misverstand uitvaartverzekering

Misverstanden over uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering: de feiten

Er bestaan nogal wat misverstanden over de uitvaart en de uitvaartverzekering. Voor veel consumenten is het niet helemaal duidelijk waar een uitvaartverzekering precies voor bedoeld is en wat de kosten voor een gemiddelde uitvaart zijn. De bekendste misverstanden hebben we voor u op een rij gezet.

1. Uitvaart wordt goedkoper ingeschat

Een groot gedeelte van de consumenten vooral de jongeren denken dat een gemiddelde uitvaart niet meer dan 5.000 euro kost. Niets is minder waar, tegenwoordig kost een uitvaart al snel 8.000 euro. Er is wel een kosten verschil tussen begraven en een crematie. Voor een crematie moet u rekenen op een bedrag tussen de 6.500 en 9.000 euro en wilt u begraven worden dan loopt dit al snel op naar 10.000 a 11.000 euro. Als u er dus van overtuigd bent dat een uitvaart 5.000 euro zou kosten dan blijven de nabestaanden met een restschuld achter.

Tip: controleer om de 3 jaar uw uitvaartpolis om te kijken of u nog voldoende verzekerd bent. De uitvaartkosten stijgen jaarlijks maar ook uw wensen met betrekking tot uw uitvaart kunnen wijzigen. Een alternatief is een uitvaartverzekering met indexatie. Voor deze verzekering zal de premie jaarlijks meestijgen met de inflatie. Zo bent u nooit onderverzekerd.

2. Ik heb een overlijdensrisicoverzekering

Er bestaat veel onduidelijkheid over het verschil tussen de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering. Een veel gehoorde uitspraak is dat men geen uitvaartverzekering afsluit omdat er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. De overlijdensrisicoverzekering is er niet om de kosten van de uitvaart te bekostigen. Een uitvaartverzekering zal altijd uitkeren als de verzekerde is overleden. Bij een overlijdensrisicoverzekering is dit anders. Een overlijdensrisicoverzekering sluit u af voor een bepaalde periode van bijvoorbeeld 30 jaar of tot uw 60ste jaar. Alleen als de verzekerde in deze periode zou komen te overlijden dan zullen de nabestaanden een uitkering ontvangen.

Tip: sluit buiten de overlijdensrisicoverzekering altijd een uitvaartverzekering af. Deze verzekeringen hebben namelijk beide een ander doel.

3. Een natura verzekering keert geld uit

Onjuist. Als u een natura verzekering afsluit dan zullen de producten en diensten voor uw uitvaart worden verzorgd. De kosten voor de uitvaart zijn dus gedekt en de nabestaanden zullen geen facturen in handen krijgen. Als u liever een geldbedrag wilt laten uitkeren dan is de kapitaal verzekering een betere oplossing voor u.

Tip: als u wilt dat uw nabestaanden weinig hoeven te regelen voor uw uitvaart dan is het verstandiger een natura verzekering af te sluiten. De kosten zullen altijd worden vergoedt en uw nabestaanden zullen niet voor verassingen komen te staan.

4. De overwaarde van mijn koophuis gebruiken

Huiseigenaren welke een overwaarde hebben laten geregeld weten deze overwaarde te willen gebruiken om de kosten van hun uitvaart mee te betalen. Dit is geen verstandige keuze. Na het overlijden en de verkoop van het huis zal er een tijd overheen gaan voordat er geld vrij komt. De kosten van de uitvaart daarentegen moeten binnen de betaaltermijn betaald worden. Er moet dus een andere financiële bron zijn om de kosten van de uitvaart mee voor te schieten.

Tip: bent u ook in de veronderstelling dat de kosten voor uw uitvaart met de overwaarde betaald kunnen worden? Sluit een uitvaartverzekering af om uw nabestaanden niet met extra kosten op te zadelen.

5. Kinderen zijn gratis meeverzekerd

Ook dit is helaas niet bij iedere uitvaartverzekeraar het geval. Als u kinderen heeft dan is het raadzaam om de voorwaarden van uw uitvaartverzekering er eens goed op na te lezen. Als u nog een uitvaartverzekering gaat afsluiten dan kunt u de keuze voor een verzekeraar laten bepalen door deze voorwaarde.

Tip: heeft u kinderen en bent u op zoek naar een uitvaartverzekering dan kunt u een verzekeraar kiezen waar de kinderen gratis zijn meeverzekerd. Bij uitvaartverzekeraar Monuta en Yarden uitvaartverzekeringen zijn de kinderen gratis meeverzekerd. Een andere mogelijkheid is voor uw kind vanaf de geboorte een eigen uitvaartverzekering af te sluiten. U betaald dan een minimale premie en zodra uw kind 18 jaar is kan hij of zij dezelfde polis blijven gebruiken.

6. Zelf sparen is goedkoper

Een groot misverstand is dat zelf sparen voor uw uitvaart goedkoper zou zijn dan dat u een verzekering zou afsluiten. Als u een uitvaartverzekering afsluit op uw 18e jaar en u betaald premie tot uw 65ste dan is het totaal bedrag minder dan 5.700 euro als u voor 10.000 euro verzekerd wilt zijn. Ook het afsluiten op latere leeftijd is aanmerkelijk goedkoper dan zelf sparen voor uw uitvaart.

Tip: zelf sparen voor uw uitvaart is altijd duurder, zeker met de lage rente van tegenwoordig. Sluit daarom het liefst op jonge leeftijd een verzekering af zodat u voor een lage premie goed verzekerd bent.

7. Ik moet levenslang premie betalen

Onjuist. De periode waarover u premie betaald is zelf te bepalen. U kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar premie te betalen. Maar ook kunt u een bepaalde leeftijd hanteren tot wanneer u premie betaald. Tot uw 75e, 80e of 85e levensjaar. U kunt ook een koopsompolis afsluiten, u betaald dan het gehele premie bedrag in één keer.

Tip: als u een lage periodieke premie wilt betalen dan is het verstandig om de premie over een zo lang mogelijke periode te spreiden.

8. Ik ben gebonden aan een uitvaartverzorger

Onjuist. Welk soort verzekering u ook afsluit u kunt altijd kiezen voor een bepaalde uitvaartverzorger. Het kan wel voorkomen dat u bij de keuze voor een andere uitvaartondernemer minder vergoed zult krijgen.

Tip: als u de volledige vrijheid wilt wat betreft uw keuze voor een uitvaartondernemer en uw uitvaart dan kunt u het beste een kapitaal verzekering afsluiten. Als de verzekerde is overleden zal er een geldbedrag worden uitgekeerd waarmee de uitvaart bekostigd kan worden. Het is overigens niet verplicht voor de nabestaanden om het geldbedrag aan de uitvaart te spenderen.

Zoals u heeft kunnen lezen zijn er nogal wat misvattingen omtrent de uitvaartverzekering. Door de voorwaarden van uw polis goed door te lezen zult u al meer duidelijkheid krijgen. Mocht u nog een uitvaartverzekering willen afsluiten dan is het aan te raden om enkele offertes op te vragen. U kunt dan zelf de uitvaartverzekeringen vergelijken en degene afsluiten welke aan uw wensen voldoet.

Verzekeraar Premie Verzekerd
Monuta uitvaartverzekering € 5,15 € 7,000
Yarden uitvaartverzekering € 5,24 € 7,000
DELA uitvaartverzekering € 5,37 € 7,000
Nuvema uitvaartverzekering € 5,41 € 7,000
Ardanta uitvaartverzekering € 5,81 € 7,000
PC Uitvaart uitvaartverzekering € 5,82 € 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


premieverschil

Verschillen premie uitvaartverzekering

Premieverschil uitvaartverzekeringen

Het verschil van de premies tussen de uitvaartverzekeringen is behoorlijk groot. Voor een standaardverzekering kan het verschil oplopen tot een bedrag van 3600 euro. Verder is een verzekering met een korte looptijd goedkoper dan andere varianten. Deze feiten kwamen uit een onderzoek welke Uitvaartverzekeringwijzer heeft uitgevoerd.

Grote uitvaartverzekeraars

Er zijn 1000 uitvaartverzekeringen onderzocht van de grote uitvaartverzekeraars: Monuta, DELA, Yarden en Ardanta. De gemiddelde kosten voor een uitvaart zijn tegenwoordig 7000 euro, in het onderzoek werd dit dan ook als standaard gebruikt. De verschillen bij een dergelijk verzekerd bedrag voor een tweepersoonshuishouden kan oplopen tot ruim 2100 euro. Naarmate de dekking van de verzekering omhoog ging werden ook de verschillen groter. Zo is het verschil bij een dekking van 10.000 euro al ruim 3600 euro.

Op jonge leeftijd afsluiten

Een uitvaartverzekering afsluiten op jonge leeftijd is vele malen voordeliger dan als men dit op latere leeftijd zou doen. Als op 18 jarige leeftijd begonnen wordt met verzekeren dan is de premie 1737 euro bij een dekking van 7000 euro. Als een 63 jarig persoon dezelfde uitvaartverzekering zou afsluiten dan is hij of zij daar 6337 euro voor kwijt. Het verschil in premie is enorm, het op jonge leeftijd afsluiten van de verzekering is dan ook zeer verstandig.

premie uitvaartverzekering

Goedkoopste uitvaartverzekering

Iedereen is natuurlijk op zoek naar de goedkoopste uitvaartverzekering. En ook is onderzocht welke uitvaartverzekering de goedkoopste is. Uit het onderzoek kwam naar voren dat DELA de duurste verzekeraar is en Yarden de goedkoopste. Bij DELA zijn de kinderen niet meeverzekerd. Nu moeten we hierbij wel een kanttekening maken want de goedkoopste verzekering is niet voor iedereen gelijk. De premie van een uitvaartverzekering is afhankelijk van de leeftijd en de omstandigheden waarin deze wordt afgesloten.

Premie verschil binnen verzekeraar

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kan het zo zijn dat u bij dezelfde verzekeraar tegen een aanmerkelijk verschil aanloopt. Als voorbeeld kwam uit het onderzoek naar voren dat een 32 jarige met een dekking van 7000 euro en een looptijd van tien jaar, bijna 2600 euro aan premie zal betalen. Als de 32 jarige de looptijd verlengt tot de 85 jarige leeftijd dan is de totale premie 4800 euro. In beide gevallen is de dekking gelijk en in beide gevallen is de verzekerde levenslang verzekerd.

premieverschil uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering is voordeliger dan zelf sparen
Veel mensen beweren dat het zelf sparen voor de uitvaart voordeliger is dan het afsluiten van een verzekering welke de uitvaartkosten dekt. Dit is zeker met de huidige rentestand niet het geval.

Vergelijken

Door de prijsverschillen tussen de uitvaartverzekeringen is het verstandig om deze goed te vergelijken. En u kunt besparen door niet alleen de verzekeraars met elkaar te vergelijken maar ook de verzekeringen van dezelfde uitvaartverzekeraar. Bij het vergelijken van de uitvaartverzekeringen moet u ook de verschillende opties goed bestuderen. Kijk bijvoorbeeld wat de totale premie is als u tot uw 85ste levensjaar betaald en wat als u 10 jaar betaald. De goedkoopste verzekering is voor niemand hetzelfde, vergelijk dus zelf en ga niet op bevindingen van een onderzoek of een bekende af.


Erfenis

Een erfenis zonder ruzie

Ruzie om de erfenis, u heeft het vast ook wel gehoord zo een verhaal van vrienden of kennissen of misschien bent u er zelf ooit bij betrokken. In vele families is er ruzie met als reden de erfenis. Men spreekt elkaar niet meer en in sommige gevallen moet er zelfs een rechter aan te pas komen om alles in goede banen te leiden. Het aantal rechtszaken rondom erfenissen en nalatenschappen stijgt jaarlijks. In 2015 waren dat er acht keer zo veel als in 2003. Dit blijkt uit onderzoek welke is uitgevoerd door hoogleraar familievermogensrecht Wilbert Kolkman van de Rijksuniversiteit Groningen.

Verdeling van de nalatenschap

Een van de redenen waarom de verdeling van de nalatenschap steeds vaker op een ruzie uitloopt is de toenemende welvaart in Nederland. Het gaat beter met de economie dus mensen houden meer geld over en bij een overlijden valt er ook meer te verdelen. De nabestaanden nemen ook vaker het eigen recht in handen als het om de erfenis gaat. Als men het niet eens is met de erfenis en men twijfelt aan de woorden van de notaris of advocaat wordt er vaker een stap naar de rechtbank gezet.

U wilt dat ook na uw overlijden alles netjes geregeld is. Net als het afsluiten van een uitvaartverzekering is het ook belangrijk om een testament op te stellen indien u de nalatenschap zonder ruzie wilt laten verdelen.

Een andere reden is dat meerdere familieleden zich bezig houden met de zorg voor een ouder persoon. Mocht deze persoon op den duur komen te overlijden dan kan dit tot scheve gezichten leiden bij de nabestaanden. Als iemand er vaak was voor de overleden persoon dan kan het zijn dat hij of zij meer verwacht bij de verdeling. Het komt ook vaak voor dat broers en zussen onenigheid krijgen bij de verdeling. De reden is niet altijd hebberigheid maar er komen bij bepaalde dingen ook emoties om de hoek kijken. Hoe ging iemand van de familie om met de overledene en is hetgeen deze persoon krijgt toegewezen terecht?

Onder broers en zussen die elkaar niet meer spreken is de hoofdreden voor meer dan 50 procent de verdeling van het geld of een erfenis. Als u dit nu weet kunnen wij ons voorstellen dat u de erfenis goed geregeld wilt hebben. Dit geeft een geruststellend gevoel.

Testament

Veel mensen hebben geen testament opgesteld en de reden waarom ze dit niet doen zijn de notariskosten waar ze tegen op kijken. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft wel een testament op laten stellen. En ook al is er een testament opgesteld dan nog kunnen er ruzies ontstaan over de erfenis. Een testament verouderd op den duur, familiebanden zijn anders geworden en misschien krijgen de kinderen te maken met de nieuwe partner van één van de ouders en met half- en stiefbroers en -zussen. Dit zal ook de reden zijn waarom er in de toekomst meer ruzies zullen ontstaan bij de verdeling van de nalatenschap. Er scheiden immers meer mensen dan vroeger het geval was.

Het erfrecht bepaald dat de langstlevende echtgenoot of partner van de overledene in principe alles erft. De kinderen krijgen hun deel pas als die langstlevende partner zelf overlijdt. Als een stiefmoeder bijvoorbeeld een ketting van de eerder overleden biologische moeder erft zodra de vader is overleden dan kan dit tot grote ergernis leiden onder de kinderen.

Komt u er zelf niet helemaal uit? Dan kunt u ook terecht bij de Yarden Vereniging om al uw vragen te laten beantwoorden over erfrecht en nalatenschap. Monuta organiseert regelmatig Advies- en Taxatiedagen waarbij u uw waardevolle spullen kosteloos kunt laten taxeren.

Tips voor een erfenis zonder ruzie

Om een erfenis toch naar tevredenheid te laten verlopen hebben we enkele tips voor u. Mogelijk helpen deze u en uw erfgenamen om alles op een eerlijke en voor iedereen rechtvaardige manier te verdelen.

1. Probeer zoveel mogelijk vast te leggen
Het is een schot voor open doel maar we zeggen het nog maar eens, probeer zoveel mogelijk van uw nalatenschap vast te leggen op papier. Laat een testament opstellen bij een notaris. Mondelinge afspraken bieden veel minder zekerheid dan dat u alles netjes op papier laat vastleggen. Als het op papier staat zullen er minder discussies ontstaan bij de verdeling van uw nalatenschap.

Testament checken
Ook als u alles op papier heeft laten zetten is het verstandig om dit bijvoorbeeld iedere 5 jaar na te lopen. Kloppen de gegevens nog of zijn er veranderingen in uw persoonlijke situatie? Mocht u na het opstellen van het testament scheiden dan zal dit consequenties hebben op de erfenis. Hetzelfde geldt dat als uw zoon of dochter gaat trouwen of als u opa of oma bent geworden.

2. Probeer geen mensen te onterven
Het gebeurt niet zo heel vaak maar toch komt het voor, het onterven van een kind. Ook als dit gebeurt kan een kind zijn deel van de erfenis opeisen. Dit wordt het legitieme portie genoemd en hier heeft het kind ook recht op. Dit deel van de erfenis bestaat alleen uit geld en kan pas worden opgeëist nadat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner is overleden. Hetzelfde geldt voor een partner met wie de overledene samenwoonde en een samenlevingsovereenkomst had. Voor het minimale erfdeel (reservatair erfdeel) komen de naaste familieleden zoals de echtgeno(o)t(e), de kinderen en de ouders in aanmerking met uitzondering van broers en zussen.

Bij het onterven van iemand ontstaat er bijna altijd ruzie. De onterfde zal in de meeste gevallen zijn deel opeisen en deze discussie eindigt vaak in de rechtbank.

3. Stel een testament op
De minste kans op ruzie is er als er een testament is opgesteld en alle erfgenamen gelijk behandeld worden. Wilt u een bepaald persoon meer schenken omdat deze altijd voor u klaar staat, dan is het beter een schenking te doen bij leven. Op deze manier zal er geen ruzie ontstaan bij de verdeling van de erfenis.

4. Maak een lijst met uw waardevolle spullen erop
Het is een vreemd idee maar als u veel waardevolle spullen bezit dan is het om ruzie te voorkomen verstandig om de verdeling met de erfgenamen te bespreken. Vraag aan de erfgenamen aan welke spullen ze waarde hechten. Loop met erfgenamen door uw huis en laat ze hun voorkeur uitspreken. Als er spullen zijn waar meerdere personen interesse in hebben laat ze dan intekenen. U kunt de spullen dan verloten onder uw erfgenamen. Door de spullen op deze manier te verloten zal er minder reden voor ruzie zijn. Als ook dit geen tevredenheid brengt dan kunt u voorstellen om de spullen onder de erfgenamen te laten rouleren.

5. Laat de verkoop van uw inboedel vastleggen
Als u merkt dat er onenigheid bestaat ondanks dat u alle voorzorgsmaatregelen hebt genomen dan kunt u de voorwerpen laten verkopen. Het verkopen van de inboedel zou u dan wel in het testament moeten vastleggen. Uw erfgenamen hebben op deze manier ook nog de mogelijkheid om andere erfgenamen uit te kopen.

6. Verkopen van het huis
Uw huis kan na het overlijden voor ruzie zorgen. Heeft u meerdere kinderen? Verkoop uw huis dan tegen een marktconforme prijs. Als één van uw kinderen in het huis wil gaan wonen is het verstandig om het te verkopen voor een marktconforme prijs. Als u dit namelijk niet doet en het verkoopt tegen een laag prijsje dan kunnen de andere kinderen zich benadeeld voelen.

7. Makelaar of taxateur
Om uw spullen op waarde te laten schatten is het belangrijk dat deze vooraf onafhankelijk getaxeerd worden. Gaat u daarom naar een onafhankelijke makelaar of taxateur.

8. Communicatie
Zoals met zoveel dingen in het leven is het blijven praten met elkaar misschien wel de beste remedie tegen ruzie. Bij de verdeling van uw spullen en vermogen is het belangrijk om alle erfgenamen erbij te betrekken. Ook bij de verdeling van de nalatenschap is het belangrijk dat de erfgenamen ondanks dat er een testament is opgesteld met elkaar blijven communiceren over de verdeling van de spullen en het vermogen.

Hieronder nog enkele websites waar u de nodige informatie kunt vinden omtrent de erfenis:


regels begraven cremeren

Nieuwe regels voor begraven en cremeren

Er komen mogelijk nieuwe regels voor begraven en cremeren als het aan D66 ligt. Zo wil de partij dat er een mogelijkheid komt om as van overledenen te vermengen met elkaar. Hiervoor dient de 'Wet op lijkbezorging' gewijzigd te worden. De laatste keer dat er een wijzing in deze uitvaartwet is aangebracht stamt alweer uit 1991.

Wet op lijkbezorging

De wet op lijkbezorging zou op een aantal punten gewijzigd moeten worden. Buiten de mogelijkheid tot het vermengen van de as zou ook de periode om de as aan de nabestaanden mee te geven korter moeten. Nu mogen de nabestaanden de as van hun dierbare pas na 30 dagen ophalen. De as mag dan meegenomen worden of worden uitgestrooid op een bijzondere asbestemming.

Pas de wet op lijkbezorging aan en maak het mogelijk om nieuwe uitvaarttechnieken toe te passen.

Ook de voorzitter van de branchevereniging voor uitvaartondernemingen, Paul Koeslag is het met de punten van D66 eens. Zelfs de naam van de wet zou wat hem betreft mogen veranderen. 'Wet op lijkbezorging' klinkt vreemd volgens de voorzitter. Uitvaartorganisatie Yarden kan zich ook vinden in de voorstellen om de wet op lijkbezorging op een aantal punten te wijzigen. Als voorbeeld wordt er genoemd: Als er een tweeling dood wordt geboren, nu moet de as gescheiden worden aangeboden. Dit is lastig voor de nabestaanden.

Begraven of cremeren moet eerder kunnen

Een punt waar D66-Tweede Kamerlid Monica den Boer voor pleit is dat begraven of cremeren eerder na het overlijden zou moeten kunnen. Als voorbeeld noemt zij dat dit al twintig uur na overlijden moet kunnen. Nu is dit nog na pas 36 uur. Joden en moslims willen dat de uitvaart eerder kan plaatsvinden. Nu moeten ze daar nog een vergunning voor aanvragen.

Resomeren
Eerder dit jaar werd er ook al gesuggereerd om de wet op lijkbezorging aan te passen i.v.m. het resomeren. Dit is een alternatief voor begraven en cremeren. Bij het resomeren wordt het lichaam in 3 uur ontbonden door het in een chemisch bad te leggen. Op dit moment is het nog niet toegestaan om deze uitvaarttechniek toe te passen in Nederland maar de Tweede Kamer is bezig om de wet aan te passen zodat het ook in de toekomst mogelijk is om te resomeren.

Uitvaartwet wijzigen

Als het aan D66 ligt dan zal de wet op lijkbezorging op onderstaande punten worden aangepast.

 • De as van partners zou gemend mogen worden
 • De as mag meteen na de crematie meegenomen worden en niet pas na 30 dagen
 • Er moeten uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor samen begraven of cremeren
 • De termijn waarbinnen een uitvaart moet plaatsvinden, zou verleng moeten worden van zes naar acht werkdagen
 • Meer keuze bij het verlengen van grafrechten
 • Veranker natuurbegraven in de wet
 • Laat nieuwe uitvaartmogelijkheden toe
 • Het mogelijk maken om 20 uur na overlijden te begraven of te cremeren in plaats van na 36 uur
 • Schrap het woord ‘lijk’ op gemeenteformulieren
 • Stel regels op voor achtergebleven asbussen
 • Laat dezelfde regels gelden voor het register cremeren en begraven
 • Definieer ‘biologisch afbreekbare’ kist duidelijker en strenger
 • Kijk naar mogelijkheden voor toezicht op de uitvaartbranche
 • Stel een handleiding op om kennis over diversiteit te delen binnen de uitvaartsector

Bron: RTL nieuws


overlijden Spanje

Overlijden in Spanje

Kosten voor een begrafenis in Spanje

Met ruim 46 miljoen mensen is de bevolking van Spanje vele malen groter dan die van Nederland. Er overlijden dan ook veel meer mensen per jaar. Ieder jaar zijn dat er ongeveer 400.000 en het meerendeel van de mensen in Spanje wordt na overlijden begraven. Vorig jaar was het percentage mensen die begraven werden 60 procent tegen 40 procent waarbij gekozen werd voor een crematie. Ondanks dat begraven een stuk populairder is zal dit over nog geen 10 jaar geheel anders zijn, zo is de voorspelling. Dit heeft alles te maken met de kosten. Wij leggen in dit artikel uit wat de kosten voor een uitvaart in Spanje zijn.

Overlijden in het buitenland

Overlijden in het buitenland, u denk er liever niet aan als u lekker in het zonnetje zit. Toch zou u er even bij stil moeten staan. Doordat er ook veel Nederlanders in Spanje wonen kiezen zij er ook vaak voor om in Spanje begraven te worden. Om die reden vragen steeds meer mensen zich af “wat kost een uitvaart in Spanje?”. U kunt er natuurlijk ook vooraf voor kiezen om overgebracht te worden naar Nederland maar hiervoor lopen de kosten behoorlijk op. U zult dus voor u naar Spanje gaat een goede reisverzekering af moeten sluiten.

Sluit voor u naar Spanje gaat een goede reisverzekering af en controleer of uw uitvaartverzekering de kosten voor een uitvaart in Spanje zal vergoeden.

Binnen 24 uur begraven

Anders dan in Nederland zal een overledene veel sneller begraven worden. In de meeste gevallen zal de uitvaart al binnen 24 uur plaats vinden. Tijd om rouwkaarten te versturen is er dan ook niet. Wat men in plaats van de rouwkaarten wel doet is een advertentie plaatsen in de plaatselijke krant. Hiervoor hoeft niet betaald te worden. Het overlijden wordt dan ook meestal via via door gegeven. Mocht er een verzoek komen om de uitvaart uit te stellen omdat er bijvoorbeeld familie uit het buitenland overkomt dan zal het lichaam gebalsemd worden. In dat geval kan de uitvaart dagen later plaats vinden.

Uitvaartwensen

Als u in Spanje gaat wonen dan is het raadzaam om vooraf duidelijk te maken wat uw uitvaartwensen zijn. Als u dit niet doet dan is de kans groot dat de Spaanse autoriteiten de beslissing voor u nemen. In de meeste gevallen zal u dan gecremeerd worden aangezien dit goedkoper is.

Kosten uitvaart

Als men in Spanje gecremeerd wordt dan kost dit gemiddeld 470 euro en dit is een heel stuk minder dan de kosten voor een begrafenis. Als men namelijk begraven wenst te worden dan kost dit in Spanje ongeveer 3.500 euro. Uiteraard kunnen de kosten voor het begraven oplopen naarmate de wensen uitgebreider zijn. Ook de provincie en de gemeente waarin men begraven wenst te worden spelen een rol bij de kosten. Dit is niet anders dan in Nederland. Om een voorbeeld te noemen een eenvoudig graf in Murcia kost 86 euro terwijl dit in Madrid bijna 1.700 euro kost.

Prijzen begraven in verschillende steden

Dat er een behoorlijk verschil in de kosten zit tussen de steden dat is duidelijk. Hieronder ziet waar u het goedkoopst begraven en waar het duurst begraven kunt worden.
Het goedkoopst is het met 2.261 euro in Cuenca, daarna komt Santa Cruz de Tenerife met 2.397 euro. Begraven worden in Málaga kost ongeveer 2.665 euro en in Valencia kost dit 3.181 euro. In de grotere steden zoals Madrid en Barcelona moet er respectievelijk 4.765 euro en 6.441 euro betaald worden om begraven te worden.

Kist

Een kist in Spanje kost tussen de 800 en 1000 euro. U kunt het zo duur maken als dat u zelf wilt. In Spanje zijn er ook genoeg mogelijkheden als het gaat bij de keuze voor een kist.

Nis

Mensen die begraven worden in Spanje komen in een nis te liggen, dit is een muur van meerdere graven. Om in een nis te komen liggen zal deze voor een langere periode afgehuurd moeten worden. U moet hierbij denken aan een periode van tientallen jaren.

Onderhoudskosten
Net als bij het begraven is de prijs ook afhankelijk van de provincie en de gemeente. In de ene gemeente zal er 150 euro betaald moeten worden terwijl dit in een andere 750 euro per jaar kan zijn. Bovenop deze kosten komen nog de onderhoudskosten welke variëren tussen de 60 en 300 euro per jaar.

Bij een nis kan ook een grafsteen geplaatst worden, deze wordt neergezet nadat de nis gesloten is. De prijzen zijn erg verschillend maar u moet rekenen op een minimaal bedrag van 250 euro.

Uitvaartcentrum

Ook in Spanje komen de nabestaanden na de uitvaart bij elkaar in de rouwkamer van een uitvaartcentrum. De kosten om deze af te huren beginnen bij 500 euro. Als u wilt dat er extra faciliteiten geregeld worden dan zal hier extra voor betaald moeten worden.

Rouwvervoer

Om de overledene naar de begraafplaats of het crematorium te vervoeren zal er een lijkwagen gehuurd moeten worden. De kosten in Spanje voor het vervoer zijn gemiddeld 500 euro.

Administratieve kosten
Buiten deze kosten komen er ook nog administratieve kosten bij. U moet hierbij denken aan kosten voor het overlijdensregister en er moet een medisch certificaat van overlijden opgesteld worden. Al deze administratieve kosten lopen al snel op naar een bedrag van ongeveer 150 euro.

Of een uitvaart in Spanje ook gedekt wordt door uw huidige uitvaartverzekering zou u vooraf moeten nakijken. Ondanks dat een uitvaart in Spanje goedkoper is dan in Nederland lopen de kosten toch ook in de duizenden euro’s.