Monuta en DELA in 2023 het meest bekend

De uitvaartverzekeraars Monuta en DELA zijn ook in 2023 het meest bekend bij de Nederlandse bevolking, dit blijkt uit onderzoek onder bijna 1500 Nederlanders.

Op de vraag aan welke verzekeraar denkt u als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten, werden Monuta en DELA het vaakst genoemd, gevolgd door a.s.r.

uitvaartverzekeraars

Monuta, DELA en a.s.r.

In Nederland zijn meer uitvaartverzekeraars actief, maar de 3 grootste zijn het meest bekend bij het grote publiek. Monuta en DELA zijn veruit het bekendst gevolgd door verzekeraar a.s.r. wat voorheen Ardanta was.

De uitkomst van het onderzoek is niet vreemd aangezien Monuta en DELA landelijk actief zijn en naast verzekeraar ook de uitvaart kunnen verzorgen. Bovendien spenderen deze verzekeraars meer geld aan reclame waardoor ze op TV, radio en internet geregeld voorbij komen.

Er werden ook wel kleinere uitvaartverzekeraars genoemd zoals PC Uitvaart, Twenthe en DLE. Al zijn deze verzekeraars meer bekend in de regio waar ze actief zijn. Monuta, DELA en a.s.r. genieten landelijke bekendheid.

Opvallend is dat ook Yarden en Nuvema nog genoemd worden als aanbieder van uitvaartverzekeringen. Nuvema werd in 2018 overgenomen door Lifetri en Yarden ging op 2 augustus 2021 samen met DELA.

Veel Nederlanders met een uitvaartverzekering weten niet wat voor verzekering ze hebben afgesloten en wat de dekking van deze verzekering is.

Oude uitvaartpolissen

Bij ondervraagden boven de 65 jaar werden ook verzekeraars als Nivo, Algemeen Belang, Florentis en RVS Victoria Vesta genoemd. Deze verzekeraars zijn al lang geleden overgenomen.

Opvallend is dat een groot gedeelte van de jongere weet dat het afsluiten van een uitvaartverzekering vanaf het 18e jaar verstandig is.

Een beperkt aantal mensen weet niet of ze een uitvaartverzekering hebben afgesloten en als dit zo is, bij welke verzekeraar de verzekering loopt.

Van de groep onverzekerden geeft 72% aan dit bewust gedaan te hebben. Een kleine groep overweegt zich alsnog te verzekeren tegen de kosten van een begrafenis of crematie.