Orgaandonatie

Orgaandonatie, al jaren goed voor een pittige discussie. Bent u wel of geen donor? En wat zijn de redenen? Voor veel mensen is het echter geen zwart-wit antwoord. Men vindt het een lastige keuze vanwege diverse redenen en door te blijven wikken en wegen wordt er nooit een definitieve keuze gemaakt. Geen probleem, maar dan moeten nabestaanden deze keuze maken na uw overlijden en wellicht is voor hen de keuze al net zo lastig als voor u.

Als u het niet wilt registreren is het hoe dan ook verstandig om hier met nabestaanden over te praten. Geef eventueel ook eerlijk aan dat de keuze bij hen ligt en dat u zich daarbij neerlegt. Hou er in dat geval ook rekening mee dat het kan dat de regelgeving hierover wordt aangepast in de toekomst.

Orgaandonatie… Nee tenzij ja

Wanneer u zich niet registreert als orgaandonor dan wordt in Nederland standaard ervan uitgegaan dat u geen orgaandonor wilt zijn. Men zal nog overleggen met familieleden, maar wanneer zij het antwoord ook niet weten, niet tijdig bereikbaar zijn of er onderling niet uit komen, dan wordt besloten om niet over te gaan tot orgaandonatie. Doordat er in Nederland een tekort is aan orgaandonoren en men vermoedt dat dit één van de redenen is, is er in het verleden ook eens gekeken naar de Belgische wetgeving.

Hier is het namelijk precies andersom. Men is orgaandonor, tenzij is aangegeven dat men geen orgaandonor wilt zijn. Hoewel in Nederland wel eens gesproken is over het aanpassen van deze wetgeving is dat er niet doorheen gekomen en de vraag is natuurlijk of dit in de toekomst eventueel wel aangepast gaat worden.

Vragen en afwegingen

Natuurlijk zijn er veel verschillende redenen waardoor men gaat twijfelen over orgaandonatie. Veel mensen zullen het een nobel doel vinden, maar waarschijnlijk het idee een beetje luguber. Veel voorkomende vragen wanneer men twijfelt hebben ook betrekking op een bepaalde levensstijl, geaardheid of geloofsovertuiging. Vaak vragen mensen zich ook af of ze organen kunnen uitsluiten van donatie. Dit kan. Bij het opgeven van orgaandonatie komt er gelijk een lijst met alle organen en weefsels.

Hiervan kan men aankruisen wat men wilt uitsluiten van donatie. Een veel voorkomende uitsluiting van donatie zijn bijvoorbeeld de ogen. Men vindt dit te persoonlijk en hebben hier in het leven alles mee gezien. Maar uiteraard kunnen ook andere redenen voorkomen waardoor men bepaalde organen wilt uitsluiten van donatie.

Levensstijl aanpassen

Mensen met een slechte levensstijl kiezen soms om geen orgaandonor te zijn, omdat zij denken dat hun organen toch niets waard zijn. Dit is echter niet het geval. Ook een roker en drinker kan longen en lever afstaan. Bij overlijden zal een arts de staat van de organen vaststellen, indien is gekozen voor orgaandonatie. U hoeft hiervoor dus geen zelfdiagnose uit te voeren al voor uw overlijden. Dit gebeurd pas op dat moment en dan wordt ook gekeken welke organen mogelijk zijn voor donatie en welke niet.

Het is dan ook niet nodig om uw levensstijl aan te passen. Tenminste niet voor deze keuze. Ook al heeft u uw hele leven gerookt en zijn u longen inderdaad geen bruikbaar orgaan meer voor een transplantatie er zitten nog genoeg andere organen in uw lichaam welke wellicht wel bruikbaar zijn.

Een ziekte overleeft

Ook wanneer iemand een ziekte heeft overleeft kan men nog kiezen voor orgaandonatie. Er zijn ziektes die organen aantasten en hierdoor zullen de organen niet meer bruikbaar zijn. Echter geldt ook hiervoor dat er nog voldoende andere organen in het menselijke lichaam aanwezig zijn. Deze organen zijn waarschijnlijk, ondanks de overwonnen ziekte, nog gewoon bruikbaar.

De uitvaart

Een grote twijfel kan ook zijn hoe uw lichaam eruit ziet na de donoroperatie. Een logische redenatie. Dit kan ook een angst zijn voor nabestaanden. Zij willen graag afscheid nemen en zijn misschien bang een gehavend lichaam aan te treffen. Tijdens de operatie wordt er niets weggenomen van het lichaam wat in het openbaar zichtbaar is. Hierdoor kunt u na het overlijden en na de donor operatie gewoon worden opgebaard zoals u of uw nabestaanden voor ogen hadden. De operatie wordt met respect voor de overlevende uitgevoerd.

Te snel dood verklaren

Een andere angst die hierbij ook in het verlengde kan liggen van bovenstaande is het te snel dood verklaren van een donor. U ligt in het ziekenhuis en wanneer de artsen er alles aan zouden doen om uw leven te redden is het nog maar de vraag of het gaat lukken. Ondertussen liggen er meerdere mensen in datzelfde ziekenhuis welke organen uit uw lichaam kunnen gebruiken en zo dus meerdere mensen het leven kunnen redden. Een veel voorkomende angst. Natuurlijk is dit een erg logische redenatie, maar het is ethisch onmogelijk voor een arts of ziekenhuis om dergelijke beslissingen te maken. Bovendien zijn er diverse protocollen die dit soort praktijken voorkomen. Toch kan dit een reden zijn om ervoor te kiezen om geen donor te zijn.

Religie

Ook religie speelt een erg belangrijke rol in de beslissing om wel of geen donor te zijn. Toch wordt in veel religies gesproken over naastenliefde die hoog in het vaandel staat. Beslissen om donor te zijn komt dicht in de buurt van naastenliefde, echter interpreteert iedereen dit weer anders. Ook zijn er binnen dezelfde religie verschillende stromingen, waardoor het niet altijd heel duidelijk te zeggen is of het bij een bepaalde religie wel of niet mag. Zo is bij het Jodendom een erg duidelijk splitsing zichtbaar in de orthodoxe stroming, welke geen inbreuk op het dode lichaam accepteert. En de liberale stroming, deze geeft namelijk aan dat de zorg voor het leven boven alles gaat.

In veel gevallen zal het met religie ook echt een persoonlijke keuze zijn. En dit geldt natuurlijk ook voor de hamvraag. Wel of geen donor zijn. Er zijn genoeg redenen te verzinnen om dit te doen en ook genoeg om dit niet te doen. Velen kunnen ook alle argumenten van beide kanten weer net zo snel ontkrachten, maar het komt er uiteindelijk op neer wat u vindt dat u moet doen. En registreer deze keuze, zodat uw nabestaande zich niet over deze vraag hoeven te ontfermen.