Uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte

Een uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte hoeft geen probleem te zijn. U moet er wel rekening mee houden dat u bij het afsluiten van de verzekering een gezondheidsverklaring in moet vullen.

Aan de hand van uw gezondheidstoestand kan de verzekeraar een inschatting maken op het risico dat zij lopen. Als de uitvaartverzekeraar een verhoogd risico loopt dan kan er een hogere premie berekend worden en gelden er andere voorwaarden.

Uitvaartverzekering bij ziekte afsluiten

Waar u rekening mee moet houden als u een uitvaartverzekering bij ziekte wilt afsluiten dat leggen wij u uit.

Uitvaartverzekering bij ziekte

 • Geldbedrag + Uitvaartverzorger
 • Complete uitvaart
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €2.500 + €7.000 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

7,36
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Altijd aanpasbaar
 • Kinderen tot 25 jaar verzekerd met korting

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €6.750 + €2.750 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

9,22
Premie per maand

a.s.r.
 • Geldverzekering
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Vrije keuze uitvaartverzorger

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 10,88
Premie per maand

Twenthe
 • Natura sommen
 • Vrije keuze uitvaartverzorger
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 12,44
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Geld verzekering

Verzekerd bedrag

€9.500,-
9.500 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

12,48
Premie per maand

DLE
 • Geldverzekering
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Termijn: Levenslang

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 14,92
Premie per maand

Vergelijking gecontroleerd op: maandag 13 mei 2024
De premies per maand zijn berekend voor een persoon van 28 jaar (01-01-1996)

Uitvaartverzekering ook bij ziekte mogelijk

Bij ziekte een uitvaartverzekering aanvragen is niet altijd een probleem. U zult bij uw aanvraag enkele gezondheidsvragen moeten beantwoorden. De verzekeraar zal aan de hand van uw antwoorden een beslissing nemen om u als klant te accepteren.

De verzekeraar zal aan u kenbaar maken tegen welke voorwaarden en premie u zich kunt verzekeren.

Gezondheidsvragen

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kunnen er enkele medische vragen gesteld worden:

 • Bent u ooit behandeld voor hart- en vaatziekte, suikerziekte of een psychologische aandoening
 • Of u medicijnen gebruikt en zo ja, waarvoor u deze gebruikt
 • Of u de laatste jaren bent doorverwezen naar een medisch specialist

Uitvaartverzekering zonder acceptatieplicht

Voor de verzekeraar geldt er geen acceptatieplicht dus zij mogen zelf bepalen of ze u wel of niet als klant accepteren. In bepaalde gevallen kan de verzekeraar besluiten u te weigeren als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten, terwijl u een handicap heeft of ziek bent.

Waarom weigert een verzekeraar u?

De reden waarom een verzekeraar u kan weigeren is dat deze een hoger risico loopt om vervroegd te moeten uitkeren. Als u net nadat u de uitvaartverzekering heeft afgesloten komt te overlijden dan heeft de verzekeraar niet voldoende premie geint om een uitvaart mee te kunnen financieren.

Voor de uitvaartverzekeraar is het namelijk het gunstigst als u zo laat mogelijk komt te overlijden en premie betaalt. Als u (chronisch) ziek bent dan is de kans op overlijden groter, waardoor de verzekeraar minder premie ontvangt dan dat een uitvaart hen kost.

Carenzjaren

In bepaalde gevallen is het ook zo dat u wel een uitvaartverzekering kunt afsluiten bij ziekte, maar dat de uitvaartverzekeraar enkele wachtjaren hanteert. Deze jaren worden ook wel aangeduid als carenzjaren.

Als de wachtjaren zijn ingegaan en u komt te overlijden dan zal er geen of een beperkte uitkering plaatsvinden. Indien de verzekeraar niets uitkeert dan zal de betaalde premie worden teruggestort. Vaak is de periode waarin de carenzjaren gelden 2 jaar.

Uitvaartverzekering bij een terminale ziekte

Als u ongeneeslijk ziek bent zal het lastig worden om een uitvaartverzekering af te sluiten. De verzekeraars hebben geen acceptatieplicht, dus zullen zij u in de meeste gevallen weigeren als u terminaal ziek bent.

Een alternatief voor een uitvaartverzekering is het afsluiten van een koopsompolis. Hierbij hoeft u geen medische verklaring in te vullen.

Ex-kankerpatiënten

Ex-kankerpatiënten kunnen van 2021 een uitvaartverzekering afsluiten als zij minimaal 10 jaar genezen zijn. Ex-kankerpatiënten die langer dan 10 jaar genezen zijn hoeven ook geen extra premie meer te betalen voor een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering.

Er geldt vanaf 2021 ook geen meldingsplicht meer indien men 10 jaar of langer is genezen. Voor ex-kankerpatiënten die jonger dan 21 jaar waren toen de kanker werd vastgesteld geldt dat ze 5 jaar genezen moeten zijn.

Men is bezig een lijst op te stellen met specifieke kankersoorten waarvoor de termijn dat men genezen moet zijn korter is. De regeling die het voor ex-kankerpatiënten mogelijk maakt zonder extra hoge premies en strenge voorwaarden een uitvaartverzekering af te sluiten is goedgekeurd door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het ministerie van Financiën en het Verbond van Verzekeraars.

Alternatieven

Als u bij ziekte een uitvaartverzekering wilt afsluiten en u wordt geweigerd dan zijn er nog enkele alternatieven:

Een nieuwe aanvraag doen

Als u bent geweigerd voor het afsluiten van een uitvaartverzekering dan kunt u altijd nog een aanvraag indienen bij een andere uitvaartverzekeraar. Er mag door de verzekeraar niet worden gevraagd of u in het verleden al eens bent geweigerd op grond van medische redenen.

De verzekeraar mag u wel vragen of u geweigerd bent vanwege niet medische redenen.

Koopsom

Bij een koopsom stort u eenmalig een bedrag waarmee uw uitvaart verzorgd kan worden. U moet wel de financiële middelen hebben om dit te doen. Over het bedrag wat u stort zult u een hogere rente ontvangen dan dat u het bedrag op een spaarrekening zou zetten.

Het voordeel van een koopsomverzekering is dat de acceptatievoorwaarden veel soepeler zijn. Voor een koopsom kunt u onder andere terecht bij:

Voorschot uit laten betalen

Als u wel al in goede gezondheid een (kapitaal) uitvaartverzekering heeft afgesloten en u wordt terminaal ziek dan kunt u in bepaalde gevallen een voorschot op het uit te keren bedrag ontvangen.

U kunt hiermee hulp inkopen of een laatste wens in vervulling laten gaan. Vraag wel even naar de voorwaarden bij uw uitvaartverzekeraar.

Uitvaartverzekering zonder medische keuring

Er zijn gelukkig ook uitvaartverzekeraars waar geen medische keuring plaatsvindt als u bij hen een uitvaartverzekering wilt afsluiten. Deze uitvaartverzekeraars zijn van mening dat iedereen een uitvaartverzekering moet kunnen afsluiten ongeacht de gezondheid.

Als u een uitvaartverzekering wil afsluiten bij ziekte dan is het raadzaam om op zoek te gaan naar een verzekeraar die u deze mogelijkheid biedt.

Vergelijken

Ook bij het afsluiten van een uitvaartverzekering bij ziekte of een handicap is het verstandig om de uitvaartverzekeringen te vergelijken voordat u deze gaat afsluiten. U zult zien dat u hiermee veel geld kunt besparen en dat u door te vergelijken ook een verzekeraar zult vinden welke aansluit bij de wensen die u heeft ten aanzien van uw uitvaart.

Veelgestelde vragen

Kan ik een uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte?

Ja, u kunt een uitvaartverzekering afsluiten als u ziek bent. Wel zult u een hogere premie gaan betalen en is het verstandig om vooraf de voorwaarden van de verzekeraar goed door te lezen.

Welke uitvaartverzekering vraagt geen gezondheidsverklaring?

Een uitvaartverzekering afsluiten zonder gezondheidsverklaring is bijna niet mogelijk. Wel zijn er uitvaartverzekeraars die een simpele medische acceptatie hanteren zoals Monuta.

Conclusie

Allereerst is het verstandig om bij goede gezondheid op een zo jong mogelijke leeftijd een uitvaartverzekering af te sluiten. U betaalt dan een lagere premie en bent verzekerd, ook als u ongeneeslijk ziek wordt.

Als u geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en u wordt ziek dan is het wel mogelijk u te verzekeren, maar er gelden andere voorwaarden en een hogere premie. De uitvaartverzekeraar heeft geen acceptatieplicht dus deze kan u weigeren als klant.

Geen medische verklaring

U kunt op zoek gaan naar een verzekeraar welke geen medische verklaring eist bij het afsluiten van de verzekering. DELA uitvaartverzekering vraagt geen medische verklaring en Monuta is heel soepel met de acceptatie van u als verzekerde.

Koopsompolis

U kunt ook een koopsompolis afsluiten waarbij u een flink bedrag stort waarmee uw begrafenis of crematie betaald kan worden. Uiteraard moet u wel de middelen hebben om een koopsompolis af te sluiten.