Rouwstoet verkeersregels

Een rouwstoet is een rij van auto’s, met de lijkwagen voorop. De stoet wordt gevolgd door de volgauto’s van nabestaanden, onderweg naar een begrafenis of crematie. Soms loopt er ook een uitvaartbegeleider voor de stoet uit.

Voor een rouwstoet gelden in Nederland regels. In dit artikel bespreken we de regels die gelden rondom een rouwstoet.

Rouwstoet

Wanneer is een rouwstoet een stoet?

We spreken van een rouwstoet als de motorvoertuigen van de uitvaartstoet op de juiste manier zijn voorzien van de officiële vlaggen.

De uitvaartondernemer is verantwoordelijk voor het uitdelen van deze vlaggen. Ze zijn weliswaar niet verplicht, maar zorgen wel voor zichtbaarheid op de weg. Bovendien zullen de meeste weggebruikers respect tonen en de rouwstoet voor laten gaan.

Een rouwstoet zonder officiële vlaggen valt niet onder de speciale regeling voor een uitvaartstoet. Dan gelden de normale voorrangsregels.

U komt een rouwstoet tegen

Komt u een rouwstoet tegen? Toon dan respect. De stoet onderbreken of onnodig claxonneren wordt als hinderlijk ervaren. Wie een rouwstoet tegenkomt, heeft geen voorrang. In bijna alle gevallen heeft de rouwstoet voorrang.

Dit is bijvoorbeeld het geval als u de rouwstoet tegenkomt op een gelijkwaardige kruising, bij een voetgang oversteekplaats of bij de bus. De uitvaartstoet heeft op een gelijkwaardige kruising pas voorrang als het eerste voertuig over het kruispunt is, of links af is gegaan.

Wanneer de stoet het kruispunt nadert, hebben de bestuurders van rechts voorrang.

Heeft een rouwstoet altijd voorrang?

In de meeste gevallen heeft een rouwstoet voorrang, maar niet in alle gevallen.

Op een kruispunt met verkeerslichten gelden de normale verkeersregels. Ook een uitvaartstoet mag dus niet door rood rijden. Bovendien gelden op voorrangswegen of rotondes de normale verkeersregels.

De speciale verkeersregels voor rouwstoeten gelden alleen wanneer er speciale vlaggen op de auto aanwezig zijn. Deze worden aan de linker- en rechterzijde van de auto gemonteerd.

U herkent de vlaggen aan de zwarte kleur, met wit reflecterende strepen. Het is niet verplicht deze vlaggen te gebruiken, maar het kan zeker van pas komen.

Een rouwstoet heeft voorrang

  • Bij een zebrapad moeten voetgangers en gehandicaptenvoertuigen voorrang verlenen aan een uitvaartstoet voordat ze oversteken.
  • Op een gelijkwaardige kruising hebben volgauto’s van een rouwstoet altijd voorrang ongeacht uit welke richting ze komen of naar welke kant ze afslaan. Dit geldt pas als het eerste voertuig (de lijkwagen) over het kruispunt is of linksaf is afgeslagen.
  • Een bus moet bij het verlaten van een bushalte de rouwstoet voorlang verlenen. Het voorrang verlenen aan een van achteren naderende uitvaartstoet geldt zowel binnen- als buiten de bebouwde kom.

Een rouwstoet heeft geen voorrang

  • Als een rouwstoet een kruising nadert met verkeerslichten moeten de lijkwagen en volgauto’s gewoon stoppen voor het rode verkeerslicht.
  • Zodra de rouwstoet een voorrangsweg of rotonde nadert gelden de normale verkeersregels.

Als u meerijdt in een rouwstoet

Rijdt u mee in een rouwstoet? Dan is het handig om te weten wat de gebruikelijke voorrangs- en verkeersregels zijn. In de stoet is het gebruikelijk dat de naaste familie vooraan rijdt.

Laat weinig ruimte over tussen de volgauto’s, want zo is de kans kleiner dat andere weggebruikers de rouwstoet zullen onderbreken.

Snelheid rouwstoet

Het rijden in een rouwstoet betekent dat u op bepaalde plaatsen zo goed als stapvoets rijdt. Het tempo ligt ook op de openbare weg een stuk lager dan u gewend bent. Op die manier kunnen alle auto’s in de uitvaartstoet de voorste wagen goed bijhouden.

  • Binnen de bebouwde kom rijdt de rouwstoet ongeveer 10 km/per uur langzamer
  • Op een provinciale weg waar normaal 80 km/per uur wordt gereden zal de rouwstoet 60-70 km per uur rijden
  • Op de snelweg zal er ongeveer 90 km per uur gereden worden

Neem nooit voorrang, maar kijk altijd goed of u voorrang krijgt.

Mag u een rouwstoet onderbreken?

Sinds 1 juli 2010 is het verboden om een rouwstoet te onderbreken op een gelijkwaardige kruising. In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staan regels opgenomen over het doorsnijden van een rouwstoet.

Naast dat het respectloos is om een rouwstoet te onderbreken, is het ook verboden. Een uitvaartstoet moet altijd worden gerespecteerd. Overige weggebruikers mogen dan ook niet door de rouwstoet heen rijden.

Wie toch de stoet doorsnijdt, is strafbaar en kan een boete en een stevig gesprek verwachten. In principe is er geen enkel excuus de rouwstoet te onderbreken, omdat deze te herkennen valt aan de daarvoor bestemde vlaggen.

Wat gebeurt er als een rouwstoet wordt onderbroken?

Wanneer een rouwstoet wordt onderbroken, valt deze in kleinere delen uiteen. Dit komt voor als een aantal volgauto’s moet stoppen voor een rood verkeerslicht of voorrang moet verlenen.

Ook de kleinere delen van een grotere rouwstoet, worden gezien als een rouwstoet op zich. En dat houdt in dat de volgauto’s op gelijkwaardige kruispunten voorrang hebben.

Dat geldt ook als zij van links komen of afslaan. Het voorste voertuig van de kleinere stoet moet zich, net als de lijkwagen, aan de normale voorrangsregels houden.

De rouwstoet zal zich later weer bij elkaar voegen. Ziet u dus een kleinere stoet, zonder lijkwagen voorop, dan mag u ervan uitgaan dat de stoet uit elkaar is gevallen. In zo’n geval wordt van u als weggebruiker verwacht dat u de ruimte geeft om de twee stoeten weer op elkaar aan te laten sluiten.

Mag ik een uitvaartstoet inhalen?

Als u op een voorrangsweg of rotonde rijdt en vanuit een zijweg komt er een rouwstoet aan dan mag u deze in principe inhalen. Maar dit is respectloos, het is dus beschaafder om de rouwstoet voorrang te verlenen.

Zodra u op een gelijkwaardige kruising rijdt dan is het inhalen van de rouwstoet verboden. Het maakt hierbij niet uit van welke kant de lijkwagen en volgauto’s komen.

Voorrang verlenen aan een rouwstoet toont respect aan de overledene en de nabestaanden.