Overname Yarden door DELA op losse schroeven

De overname van uitvaartverzekeraar Yarden door DELA is door een uitspraak van de rechter op losse schroeven komen te staan. Yarden wat het al enige tijd financieel zwaar heeft probeerde het tij te keren door van 390.000 natura polishouders de verzekering te versoberen. In plaats van een volledige dekking zou Yarden nog maar 3200 euro per uitvaart uitkeren. Voor DELA was deze maatregel een belangrijke voorwaarde voor een overname.

Rechtszaak

Door de uitspraak van de rechter op 12 september is de financiële positie van Yarden verslechterd. De zaak tegen Yarden was aangespannen door 19 polishouders. De rechter vond de maatregel die Yarden genomen heeft niet door de beugel kunnen. De natura uitvaartverzekering is er juist om consumenten te beschermen tegen extra kosten.

En-bloc clausule

Yarden oordeelde dat de versobering mogelijk was omdat er een en-bloc clausule is opgenomen in de polisvoorwaarden. Dit betekent dat de verzekeraar de polis mag wijzigen zonder goedkeuring van de verzekerden. Echter mag er alleen in zeer speciale omstandigheden van deze en-bloc clausule gebruik gemaakt worden.

DELA twijfelt nu of het nog interessant is om de branchegenoot over te nemen. Als later blijkt dat voor alle 390.000 polishouders de maatregel wordt terug gedraaid dan is dit een financiele klap voor de uitvaartverzekeraar.