Obductie

Een obductie is een inwendig onderzoek uitgevoerd door een patholoog om te achterhalen wat de doodsoorzaak is van de overledene. Een obductie wordt in bepaalde gevallen ook wel sectie, postmortaal onderzoek of autopsie genoemd.

De patholoog die de obductie uitvoert is gespecialiseerd in lichamelijke afwijkingen veroorzaakt door ziekte, een ongeval of een misdrijf.

Obductie

Wat is obductie?

Obductie is het inwendig en uitwendig onderzoeken van het lichaam van een overledene om de exacte doodsoorzaak te achterhalen of kennis op te doen voor medisch onderzoek. De redenen voor een obductie kunnen juridisch of voor medisch onderzoek zijn.

Soms kan het onduidelijk zijn waarom iemand is overleden. Een obductie vindt plaats om bepaalde afwijkingen bij de overledene vast te stellen.

Wat gebeurt er tijdens een obductie?

Voor de obductie zal het lichaam eerst uitwendig onderzocht worden dit wordt gedaan door een schouwarts. Na deze lijkschouwing zal het lichaam geopend worden. Een patholoog neemt deze belangrijke taak voor zijn rekening. Deze medisch specialist onderzoekt de organen van de overledene. Ook maakt hij of zij soms een röntgenfoto, CT scan of een MRI scan.

Tijdens de obductie zal de patholoog de in de borst- en buikholte gelegen organen (het hart, de lever, de longen en de maag) onderzoeken. In bepaalde gevallen kunnen ook de hersenen onderzocht worden door middel van een schedellichting. De organen zullen worden gewogen en geïnspecteerd.

Uitwendig onderzoek

Tijdens een uitwendig onderzoek neemt de patholoog een stukje weefsel van de organen. Wat er precies wordt onderzocht tijdens een obductie verschilt. Soms kan het nodig zijn om hersenonderzoek te verrichten.

In dat geval wordt het haar van de overledene geschoren om een schedellichting plaats te laten vinden. Vervolgens stuurt de specialist het naar een laboratorium voor onderzoek.

Waarom is verder onderzoek soms noodzakelijk?

Het komt wel eens voor dat één of meerdere organen voor een bepaalde periode worden bewaard. Denk bijvoorbeeld aan een (gedeelte) van de hersenen of het hart. Wellicht heeft de patholoog een complexe afwijking van het orgaan aangetroffen.

Daardoor is uitgebreid onderzoek noodzakelijk en dat kan langere tijd in beslag nemen. Dit onderzoek betreft bijvoorbeeld het onderzoeken van een of meerdere organen. Hou er rekening mee dat dit proces soms maanden in beslag kan nemen. Uiteraard vindt het onderzoek in goed overleg met de nabestaanden plaats.

Waarom vindt een obductie plaats?

Een obductie kan om verschillende redenen plaatsvinden. Zo bestaat er soms twijfel over hoe een bepaalde medische behandeling is uitgevoerd. Wellicht heeft een bepaalde handeling negatief effect gehad en geleid tot een overlijden.

Door een obductie uit te laten voeren komt u er achter wat er precies is gebeurd. De hoofdreden om een onderzoek te laten plaatsvinden is meestal het achterhalen van de doodsoorzaak van een persoon. Hoe en waarom is iemand uiteindelijk overleden?

Wat gebeurt er als er een erfelijke ziekte wordt aangetroffen?

Heel soms treft een patholoog een erfelijke ziekte aan bij de overleden persoon. Ook in dat geval wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de nabestaanden. Dit kan voor hen problemen voorkomen.

Waarom een obductie laten uitvoeren?

Een obductie laten uitvoeren is best ingrijpend. Uw geliefde ligt namelijk op de onderzoekstafel. Dit terwijl u het liefst op een rustige manier afscheid wil nemen. Het kan zijn dat u het rouwproces anders voor u had gezien.

Aan de andere kant schept een onderzoek door een patholoog ook duidelijkheid. En dat draagt uiteindelijk bij aan de verwerking.

Medische behandeling

Als de overledene voor het overlijden een medische behandeling heeft ondergaan dan kan het zo zijn dat de artsen willen weten of de medische behandeling de oorzaak is en mogelijk moet worden aangepast voor andere patiënten.

Erfelijke of besmettelijke ziekte

Soms komt een patholoog er achter dat de onderzochte persoon een erfelijke of besmettelijke ziekte had. Dit heeft directe gevolgen voor familieleden. Zij moeten dan ook worden onderzocht zodat hun gezondheid niet in gevaar komt. Er volgt een uitgebreid onderzoek en de arts laat weten wat de nabestaanden verder moeten doen.

Medische wetenschap

Een obductie kan worden uitgevoerd om de medische wetenschap verder te ontwikkelen. Er zijn ook mensen die al laten vastleggen dat hun lichaam onderzocht mag worden voor de medische wetenschap.

Gerechtelijke grondslag

Het ministerie van Justitie kan ook opdracht geven voor het uitvoeren van een obductie. Er wordt dan gesproken van sectie op het lichaam en dit dient in de meeste gevallen om bewijsmateriaal tegen een verdachte te verzamelen in het geval van een misdrijf of ongeval.

Toestemming obductie

  • Een arts zal de nabestaanden vragen om obductie te mogen uitvoeren en dit onderbouwen waarom dit verstandig is.
  • Nadat de arts om toestemming heeft gevraagd geeft u op een afgesproken tijdstip aan wanneer u hier antwoord op geeft.
  • Als u als nabestaande geen toestemming geeft dan zal er geen obductie uitgevoerd worden tenzij de overledene zelf vooraf al een verklaring van toestemming had afgegeven.
  • Als de nabestaanden toestemming geven voor obductie dan zal hiervoor een speciaal toestemmingsformulier moeten worden ingevuld.
  • Als de officier van Justitie opdracht geeft voor een obductie dan hoeven de nabestaanden geen toestemming te geven.

Wat gebeurt er na een obductie?

Een obductie vindt uiteraard op een respectvolle manier plaats. Zo worden alle organen na het onderzoek in het lichaam teruggeplaatst. Daarna vindt de overdracht van het lichaam plaats en neemt de uitvaartverzorger het over.

Hij of zij regelt dat de overledene netjes wordt aangekleed en dat de uitvaartdienst kan plaatsvinden. Van de obductie zal er in de meeste gevallen niets meer te zien zijn.

Resultaten onderzoek

De resultaten van de obductie zullen door de arts met de nabestaanden worden besproken. De resultaten zijn vaak na 2 maanden pas bekend en indien het om hersenonderzoek gaat kan het wel tot 4 maanden duren.