Bijzondere bijstand voor de uitvaartkosten

Het aantal mensen dat vanwege de coronacrisis de kosten voor een uitvaart niet kunnen betalen is stijgende. Steeds meer gemeenten stellen dan ook bijzondere bijstand beschikbaar.

Alleen als er geen spaargeld is en er geen uitvaartverzekering is afgesloten kan men een beroep doen op de bijzondere bijstand om de uitvaartkosten te betalen. Een gemiddelde uitvaart kost ongeveer 8.000 euro.

Buitenlandse achtergrond

Voor mensen met een buitenlandse achtergrond komt het in deze corona tijd vaak voor dat ze met extra kosten worden geconfronteerd.

Begraven in het buitenland
Meestal is er flink gespaard om begraven te worden in het land van herkomst. In veel gevallen is er al een graf gereserveerd, maar door de beperkingen ten aanzien van het vliegverkeer kan er niet naar het land van herkomst gevlogen worden.

Voor deze mensen zal er een begrafenis in Nederland geregeld moeten worden. Er moeten dus extra kosten gemaakt worden waarvoor in niet alle gevallen direct geld beschikbaar is.

Strenge beoordeling

Voordat er beslist wordt of de familie van de overledene in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand zal er een strenge beoordeling aan vooraf gaan. In Amsterdam geldt dat er een toetsing op inkomen (120 % van het sociaal minimum) gedaan zal worden. Verder wordt er naar de individuele draagkracht gekeken.

Maximaal bedrag

Indien men in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand dan is er een uitvaart tot een maximaal vast gesteld bedrag mogelijk. In Amsterdam is dit bedrag vastgesteld op 3000 euro. De Nederlandse gemeenten die voorzien in deze bijzondere bijstand bepalen zelf de hoogte van het beschikbare bedrag.

Als er in uw familie iemand is overleden en hij of zij had geen uitvaartverzekering afgesloten en er is niet voldoende geld beschikbaar om de uitvaart te bekostigen dan kunt u informeren bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.