eigen uitvaart

Hoe ziet mijn uitvaart eruit?

Denken aan uw eigen uitvaart dat is niet iets waar u misschien erg vrolijk van zult worden. Er rust nog altijd een behoorlijk taboe op de dood en alles wat daarmee samenhangt. Er is ook een groot percentage mensen die het niets interesseert hoe hun uitvaart eruit komt te zien. Het nadenken over uw eigen uitvaart is best wel belangrijk, u voorkomt zo dat uw nabestaanden voor moeilijke keuzes komen te staan en u weet dat uw uitvaart geregeld zal worden zoals u het wenst. U hoeft niet meteen alles tot in detail vast te leggen maar het is wel de beste methode om alles tot in de puntjes te laten verlopen. Tegenwoordig kunt u al uw ideeën over uw uitvaart online vastleggen bij de uitvaartverzekeraar waar u uw uitvaartverzekering heeft afgesloten.

Geen verassingen voor uw nabestaanden

Door uw uitvaartwensen vast te leggen zorgt u ervoor dat uw nabestaanden geen grote beslissingen hoeven te nemen omtrent uw uitvaart. De periode na een overlijden is al emotioneel genoeg en u ontlast ze dan ook door zelf al het één en ander voor te bereiden. De voorbereiding begint al met het afsluiten van een uitvaartverzekering. Als u dit namelijk niet doet dan zullen uw nabestaanden voor de kosten van uw uitvaart opdraaien. Dit lijkt ons niet de bedoeling. Bij het afluiten van de verzekering moet u zich ook goed bedenken waarvoor u verzekerd wilt zijn. Wilt u voor de producten en diensten doormiddel van een natura verzekering verzekerd zijn? Of wilt u dat er een geldbedrag uitgekeerd gaat worden na overlijden waarmee de nabestaanden de uitvaart kunnen regelen en bekostigen? In het laatste geval sluit u een kapitaal verzekering af.

Uitvaartwensen

Verder zult u moeten nadenken of u een uitgebreide of een sobere uitvaart wenst. Wilt u begraven of gecremeerd worden? En in welke gemeente wilt u dat de uitvaart zal plaatsvinden? Allemaal keuzes die u moet nemen maar die bijdragen aan een uitvaart die geheel verloopt zoals u zich dat wenst.

Eigen uitvaart organiseren

Tegenwoordig is het in bepaalde gevallen al mogelijk om uw eigen uitvaart geheel te organiseren. U bent dan gast op uw eigen uitvaart inclusief gasten en alles wat daarbij komt kijken. Dit gaat wel wat ver maar voor de mensen die vanaf de zijlijn willen toekijken hoe hun eigen uitvaart eruit komt te zien is dit een mooie oplossing.

Uitvaartkosten berekenen

Als u globaal heeft bedacht hoe uw uitvaart eruit zou komen te zien dan kunt u ook al een berekening maken van de kosten voor uw uitvaart. Een gemiddelde uitvaart kost tussen de €7.000,- en €10.000,-. Door uw wensen op papier te zetten komt u erachter wat uw uitvaart nu ongeveer zou gaan kosten. Aan de hand van die calculatie kunt u de uitvaartverzekering afsluiten welke het beste bij uw wensen aansluit. Deze wensen zijn voor iedereen anders dus ook de keuze voor een bepaalde verzekering zal in dit opzicht verschillen.


uitvaart kinderen

Doodgeboren kinderen krijgen vaker een uitvaart

Kinderen die levenloos worden geboren krijgen steeds vaker een speciaal afscheid of een uitvaart. Het Verbond van Verzekeraars ziet dat het aantal uitvaarten voor doodgeboren kinderen is verdubbeld sinds 2013. Het Verbond van Verzekeraars heeft de cijfers welke deze stijging laten zien van uitvaartverzekeraars DELA en Ardanta gekregen.

Wet op de Lijkbezorging

De reden voor deze verdubbeling is dat vanaf 2013 kinderen welke na 20 weken dood worden geboren een uitvaart kunnen krijgen. Voorheen was het volgens de Wet op de Lijkbezorging verplicht een kindje welke na 24 weken dood geboren werd te begraven of te cremeren. Vanaf 2013 is deze grens verlaagd naar 20 weken. De uitvaart zal dus vanaf 20 weken worden vergoedt door de verzekeraar. Een van de grootse uitvaartverzekeraars DELA verzorgd per jaar ongeveer 160 uitvaarten voor doodgeboren kinderen. DELA hanteert helemaal geen grens meer en is hiermee de enige verzekeraar. Als kinderen voor de 20ste week doodgeboren worden hebben de ouders doorgaans minder behoefte aan een uitvaart maar zal er in veel gevallen een speciaal intiem afscheid worden georganiseerd.

Onderdeel van het gezin

Vanaf het begin van de zwangerschap maakt het kindje deel uit van het gezin. Daardoor is het ook belangrijk om altijd in de gelegenheid te zijn een uitvaart te organiseren en hier maken dus ook veel ouders gebruik van.

Kinderen meeverzekerd

Hoe zit het met de uitvaartverzekering zult u misschien denken. Ongeboren kinderen zijn vanaf 20 weken zwangerschap tot de eerste 30 of 60 dagen na de geboorte automatisch meeverzekerd op de polis van één van de ouders. De verzekering dekt de kosten voor een uitvaart, de dekking voor een ongeboren kindje is wel lager dan de dekking voor de ouders.

Voorwaarden uitvaartpolis

Het is wel aan te raden om bij een zwangerschap de voorwaarden van de uitvaartverzekering goed door te lezen. Kinderen zijn wel standaard meeverzekerd op de polis van de ouders maar er zijn verzekeraars die onder de 24 weken niets zullen vergoeden. Of de ene verzekeraar zal de gehele uitvaart vergoeden en de andere een gedeelte. Om niet voor nare verassingen te komen staan is het belangrijk om de voorwaarden te raadplegen.


uitvaartverzekering vrouw kind

Kind vaker op uitvaartpolis van vrouw dan van man

Kinderen worden vaker bijgeschreven op de uitvaartverzekering van de vrouw dan van de man. Dat blijkt uit onderzoek van Uitvaartdirekt onder aanvragers van een uitvaartverzekering bij Monuta in 2018. Uitvaartdirekt onderzocht hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van de optie om kinderen bij te schrijven en voor welk product nieuwe verzekerden het meest kiezen.

Bijschrijven op uitvaartpolis

In 2018 maakte 28,3% van de totale aanvragers gebruik van de mogelijkheid om kinderen gratis bij te schrijven op de uitvaartpolis. In de leeftijdscategorie 35 tot en met 44 jaar is het percentage dat kinderen bijschrijft het hoogst, namelijk: 57%.  

uitvaartverzekering vrouw kind

Van de mogelijkheid om ook een volwassene bij te schrijven wordt minder vaak gebruik gemaakt. 24% van alle aanvragers sloot ook een uitvaartverzekering voor een volwassene, vaak partner, af.

Kinderen vaker op de polis van vrouw 

Wanneer kinderen worden bijgeschreven op de uitvaartverzekering gebeurt dit het meest op de gezamenlijke polis. Bij 13% van de aanvragen werd de uitvaartverzekering in een keer afgesloten voor de aanvrager, partner en kind(eren). 

Als partners geen gezamenlijke polis hebben, wordt het kind in traditionele gezinssituaties vaker bijgeschreven op de polis van de vrouw in plaats van op de polis van de man. Van de aanvragen in 2018 bestond 12,6% uit vrouw met kinderen tegenover 2,7% man met kinderen.

uitvaartverzekering vrouw kind

Hoofdaanvrager
Vrouwen waren in 2018 net iets vaker hoofdaanvrager van een uitvaartverzekering dan mannen. Van de hoofdaanvragers tussen de 18 en 34 jaar was ongeveer twee derde een vrouw. Naarmate de hoofdaanvrager ouder wordt, is dit steeds vaker een man. De gemiddelde leeftijd waarop zij een uitvaartverzekering afsluiten is 40 jaar. Bij vrouwen ligt dit iets lager op 37 jaar. Hoe jonger er een uitvaartverzekering wordt afgesloten, hoe lager de maandelijkse premie. 

 

Ouderen kiezen vaker voor basisverzekering

“Opvallend zijn de verschillen in productkeuze”, aldus Uitvaartdirekt.nl. “Zo kiezen jongeren eerder voor een naturaverzekering met een hoger vrij besteedbaar bedrag dan ouderen. Zij kiezen vaker voor een basisverzekering. Het verschil in productkeuze kan te maken hebben met de verschillen in uitvaartwensen of het spaargeld dat beschikbaar is om eventuele extra kosten te financieren.” 

Ook het percentage dat voor een kapitaalverzekering kiest, neemt naarmate aanvragers ouder worden toe. Van de 18-jarigen kiest ongeveer 12% voor een kapitaalverzekering ten opzichte van 22% van de 65-plussers. 

uitvaartverzekering vrouw kind

De uitkomst van het onderzoek in dit artikel is gebaseerd op het aantal afgesloten uitvaartverzekeringen bij Monuta in 2018. 


elektrisch cremeren

De eerste elektrische crematieoven van Nederland

elektrische crematieovenDe uitvaartbranche is flink in beweging en draagt ook zijn steentje bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Zo was de elektrische rouwauto er al, worden er duurzame kisten gemaakt en zijn er de bio-urnen. Vanaf vandaag is er ook de elektrische crematieoven. Deze eerste elektrische crematieoven van Nederland is in het DELA crematorium Nedermaas in Geleen geplaatst. Over enkele weken zal de elektrische crematieoven in gebruik worden genomen en is het elektrisch cremeren een feit. Voor het eerst zal er zonder gas worden gecremeerd en dit brengt uiteraard verschillende voordelen met zich mee.

In deze tijd waar iedereen zich bezighoudt met de klimaatverandering kan ook de uitvaartbranche niet achter blijven. Een branche welke al flink aan het veranderen is en met de introductie van de elektrische crematieoven de CO2-uitstoot flink verminderd. Met deze nieuwe oven zal de CO2 uitstoot met 113 kilogram per crematie worden terug gebracht. De uitvaartbranche is met het elektrisch cremeren weer een stap verder op de goede weg.

Wereldwijde vraag

De crematieoven komt van DFW Europe in Broek op Langedijk, dit is de enige Nederlandse fabrikant van crematieovens. Inmiddels heeft het bedrijf de aandacht van de wereldwijde uitvaartbranche te pakken. Het bedrijf welke crematie-installaties ontwikkeld voor mens en dier zal zo, is de verwachting snel meerdere elektrische crematieovens installeren. Het elektrisch cremeren zal in snel tempo in meerdere landen worden toegepast.

Efficiënter in gebruik

De nieuwe ovens zijn veel efficiënter in gebruik dan de huidige crematieovens. De stroom welke nodig is voor een crematie kan worden opgewekt doormiddel van groene stroom van zonnepanelen of windmolens. De oven zal worden verwarmt tot een temperatuur van 800 graden celsius waardoor het lichaam vergaat door de hitte. De overgebleven resten gaan daarna door de cremulator waarna er uiteindelijk 2,5 tot 3 kilogram as over zal blijven.

Zuiniger

Doordat de elektrische oven veel zuiniger is zal deze ook veel kosten besparen. Een crematieoven verbruikt normaal ongeveer 60 kubieke meter gas, ter vergelijking een gemiddeld huishouden verbruikt over een heel jaar ongeveer 1500 kubieke meter gas. Met het in gebruik nemen van de nieuwe oven zal er ongeveer 10 procent aan energie worden bespaart.

Het elektrisch cremeren is overigens niet nieuw, deze techniek wordt al langer gebruikt in Zwitserland. Wat wel nieuw is, is dat deze oven een heel stuk energiezuiniger is.

Uiteindelijk naar 0 CO2-uitstoot

De komst van de elektrische crematieoven is een eerste stap in de goede richting. Uitvaartverzekeraar DELA wil de milieuvriendelijke trend doorzetten en streeft ernaar om in 2030 uitvaarten klimaatneutraal met 0 CO2-uitstoot te kunnen verzorgen. Technieken als composteren waarbij het lichaam tot compost zal worden verwerkt en resomeren waarbij het lichaam zal ontbinden door een vloeistof zullen in de toekomst als heel normaal worden beschouwd.

Voor de uitvaartbranche is de elektrische crematieoven een stap in de goede richting. Een stap welke zeker vervolging gaat krijgen als de Wet op lijkbezorging zal worden aangepast en technieken als resomeren en composteren mogelijk gemaakt worden in Nederland. Afbreekbare kisten, rouwkaarten op gerecycled papier, bloemen uit eigen tuin en gerecyclede grafstenen zijn de volgende stappen welke te nemen zijn voor een groene uitvaart.


uitvaart 2019

Uitvaart in 2019

informele uitvaartDe uitvaart waar een plakje cake bij een kop koffie wordt geserveerd verliest terrein in 2019. Een uitvaart is steeds vaker een informele aangelegenheid waar na afloop een biertje of een wijntje met een warm hapje worden geserveerd. De uitvaart wordt uit de informele sfeer gehaald waar veel meer mogelijk is dan tientallen jaren geleden het geval was, waar iedereen in het zwart naar een uitvaart ging en de muziek vaak klassiek en sober was.

Informele uitvaart

Het informele karakter van de uitvaart wordt door steeds meer mensen als een fijne manier van afscheid nemen ervaren. Waar er 20 jaar geleden alleen koffie en cake werden geserveerd, zijn er nu uitvaarten waar een goede catering aan te pas komt. De uitvaartbranche veranderd niet alleen na de plechtigheid maar in zijn geheel. Alles is mogelijk of je nu een dienst wilt organiseren op het strand of in een voetbalkantine, het kan geregeld worden.

Uitvaartbus
Wilt u liever niet alleen in een rouwauto naar uw laatste rustplaats of crematie gereden worden? Dan kunt u gebruik maken van de uitvaartbus. In deze bus zal de kist van de overledene geplaatst worden en in de bus kunnen de naaste nabestaanden plaatsnemen. Op deze manier wordt de laatste rit gezamenlijk beleefd en dit wordt door veel mensen als zeer fijn ervaren.

Uitvaartwensen veranderen

Dat de uitvaartwensen van de Nederlanders veranderd dat is onderzocht. Aan het onderzoek deden ruim 2300 mensen mee. Buiten dat de meeste Nederlanders liever een informele uitvaart wensen, zitten er grote verschillen in de leeftijd van de onderzochten en de provincie waar men woont.

Crematie wint aan populariteit

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 70 procent gecremeerd wenst te worden. De reden welke werd opgegeven zijn de lagere kosten van een crematie ten opzichte van begraven worden. En een andere reden was dat men de nabestaanden niet met de nazorg zoals het onderhoud van het graf wil opzadelen. Een opvallende uitkomst is dat ruim 78 procent van de mensen wonend in de provincie Limburg gecremeerd willen worden en in Drente is dit percentage maar 54,9 procent.

Leeftijd
Ook is er een groot verschil in voorkeur als we kijken naar de leeftijd. Van de jongeren in de leeftijd van 18-30 jaar kiest maar liefst 84,2 procent voor een crematie. Terwijl onder de ouderen in de leeftijd van 75 jaar en ouder maar 42,5 procent gecremeerd zou willen worden.

Proost op het leven

Dat het biertje na afloop van de plechtigheid het wint van de kop koffie dat is duidelijk maar ook hier zien we een verschil als we naar de verschillende provincies kijken. In Flevoland wil maar lieft 68,6 procent toosten op het leven, gevold door Noord-Holland en Limburg. In de noordoostelijke provincies blijft de traditionele kop koffie toch nog steeds favoriet.

Tradities en rituelen

tradities uitvaartDoor het toenemende informele karakter van de uitvaart hebben mensen steeds minder behoefte aan tradities en vaste rituelen tijdens een uitvaart. Waar men vroeger in het zwart gekleed was en er traditionele rouwmuziek werd gedraaid is dit nu steeds minder belangrijk aan het worden. Een foto-slideshow, de favoriete muziek of een livestream naar nabestaanden in het buitenland zijn al lang niet vreemd meer. En dat er een fotograaf tijdens de dienst rond loopt daar kijkt ook niemand meer van op. En ook hier is er weer een behoorlijk verschil tussen de voorkeuren per provincie waar te nemen. Zo geeft 81,3 procent van de Limburgers aan de uitvaart niet zo formeel te willen. In Friesland daarentegen wil 62,4 procent juist een formeel afscheid.

Open kist
Tijdens een crematie is het mogelijk de kist open te laten en opvallend genoeg wil 72,3 procent van de Groningers dit. In Limburg wil maar liefst 90,7 procent de kist gesloten hebben tijdens de crematie, als we kijken naar het landelijk gemiddelde dan is dit 76,8 procent.

Verschil tussen jongeren en ouderen

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er een groot verschil zit in uitvaartwensen tussen jongeren en ouderen. Jongeren willen over het algemeen een informele uitvaart welke groots is opgezet, dat de kist gesloten blijft en na afloop kan er een borrel worden gedronken. 75-plussers gaan toch meer voor de formele en intieme uitvaart met het traditionele kopje koffie na afloop. Op één punt zijn de uitvaartwensen gelijk en dat is voor beide leeftijdscategoriën dat de kist gesloten mag blijven.

Wet op lijkbezorging

Dat de uitvaartbranche aan verandering onderhevig is dat blijkt de laatste tijd wel. Zo gaan er stemmen op om de Wet op lijkbezorging welke voor het laatst is gewijzigd in 1991 aan te passen. De huidige wet is niet meer van deze tijd. Doordat er meerdere culturen in Nederland woonachtig zijn zullen er bepaalde regels mogelijk aangepast worden. Zo zou het eerder mogelijk moeten worden iemand te begraven of te cremeren na diens overlijden. Nu moet er nog een vergunning aangevraagd worden om dit te mogen doen.

Uitvaarttechnieken

Nu is het alleen nog mogelijk om te begraven en te cremeren maar ook de techniek omtrent de uitvaart staat niet stil. Zo zou het ook mogelijk zijn om een persoon te resomeren. Bij deze techniek zal het lichaam niet worden verwerkt met aarde of vuur maar met water. Bij het resomeren zal het lichaam in 3 uur bewerkt worden met een stof genaamd kaliumhydroxide bij een temperatuur van 180 graden. Om van deze nieuwe techniek gebruik te mogen maken zal de Wet op lijkbezorging gewijzigd moeten worden.

Asbestemming

We hebben dus al beschreven dat de manier waarop we een uitvaart geregeld willen hebben veranderd, de techniek wijzigt maar ook als het gaat om de asbestemming is er veel veranderd. Waar vroeger de as van een overledene alleen in een urn werd gedaan en neergezet werd in een columbarium of werd uitgestrooid is er nu zoveel meer mogelijk. Het uitstrooien van de as gebeurt nu niet alleen meer op een daarvoor bestemd strooiveld bij een begraafplaats of crematorium. U kunt de as tegenwoordig laten uitstrooien vanuit een vliegtuig of ballon. Een andere mogelijkheid is een gedeelte van de as van een dierbare te verwerken in een sierraad zodat u het altijd bij u heeft. Iets van de laatste jaren is de as te verwerken in een tatoeage al kunnen hier wel gezondheidsrisico’s aan kleven.

Uitvaartverzekering

Zoals u kunt zien is de uitvaartbranche de laatste jaren behoorlijk in beweging. Met alle veranderingen en nieuwe uitvaartwensen zou u zich ook af moeten vragen of u nog wel voldoende verzekerd bent. Heeft u ooit een natura uitvaartverzekering afgesloten dan heeft u zich verzekerd tegen de kosten voor de diensten en producten van uw uitvaart. Het kan dus zo zijn dat als u nu geen bakje koffie en plakje cake wilt laten serveren maar liever een borrel met warme hapjes de kosten voor de uitvaart heel anders komen te liggen. Door nu uw uitvaartverzekering eens tegen het licht te houden kunt u zien of u nog wel voldoende verzekerd bent. U wilt immers niet dat uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter zullen blijven.

Bron: uitvaartverzekeringwijzer.net