms werken verzekeringsmaatschappijen hier aan mee, hetzij onder strikte voorwaarden. Aan welke voorwaarden u moet voldoen leest u verderop deze pagina.

Uitvaartverzekering eerder uitbetalen

Waarom uitvaartverzekering eerder uitbetalen?

Er zijn voldoende redenen te bedenken waarom mensen er voor kiezen om hun uitvaartverzekering eerder uit te laten betalen. Misschien dat een van de onderstaande situaties ook op u van toepassing is en dat het laten uitbetalen van de verzekering daarom voor u wenselijk is:

  • U heeft inmiddels voldoende geld gespaard om de uitvaart zelf te kunnen betalen
  • U gaat verhuizen naar het buitenland
  • Het is niet meer mogelijk om maandelijks premie te betalen
  • U kan het geld momenteel goed ergens anders voor gebruiken

Mogelijkheden voor het eerder laten uitbetalen

Er zijn grofweg twee mogelijkheden als u de uitvaartverzekering eerder wil laten uitbetalen. De eerste optie is: eerder uitbetalen door de verzekering af te kopen. De tweede optie is: een voorschot nemen op het verzekerde bedrag indien u ongeneeslijk ziek bent.

Afkoop

Indien u ervoor kiest om de uitvaartverzekering af te kopen, dan is het belangrijk om vast te stellen welke verzekeringspolis u heeft afgesloten. Zo is het afkopen van een uitvaartpolis meestal alleen mogelijk met de kapitaalverzekering.

U krijgt in dat geval niet het verzekerde bedrag uitgekeerd, maar de betaalde premies. Van dit bedrag worden ook de kosten die de verzekeraar heeft gemaakt afgetrokken. Het bedrag wat overblijft, is de waarde van uw verzekering.

In sommige gevallen is het ook mogelijk om een natura uitvaartverzekering af te kopen. Onderaan deze pagina gaan wij daar nog in het kort op in.

Voorschot bij terminale ziekte

Bij terminale ziekte is het meestal mogelijk om de uitvaartverzekering eerder te laten uitbetalen. Dit is in de voorwaarden van de verzekeraar opgenomen. Bent u terminaal ziek? Neem dan de polisvoorwaarden door zodat u kunt achterhalen waar u recht op heeft.

Bij terminale ziekte kunt u het voorschot gebruiken om bijvoorbeeld een laatste wens te laten vervullen. Of om er specialistische zorg mee te betalen (bijvoorbeeld palliatieve zorg). Het laten uitkeren van een voorschot heeft geen invloed op de hoogte van de premie.

U blijft premie betalen en de hoogte van dit bedrag blijft ook hetzelfde.

Voorwaarden voorschot

Uitvaartverzekeraars hanteren doorgaans zeer strikte voorwaarden bij het verstrekken van een voorschot bij terminale ziekte.

Zo is het vaak alleen mogelijk om alvast een gedeelte van het verzekerde bedrag te ontvangen indien de verzekerde nog maar eventjes te leven heeft.

En een voorschot krijgen is doorgaans alleen mogelijk indien er een kapitaal uitvaartverzekering is afgesloten.

Natura uitvaartverzekering uitbetalen

Zoals wij al aangaven is het bij een natura uitvaartverzekering meestal onmogelijk om deze eerder te laten uitbetalen. Echter zijn er wel degelijk enkele uitzonderingen waarop u zich kan beroepen. Zo betalen uitvaartverzekeraars sneller uit als u permanent verhuisd naar het buitenland.

Als u overlijdt in het buitenland dan zijn de kosten voor een uitvaart veel hoger, vooral wanneer gekozen wordt voor repatriëring van het lichaam naar Nederland. En dit risico wil de verzekeraar liever niet lopen.

In deze situatie is het daarom een stuk eenvoudiger om een natura uitvaartverzekering eerder te laten uitbetalen. Als u verhuisd naar een land waar op dit moment oorlog is, dan is het in de meeste gevallen ook verplicht om de polis af te kopen!

Een uitzondering wordt er ook soms gemaakt voor verzekerden met een natura uitvaartverzekering die niet meer door de verzekeraar geaccepteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen of omdat ze willen overstappen naar een andere verzekeraar.

Tips

  • Zorg ervoor dat de manier waarop de afkoopwaarde berekend is altijd duidelijk is. De berekening van de afkoopwaarde kan namelijk sterk verschillen per verzekeraar
  • Vergeet niet te informeren naar de kosten die door de uitvaartverzekeraar bij u in rekening worden gebracht. Bij sommige verzekeraars kunnen de afkoopkosten flink oplopen waardoor het misschien niet meer interessant is om de verzekering af te kopen

Nadelen afkopen uitvaartverzekering

U zult begrijpen dat aan het afkopen van een uitvaartverzekering nadelen kleven. De uitvaartverzekeraar gaat er in dit geval bijna altijd op vooruit. Bovendien is de actuele afkoopwaarde van vrijwel alle uitvaartpolissen laag. Tenzij u al heel lang verzekerd bent.