Ardanta

ArdantaWaar staat Ardanta uitvaartverzekeringen voor? Elke uitvaartverzekeraar kenmerkt zich weer door een eigen karakter. Bij Ardanta zou men kunnen zeggen dat eenvoud de boventoon voert, oftewel, Ardanta beoogt het rouwproces zoveel mogelijk te vereenvoudigen met haar producten. Geen onlogische insteek, want iedereen die wel eens een uitvaart heeft moeten regelen weet dat zoiets al snel erg complex kan worden, juist in een tijd dat mensen rust en eenvoud nodig hebben.

Ardanta hecht belang aan uw uitvaart

U heeft vast wel eens een begrafenis bijgewoond, maar heeft u ook wel eens een begrafenis moeten regelen? Wanneer u een afscheidsplechtigheid aanschouwt staat u er misschien niet zo erg bij stil, maar er gaat een enorme organisatie aan vooraf om tientallen of soms wel honderden mensen in een aula op hetzelfde tijdstip bijeen te krijgen, om te zorgen dat de juiste muziek op de juiste momenten wordt afgespeeld en dat de juiste persoon op het juiste tijdstip gelegenheid krijgt om wat te zeggen. Om nog maar te zwijgen van de kosten die hier allemaal bij komen kijken.

Van de rouwkaarten tot de rouwadvertenties, de rouwwagens, de huur van de aula, de grafrechten en de koffie na afloop, een beetje begrafenis of crematie kost al gauw duizenden Euro’s. Waarom het zo duur is? Omdat een goede uitvaart belangrijk is. Voor de persoon die is overleden, maar misschien nog wel meer voor de nabestaanden.

De behoefte aan eenvoud

Het is begrijpelijk dat mensen die een dierbare zijn kwijtgeraakt behoefte hebben aan een beetje eenvoud. Wanneer u een uitvaart moet regelen krijgt u bijna aan de lopende band te maken met belangrijke beslissingen die genomen moeten worden, beslissingen die u bovendien maar één keer kunt nemen en daarna nooit meer. En dan te bedenken dat dit zich allemaal afspeelt in een tijd dat u vooral met de verwerking van uw verlies bezig wil zijn.

Drie verschillende uitvaartverzekeringen

Elke uitvaartverzekeraar deelt het dienstenpakket weer anders op. Bij Ardanta wordt onderscheid gemaakt tussen drie pakketten:

  • Het Geld Garant Uitvaartplan
  • Het Geld Geregeld Uitvaartplan
  • Het Zorg Garant Uitvaartplan

Het Geld Garant Uitvaartplan

Bij het Geld Garant Uitvaartplan van Ardanta krijgen nabestaanden na het overlijden van de verzekerde een geldbedrag. Hiermee betalen de nabestaanden dan de rekening van de uitvaartverzorger. Wie de uitvaart verzorgt is geheel door de verzekerde en/of nabestaanden te bepalen. Wanneer u de verzekering afsluit kunt u zelf bepalen aan welke persoon het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd wanneer u komt te overlijden. Dit kan bijvoorbeeld een echtgenoot, kind of kleinkind zijn. Ook is het mogelijk kinderen tot 18 jaar mee te verzekeren.

Vind een uitvaartverzekering

Het Geld Geregeld Uitvaartplan

Bij het Geld Geregeld Uitvaartplan wordt bij overlijden geld uitgekeerd aan de uitvaartverzorger om de uitvaart te regelen. Waar het Geld Garant Uitvaartplan te vergelijken is met wat elders een kapitaalverzekering wordt genoemd, is het Geld Geregeld Uitvaartplan Ardanta’s tegenhanger van de natura uitvaartverzekering. De nabestaanden krijgen dus geen geld, maar diensten en producten ten behoeve van de uitvaart. Als nabestaande hoeft u bij het Geld Garant Uitvaartplan dus nooit geld voor te schieten. Ook bij het Geld Geregeld Uitvaartplan is het mogelijk kinderen tot 18 jaar mee te verzekeren.

Het Zorg Garant Uitvaartplan

In feite is het Zorg Garant Uitvaartplan een combinatie van een kapitaalverzekering en een natura verzekering. Bij het Zorg Garant Uitvaartplan bent u verzekerd van een standaard pakket aan diensten, ongeacht de prijs van deze diensten op het moment dat iemand komt te overlijden. De diensten waar u hierbij in elk geval voor verzekerd bent zijn de volgende:

  • Een uitvaartleider met vier dragers
  • Verzorging van de overledene, zoals bijvoorbeeld het aankleden en opbaren
  • Een rouwauto voor de rit naar de dichtstbijzijnde rustplaats, plus een volgwagen
  • Een kist
  • 100 rouwbrieven, enveloppen en frankering
  • Vervoer van de overledene vanuit plaats van overlijden naar de laatste rustplaats
  • Twee overlijdensaktes en een condoleanceregister

Zorg Garant Uitvaartplan

Bovendien bent u met het Zorg Garant Uitvaartplan tot 1.963 Euro verzekerd voor de kosten van grafrechten, crematie, het gebruik van de aula, de opbaring en consumpties na de uitvaart.

Natura verzekering

Het Zorg Garant Uitvaartplan is een natura verzekering omdat uitbetaling grotendeels plaatsvindt in de vorm van diensten. U verzekert echter niet voor een bepaald bedrag, maar voor bepaalde diensten. Dit zorgt ervoor dat u met het Geld Geregeld Plan een wat soberder plechtigheid zal krijgen dan met het Zorg Garant Uitvaartplan, waar eveneens kinderen tot 18 jaar meeverzekerd kunnen worden.

Voor alle pakketten geldt:

Bij elke verzekering van Ardanta krijgt u ook emotionele nazorg en wordt, als het overlijden het gevolg is van een ongeluk voor iemands 65ste verjaardag, 2.500 Euro extra uitgekeerd. De premies kunt u bij Ardanta betalen per maand, kwartaal, half jaar of per jaar en een levensverzekering kunt u bij Ardanta afsluiten tot uw 75ste verjaardag.

Een uitvaartverzekering, geen uitvaartverzorger

In tegenstelling tot veel uitvaartverzekeraars is Ardanta uitsluitend een verzekeraar en geen uitvaartverzorger. Dat betekent dat u voor het regelen van de begrafenis zelf wel ondersteuning kan krijgen van Ardanta in de vorm van geld, maar dat de daadwerkelijke verzorging in handen van een andere partij zal komen te liggen.

De checklist Doodgaanendoorgaan

Met het oog op het vereenvoudigen van het proces rondom een uitvaart heeft Ardanta de Doodgaanendoorgaan checklist samengesteld. Hier wordt u bij elke stap in het overlijdensproces bijgebracht over hetgeen u aan moet denken, dingen die u moet regelen, dingen die u misschien graag wil doen. Hierbij wordt gekeken naar de periode voordat iemand overlijdt, de uitvaart zelf, de nazorg en het weer oppikken van het leven. De checklist is op het eerste oog zeer uitgebreid, maar zal voor mensen die een dierbare hebben verloren of dreigen te verliezen een grote steun bieden en een ingewikkelde, emotionele tijd zeker vereenvoudigen.

Als u meer wil weten

Meer informatie over Ardanta kunt u natuurlijk vinden op hun site. Daar vindt u meer informatie over de verschillende verzekeringen die ze aanbieden, de voorwaarden die hierop gelden en ook wat een verzekering voor u zou kosten. Ook kunt u te allen tijde in contact treden met de adviseurs van Ardanta om te kijken of zij een uitvaartverzekering hebben die bij u past.

Vind een uitvaartverzekering