Keurmerken uitvaartbranche

Als er een dierbare overlijdt dan moet u naast het grote verdriet ook nog een begrafenis of crematie regelen. Alles moet perfect geregeld zijn omdat u wilt dat iedereen een goede herinnering aan de uitvaart overhoudt.

Door alle emoties kan het lastig zijn om de juiste keuzes te maken. Gelukkig staat u er niet alleen voor, want de uitvaartverzorger zal u een hoop werk uit handen nemen.

Maar hoe herkent u een uitvaartverzorger die u op de juiste manier helpt de uitvaart zo te regelen dat alles goed verloopt? Daar zijn voor de uitvaart branche verschillende keurmerken voor.

Welke keurmerken er zijn en wat deze inhouden dat leggen we u uit.

Keurmerk uitvaart

Keurmerk Uitvaartzorg

Het Keurmerk Uitvaartzorg bestaat sinds 2006 en heeft als doel om de uitvaartbranche in Nederland te verbeteren. Voordat een uitvaartverzorger het Keurmerk Uitvaartzorg krijgt zal er vooraf een kwaliteitscontrole plaatsvinden.

Indien de uitvaartonderneming wordt goedgekeurd zal er een officieel certificaat worden uitgereikt.

Periodiek toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of de uitvaartondernemers nog aan de hoge eisen voldoen.

Keurmerk Uitvaartzorg

In het register uitvaartverzorgers zijn de verzorgers te vinden die de titel RU (Register Uitvaartverzorg(st)er) mogen voeren. De geregistreerde uitvaartverzorgers hebben een NaVU diploma en hebben voldoende ervaring.

Als u een begrafenis of crematie door een uitvaartverzorger met het Keurmerk Uitvaartzorg laat verzorgen dan kunt u rekenen op deze zes zekerheden.

 • 1

  Duidelijke afspraken over de uitvoering: De uitvaartverzorger zal alle afspraken schriftelijk vastleggen. Zo worden misverstanden voorkomen.

 • 2

  Deskundig personeel: Het personeel van de uitvaartonderneming beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring om een uitvaart op een respectvolle en professionele manier te regelen. Het personeel is gekwalificeerd en ze verzorgen jaarlijks voldoende uitvaarten.

 • 3

  Transparante kostenbegroting: De te maken kosten voor de uitvaart worden schriftelijk vastgelegd.

 • 4

  Goede organisatie van de uitvaart: Gecertificeerde uitvaartondernemingen streven naar een hoogwaardige dienstverlening. Dit omvat de begeleiding en het organiseren van de uitvaartceremonie van begin tot het eind.

 • 5

  Klachtenprocedure: Uitvaartondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg beschikken over een duidelijke klachtenprocedure waar cliënten gebruik van kunnen maken als ze niet tevreden zijn over de geleverde diensten.

 • 6

  Klanttevredenheidsonderzoek: Het keurmerk houdt rekening met de tevredenheid van klanten. De uitvaartverzorger vraagt na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. De resultaten moeten 1 keer per jaar geanalyseerd worden.

De uitvaartverzekeraars Monuta en DELA laten de uitvaarten verzorgen door gekwalificeerde uitvaartondernemingen. Zo weet u dat uw uitvaart verzorgd wordt zoals u het wenst.

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

Het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart is er voor uitvaartondernemingen die een uitvaart verzorgen waar de persoonlijke benadering voorop staat. Bij het regelen van een uitvaart worden door de uitvaartverzorgers geen standaard protocollen en processen toegepast.

Om als uitvaartverzorger in aanmerking te komen voor het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart moet er aan deze voorwaarden worden voldaan.

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart
 • 1

  De uitvaartonderneming is kleinschalig.

 • 2

  De nabestaanden mogen indien gewenst zelf alle keuzes rondom de uitvaart maken, er is veel persoonlijke aandacht.

 • 3

  De uitvaart wordt op maat samengesteld zonder vaste protocollen.

 • 4

  U krijgt zoveel mogelijk te maken met een en dezelfde persoon.

 • 5

  U zult de volgende dag een transparante begroting ontvangen.

 • 6

  U betaalt alleen voor de diensten en producten die worden afgenomen.

 • 7

  De uitvaart kan in meerdere gesprekken geregeld worden. U heeft geen tijdslimiet.

 • 8

  De uitvaartverzorger met wie u de uitvaart bespreekt zal normaal ook de persoon zijn die de uitvaart begeleidt.

 • 9

  De uitvaartverzorger heeft minimaal 12 nieuwe beoordelingen per jaar met een gemiddelde score van 7 uit 10. Uw beoordeling draagt bij aan het behouden van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart.

BGNU

De BGNU, oftewel de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, is een brancheorganisatie (geen keurmerk) die de belangen behartigt van gecertificeerde uitvaartondernemingen in Nederland.

Om als uitvaartondernemer opgenomen te worden in het register van het BGNU moet er aan strenge kwaliteitseisen worden voldaan. De uitvaartonderneming moet ook aangesloten zijn bij het Keurmerk Uitvaartzorg.

Onderstaande punten zijn de kenmerken van het BGNU.

BGNU
 • 1
  Belangenbehartiging: De BGNU behartigt de belangen van haar leden op verschillende niveaus, zowel op nationaal als regionaal niveau. Dit kan betrekking hebben op wet- en regelgeving, maar ook op andere zaken die relevant zijn voor de uitvaartbranche.
 • 2
  Kwaliteitsbewaking: De BGNU streeft naar het waarborgen van kwaliteit binnen de uitvaartsector. Dit omvat onder meer het bevorderen van professionaliteit en het naleven van normen en richtlijnen.
 • 3
  Kennisdeling: De branchevereniging fungeert als platform voor kennisuitwisseling tussen leden. Dit kan gebeuren via bijeenkomsten, trainingen en andere initiatieven om de professionele ontwikkeling van uitvaartondernemers te bevorderen.
 • 4
  Samenwerking: De BGNU stimuleert samenwerking tussen uitvaartondernemingen en andere relevante partijen in de uitvaartsector. Dit kan bijvoorbeeld gaan om samenwerking met crematoria, begraafplaatsen, en andere partners in de uitvaartbranche.
 • 5
  Voorlichting: De branchevereniging geeft voorlichting aan het publiek over verschillende aspecten van uitvaartzorg. Dit kan bijdragen aan een beter begrip van de dienstverlening en mogelijkheden binnen de uitvaartsector.

Klachten uitvaart

Mocht u niet tevreden zijn met de verzorging van de uitvaart van uw dierbare dan kunt u een klacht indienen. Als u er met de BGNU-uitvaartondernemer niet uitkomt dan kunt u gratis terecht bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

De Stichting Klachteninsituut Uitvaartwezen zal samen met u de klacht over de uitvaart proberen op te lossen.

Bronnen:

Wij hebben voor de informatie op deze pagina de volgende bronnen geraadpleegd:​

 • Keurmerk Uitvaartzorg
 • Keurmerk Persoonlijke Uitvaart
 • BGNU
 • Stichting Klachteninsituut Uitvaartwezen

Michel is auteur en ervaringsdeskundige op het gebied van uitvaartverzekeringen. Sinds 2015 deelt hij zijn expertise en controleert alle content voor Uitvaartdirekt.nl.

Linkedin