regels begraven cremeren

Nieuwe regels voor begraven en cremeren

Er komen mogelijk nieuwe regels voor begraven en cremeren als het aan D66 ligt. Zo wil de partij dat er een mogelijkheid komt om as van overledenen te vermengen met elkaar. Hiervoor dient de 'Wet op lijkbezorging' gewijzigd te worden. De laatste keer dat er een wijzing in deze uitvaartwet is aangebracht stamt alweer uit 1991.

Wet op lijkbezorging

De wet op lijkbezorging zou op een aantal punten gewijzigd moeten worden. Buiten de mogelijkheid tot het vermengen van de as zou ook de periode om de as aan de nabestaanden mee te geven korter moeten. Nu mogen de nabestaanden de as van hun dierbare pas na 30 dagen ophalen. De as mag dan meegenomen worden of worden uitgestrooid op een bijzondere asbestemming.

Pas de wet op lijkbezorging aan en maak het mogelijk om nieuwe uitvaarttechnieken toe te passen.

Ook de voorzitter van de branchevereniging voor uitvaartondernemingen, Paul Koeslag is het met de punten van D66 eens. Zelfs de naam van de wet zou wat hem betreft mogen veranderen. 'Wet op lijkbezorging' klinkt vreemd volgens de voorzitter. Uitvaartorganisatie Yarden kan zich ook vinden in de voorstellen om de wet op lijkbezorging op een aantal punten te wijzigen. Als voorbeeld wordt er genoemd: Als er een tweeling dood wordt geboren, nu moet de as gescheiden worden aangeboden. Dit is lastig voor de nabestaanden.

Begraven of cremeren moet eerder kunnen

Een punt waar D66-Tweede Kamerlid Monica den Boer voor pleit is dat begraven of cremeren eerder na het overlijden zou moeten kunnen. Als voorbeeld noemt zij dat dit al twintig uur na overlijden moet kunnen. Nu is dit nog na pas 36 uur. Joden en moslims willen dat de uitvaart eerder kan plaatsvinden. Nu moeten ze daar nog een vergunning voor aanvragen.

Resomeren
Eerder dit jaar werd er ook al gesuggereerd om de wet op lijkbezorging aan te passen i.v.m. het resomeren. Dit is een alternatief voor begraven en cremeren. Bij het resomeren wordt het lichaam in 3 uur ontbonden door het in een chemisch bad te leggen. Op dit moment is het nog niet toegestaan om deze uitvaarttechniek toe te passen in Nederland maar de Tweede Kamer is bezig om de wet aan te passen zodat het ook in de toekomst mogelijk is om te resomeren.

Uitvaartwet wijzigen

Als het aan D66 ligt dan zal de wet op lijkbezorging op onderstaande punten worden aangepast.

 • De as van partners zou gemend mogen worden
 • De as mag meteen na de crematie meegenomen worden en niet pas na 30 dagen
 • Er moeten uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor samen begraven of cremeren
 • De termijn waarbinnen een uitvaart moet plaatsvinden, zou verleng moeten worden van zes naar acht werkdagen
 • Meer keuze bij het verlengen van grafrechten
 • Veranker natuurbegraven in de wet
 • Laat nieuwe uitvaartmogelijkheden toe
 • Het mogelijk maken om 20 uur na overlijden te begraven of te cremeren in plaats van na 36 uur
 • Schrap het woord ‘lijk’ op gemeenteformulieren
 • Stel regels op voor achtergebleven asbussen
 • Laat dezelfde regels gelden voor het register cremeren en begraven
 • Definieer ‘biologisch afbreekbare’ kist duidelijker en strenger
 • Kijk naar mogelijkheden voor toezicht op de uitvaartbranche
 • Stel een handleiding op om kennis over diversiteit te delen binnen de uitvaartsector

Bron: RTL nieuws


overlijden Spanje

Overlijden in Spanje

Kosten voor een begrafenis in Spanje

Met ruim 46 miljoen mensen is de bevolking van Spanje vele malen groter dan die van Nederland. Er overlijden dan ook veel meer mensen per jaar. Ieder jaar zijn dat er ongeveer 400.000 en het meerendeel van de mensen in Spanje wordt na overlijden begraven. Vorig jaar was het percentage mensen die begraven werden 60 procent tegen 40 procent waarbij gekozen werd voor een crematie. Ondanks dat begraven een stuk populairder is zal dit over nog geen 10 jaar geheel anders zijn, zo is de voorspelling. Dit heeft alles te maken met de kosten. Wij leggen in dit artikel uit wat de kosten voor een uitvaart in Spanje zijn.

Overlijden in het buitenland

Overlijden in het buitenland, u denk er liever niet aan als u lekker in het zonnetje zit. Toch zou u er even bij stil moeten staan. Doordat er ook veel Nederlanders in Spanje wonen kiezen zij er ook vaak voor om in Spanje begraven te worden. Om die reden vragen steeds meer mensen zich af “wat kost een uitvaart in Spanje?”. U kunt er natuurlijk ook vooraf voor kiezen om overgebracht te worden naar Nederland maar hiervoor lopen de kosten behoorlijk op. U zult dus voor u naar Spanje gaat een goede reisverzekering af moeten sluiten.

Sluit voor u naar Spanje gaat een goede reisverzekering af en controleer of uw uitvaartverzekering de kosten voor een uitvaart in Spanje zal vergoeden.

Binnen 24 uur begraven

Anders dan in Nederland zal een overledene veel sneller begraven worden. In de meeste gevallen zal de uitvaart al binnen 24 uur plaats vinden. Tijd om rouwkaarten te versturen is er dan ook niet. Wat men in plaats van de rouwkaarten wel doet is een advertentie plaatsen in de plaatselijke krant. Hiervoor hoeft niet betaald te worden. Het overlijden wordt dan ook meestal via via door gegeven. Mocht er een verzoek komen om de uitvaart uit te stellen omdat er bijvoorbeeld familie uit het buitenland overkomt dan zal het lichaam gebalsemd worden. In dat geval kan de uitvaart dagen later plaats vinden.

Uitvaartwensen

Als u in Spanje gaat wonen dan is het raadzaam om vooraf duidelijk te maken wat uw uitvaartwensen zijn. Als u dit niet doet dan is de kans groot dat de Spaanse autoriteiten de beslissing voor u nemen. In de meeste gevallen zal u dan gecremeerd worden aangezien dit goedkoper is.

Kosten uitvaart

Als men in Spanje gecremeerd wordt dan kost dit gemiddeld 470 euro en dit is een heel stuk minder dan de kosten voor een begrafenis. Als men namelijk begraven wenst te worden dan kost dit in Spanje ongeveer 3.500 euro. Uiteraard kunnen de kosten voor het begraven oplopen naarmate de wensen uitgebreider zijn. Ook de provincie en de gemeente waarin men begraven wenst te worden spelen een rol bij de kosten. Dit is niet anders dan in Nederland. Om een voorbeeld te noemen een eenvoudig graf in Murcia kost 86 euro terwijl dit in Madrid bijna 1.700 euro kost.

Prijzen begraven in verschillende steden

Dat er een behoorlijk verschil in de kosten zit tussen de steden dat is duidelijk. Hieronder ziet waar u het goedkoopst begraven en waar het duurst begraven kunt worden.
Het goedkoopst is het met 2.261 euro in Cuenca, daarna komt Santa Cruz de Tenerife met 2.397 euro. Begraven worden in Málaga kost ongeveer 2.665 euro en in Valencia kost dit 3.181 euro. In de grotere steden zoals Madrid en Barcelona moet er respectievelijk 4.765 euro en 6.441 euro betaald worden om begraven te worden.

Kist

Een kist in Spanje kost tussen de 800 en 1000 euro. U kunt het zo duur maken als dat u zelf wilt. In Spanje zijn er ook genoeg mogelijkheden als het gaat bij de keuze voor een kist.

Nis

Mensen die begraven worden in Spanje komen in een nis te liggen, dit is een muur van meerdere graven. Om in een nis te komen liggen zal deze voor een langere periode afgehuurd moeten worden. U moet hierbij denken aan een periode van tientallen jaren.

Onderhoudskosten
Net als bij het begraven is de prijs ook afhankelijk van de provincie en de gemeente. In de ene gemeente zal er 150 euro betaald moeten worden terwijl dit in een andere 750 euro per jaar kan zijn. Bovenop deze kosten komen nog de onderhoudskosten welke variëren tussen de 60 en 300 euro per jaar.

Bij een nis kan ook een grafsteen geplaatst worden, deze wordt neergezet nadat de nis gesloten is. De prijzen zijn erg verschillend maar u moet rekenen op een minimaal bedrag van 250 euro.

Uitvaartcentrum

Ook in Spanje komen de nabestaanden na de uitvaart bij elkaar in de rouwkamer van een uitvaartcentrum. De kosten om deze af te huren beginnen bij 500 euro. Als u wilt dat er extra faciliteiten geregeld worden dan zal hier extra voor betaald moeten worden.

Rouwvervoer

Om de overledene naar de begraafplaats of het crematorium te vervoeren zal er een lijkwagen gehuurd moeten worden. De kosten in Spanje voor het vervoer zijn gemiddeld 500 euro.

Administratieve kosten
Buiten deze kosten komen er ook nog administratieve kosten bij. U moet hierbij denken aan kosten voor het overlijdensregister en er moet een medisch certificaat van overlijden opgesteld worden. Al deze administratieve kosten lopen al snel op naar een bedrag van ongeveer 150 euro.

Of een uitvaart in Spanje ook gedekt wordt door uw huidige uitvaartverzekering zou u vooraf moeten nakijken. Ondanks dat een uitvaart in Spanje goedkoper is dan in Nederland lopen de kosten toch ook in de duizenden euro’s.


begraven cremeren

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren?

Begraven of cremeren? Een vraag waar niet iedereen een antwoord op zal geven. 20 procent van de Nederlanders weet niet wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na de dood. Als u het al niet weet, welke keuze moeten uw nabestaanden straks dan maken? Alleen al voor uw nabestaanden zou het ontzettend helpen als u zelf de keuze hiervoor maakt.

De dood moeilijk bespreekbaar

De dood is nog steeds een onderwerp waar niet graag over gesproken wordt. Er rust een taboe over de dood, bij maar liefst 50 procent van de Nederlanders komt dit onderwerp nooit ter sprake thuis. En dat is best zonde, het zou heel verhelderend zijn als de dood meer bespreekbaar zou worden. Door het over de dood en uw uitvaart te hebben met uw dierbaren maakt u het voor hen makkelijker en hoeven zij geen moeilijke keuzes te maken.

Uitvaartwensen

Mocht u liever niet over de dood praten dan kan het helpen om uw uitvaartwensen vast te leggen. Dit kan bij uw uitvaartverzekeraar met een uitvaartconsulent en in de meeste gevallen zou u dit ook online kunnen doen. Het voordeel van het online vastleggen van uw uitvaartwensen is dat u deze altijd kunt wijzigen. Als u weet dat u begraven wenst te worden maar dit liever niet bespreekt dan is het laten vastleggen van deze uitvaartwens een goede optie. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die begraven hadden willen worden maar uiteindelijk kwam de familie er te laat achter en zijn deze personen gecremeerd. Zoiets kan de nabestaanden een schuldgevoel bezorgen en hen lang achtervolgen.

Kosten begraven vs cremeren

Wat is goedkoper begraven of cremeren? Dit is per regio verschillend maar over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. De kosten voor een graf verschillen per regio. Dat begraven over het algemeen duurder is dan cremeren heeft met de grafkosten en kosten van een grafmonument te maken. Een begrafenis kost tegenwoordig gemiddeld €10.700,- en een crematie € 8.800,-. Op de websites van de uitvaartverzekeraars is uit te rekenen wat dit betekent voor de uitvaartverzekering welke afgesloten moet worden als u die nog niet heeft.

Cremeren de favoriet

Van de mensen die wel weten wat er met hun lichaam moet gebeuren als ze zijn overleden kiest maar liefst 49 procent voor een crematie en 28 procent wil begraven worden. Veel mensen schuiven de vraag: "begraven of cremeren?" nog even voor zich uit. Voor een groot gedeelte komt dit omdat ze er liever niet aan denken of er niet over praten maar bij een gedeelte ontbreekt ook de kennis.

Cremeren
bron: LVC

Hieronder hebben we de verschillen tussen begraven en cremeren voor u neergezet.

Begraven Cremeren
Een graf kan altijd nog bezocht worden door de nabestaanden. Er zijn genoeg mensen die hier troost vinden. De as van de overledene kan op een openbare plek op een begraafplaats gezet worden zodat nabestaanden hier terug kunnen komen. De as kan ook meegenomen worden naar huis of worden uitgestrooid.
U heeft de keuze uit meerdere graven zoals een familiegraf of een algemeen graf. Er zijn veel asbestemmingen zoals een urn, assieraad, columbarium, begraven van een urn of uitstrooien op een speciaal strooiveld, een bijzondere plek of over zee.
Begraven worden is in de meeste gevallen duurder dan cremeren. Dit komt door de grafkosten en de grafsteen. Cremeren is meestal goedkoper dan begraven.
Het graf moet onderhouden worden, dit kan gebeuren door de nabestaanden maar er kan ook iemand voor ingehuurd worden. Als u de urn begraven wilt hebben of bij een urnennis, is er onderhoud nodig.
Bij het begraven komen er periodiek grafkosten terug welke betaald moeten worden. Na de crematie komen er alleen nog kosten als de as uitgestrooid wordt op de begraafplaats en als de as bewaart wordt in een columbarium of urnennis.

Natuurgraven

Als u wel begraven wenst te worden maar u wilt u nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van uw graf, dan zijn er ook natuurgraven. Een natuurgraf gaat helemaal op in de natuur en vergt geen onderhoud. Bovendien hoeven de grafrechten niet verlengd te worden omdat deze voor eeuwig zijn.

Resomeren

Naast begraven en cremeren komt er nog een optie bij en dat is resomeren. Bij dit proces zal het stoffelijk overschot ontbonden worden in een waterige oplossing van kaliumhydroxide bij een temperatuur van 180 °C en een verhoogde druk zodat de resten niet gaan koken en de hydrolyse optimaal verloopt. Bij het resomeren zal het lichaam uit de kist gehaald worden, de kist kan 50 keer worden hergebruikt. Het hele proces duurt ongeveer 3 uur waarna de botten zo teer zijn geworden dat deze makkelijk vermalen kunnen worden tot poeder, dit is te vergelijken met de asresten na een crematie.

Wet op de lijkbezorging
Resomeren is op het moment nog niet toegestaan omdat hiervoor eerst de Wet op de lijkbezorging gewijzigd dient te worden. Op het moment laat deze wet nog geen andere mogelijkheden toe dan begraven of cremeren.

Open dag begraafplaats of crematorium
Mocht u niet weten of u begraven of gecremeerd wilt worden dan kunt u ook altijd een open dag van een begraafplaats of crematorium bezoeken. Hier kan worden uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat. U krijgt dan een kijkje bij de ovenruimtes en kunt achter de schermen kijken bij een begraafplaats. Bovendien kunnen al uw vragen beantwoord worden zodat u zelf hopelijk de vraag: "begraven of cremeren?" kunt beantwoorden.

Verzekeraar Premie Verzekerd
Monuta uitvaartverzekering € 5,15 € 7,000
Yarden uitvaartverzekering € 5,24 € 7,000
DELA uitvaartverzekering € 5,37 € 7,000
Nuvema uitvaartverzekering € 5,41 € 7,000
Ardanta uitvaartverzekering € 5,81 € 7,000
Klaverblad uitvaartverzekering € 6,19 € 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


welke uitvaartverzekering

Welke uitvaartverzekering past bij u?

Welke uitvaartverzekering?

Welke uitvaartverzekering past bij u? Zodra u zich verdiept in het afsluiten van een uitvaartverzekering zult u merken dat er meerdere soorten uitvaartverzekeringen zijn. Zo zijn er de kapitaal verzekering, de natura verzekering, de natura sommenverzekering en de combinatie verzekering. Welke verzekering het beste bij u past, dat hangt helemaal van uw persoonlijke wensen af. Hieronder ziet u wat de eigenschappen van de verschillende verzekeringen zijn. U kunt dan zelf bepalen welke uitvaartverzekering het beste bij u past.

Kapitaal uitvaartverzekering of geldverzekering

Als u een kapitaal uitvaartverzekering afsluit dan zal na uw overlijden de verzekeraar een som geld uitkeren aan de erfgenaam. Met dit geldbedrag kan de uitvaart verzorgd worden. De erfgenaam kan de uitvaart regelen zo als u dat wenst. Er is dus een maximale vrijheid wat betreft de verzorging van uw uitvaart. U moet zich wel realiseren dat het uitgekeerde geldbedrag niet verplicht aan de uitvaart besteed hoeft te worden. Het is dus verstandig om een juiste keuze te maken als u een erfgenaam aanwijst.

De kapitaal verzekering is samen met de natura uitvaartverzekering de meest afgesloten begrafenisverzekering.


Natura uitvaartverzekering

In tegenstelling tot de kapitaal uitvaartverzekering zal de natura verzekering geen geldbedrag uitkeren maar zullen de uitvaartdiensten en uitvaartproducten worden vergoedt. U kunt dus zelf vooraf uw uitvaart regisseren door bepaalde producten en diensten af te nemen bij de uitvaartverzekeraar. De uitvaart zal worden verzorgd door de uitvaartverzekeraar of de verzekeraar keert het geld uit aan de uitvaartverzorger die de uitvaart zal regelen.

Uitvaart vooraf vastgelegd
Uw nabestaanden hebben dus geen invloed meer op de uitvaart, alles is vooraf al vastgelegd. Het voordeel hiervan is dat de nabestaanden ook weinig omkijken hebben naar de verzorging van de uitvaart. In deze rouwperiode is dit wel zo fijn. De uitvaartondernemer zal de uitvaart zo regelen als in de polis is vastgelegd. Bovendien komen de nabestaanden ook niet voor extra kosten te staan, de producten en diensten zijn namelijk allemaal gedekt. Tenzij zij extra wensen hebben dan kan dit geregeld worden maar de kosten moeten dan door de nabestaanden betaald worden.

uitvaartverzekering

Naturasommen uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering welke ook steeds vaker wordt afgesloten is de naturasommen uitvaartverzekering. Hoewel dit ook een geldverzekering is zal er geen geldbedrag worden uitgekeerd aan de nabestaanden. De uitvaartverzekeraar zal de uitvaart vergoeden tot het verzekerde bedrag. Bij de naturasommen uitvaartverzekering hebben de nabestaanden wel de volledige vrijheid bij het regelen van de uitvaart. Zij zullen ook zelf de uitvaartverzorger aanwijzen welke de uitvaart zal verzorgen.

Waar het bij de kapitaal verzekering niet verplicht is het uitgekeerde geld aan de uitvaart te besteden is dit wel het geval bij de naturasommen uitvaartverzekering. Deze uitvaartverzekering kenmerkt zich door de voordelen van de kapitaal- en de natura verzekering.


Combinatie uitvaartverzekering

Bij enkele uitvaartverzekeraars heeft u de mogelijkheid om een combinatie van de natura-sommen en de kapitaalverzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt de combinatie uitvaartverzekering genoemd. Na overlijden zal de verzekeraar een deel van de gerelateerde diensten en producten voor de uitvaart vergoeden. Tevens zal er een geldbedrag worden uitgekeerd waar bijvoorbeeld extra uitvaart producten of diensten mee gefinancierd kunnen worden. Het extra uitgekeerde geldbedrag hoeft niet aan de uitvaart besteed te worden, net zoals bij de kapitaalverzekering waar dit ook niet verplicht is. De combinatie uitvaartverzekering is een combinatie van meerdere verzekeringen.

7 uitvaartverzekering tips

Door onderstaande tips door te lezen zal het hopelijk makkelijker worden om een uitvaartverzekering af te sluiten welke bij uw wensen aansluit.

1. Wilt u dat er na uw overlijden een geldbedrag wordt uitgekeerd of wilt u dat de producten en diensten worden vergoedt? Als u liever de producten en diensten laat vergoeden dan is de natura verzekering wellicht de juiste keuze voor u.
Deze vraag zou u met uw partner en/of andere nabestaanden kunnen bespreken. Zijn zij in staat om in de rouwperiode uw uitvaart te regelen of laat u dit liever over aan een uitvaartverzekeraar? Welk antwoord hier ook uit komt u moet er zelf wel voor 100% achter staan.

2. Is de premie bepalend? Als u een zo goedkoop mogelijke uitvaartverzekering wilt afsluiten dan let u op andere dingen dan als u de voorwaarden belangrijker vindt. De premie welke u gaat betalen is van een aantal factoren afhankelijk. Zo is de leeftijd waarop u de verzekering afsluit, de hoogte van het verzekerd bedrag en de premielooptijd bepalend. U kunt ervan uitgaan dat hoe jonger en gezonder u bent bij het afsluiten des te minder premie u gaat betalen.

3. Hoe flexibel is de uitvaartverzekering? Iedere verzekeraar en verzekering heeft andere voorwaarden. Wat u nu wilt tijdens uw uitvaart dat kan over tientallen jaren wel heel anders zijn. Lees daarom de voorwaarden door en kijk of de polis makkelijk is aan te passen. Kunt u het verzekerd bedrag aanpassen? Kunt u kiezen voor een andere manier van uitkeren?

4. Vergelijk de uitvaartverzekeraars door reviews te lezen en vraag aan familie en vrienden om hun ervaringen met een bepaalde uitvaartverzekeraar. Op onze site kunt u ook makkelijk de uitvaartverzekeringen vergelijken.

5. Wilt u dat uw erfgenamen een geldbedrag krijgen uitgekeerd om uw uitvaart te verzorgen? Wilt u hen ook de volledige vrijheid geven? Dan is de kapitaal uitvaartverzekering mogelijk voor u een goede keuze. Bij de keuze voor een verzekeraar moet u erop letten dat niet iedere verzekeraar de geldverzekering aanbiedt.

6. De kosten voor het verzorgen van een uitvaart stijgen jaarlijks enkele procenten. Als u nu een uitvaartverzekering afsluit dan zal deze over 30 jaar of langer niet de volledige kosten dekken. Dit kunt u oplossen door een uitvaartverzekering met indexatie af te sluiten. De verzekering zal dan aangepast worden aan de inflatie, de kosten voor uw uitvaart zijn dan altijd gedekt. Bovendien blijven uw nabestaanden niet met de extra kosten van uw uitvaart achter.

7. Als u een uitvaartverzekering voor het hele gezin wilt afsluiten let er dan op dat uw kinderen gratis meeverzekerd kunnen worden. Bij de meeste verzekeraars is dit namelijk het geval. Het scheelt u in de premie en u heeft alle gezinsleden bij dezelfde verzekeraar waardoor u meer overzicht heeft.

Uitvaartwensen

De keuze voor een bepaalde begrafenisverzekering is van vele factoren afhankelijk, uw uitvaartwensen spelen hierin een grote rol. Leg nu al uw wensen met betrekking tot uw uitvaart vast, het is voor u maar ook voor uw nabestaanden een rustgevend idee dat de uitvaart geheel naar uw wensen zal worden verzorgd. Denk bijvoorbeeld aan de uitvaartmuziek, wilt u speciaal vervoer? Een maaltijd na de dienst? Bij de uitvaartverzekeraars kunt u uw uitvaartwensen al digitaal vastleggen. Mocht u iets willen wijzigen dan kunt u dit zo vaak als u wilt doen.

Nu u weet welke soorten uitvaartverzekeringen er zijn, is het taak om te kijken welke het beste bij uw wensen aansluit. De bovengenoemde uitvaartverzekeringen zullen niet bij iedere verzekeraar af te sluiten zijn. Dus na de keuze voor een soort uitvaartverzekering zult u ook nog een keuze moeten maken voor een verzekeraar.

Verzekeraar Premie Verzekerd
Monuta uitvaartverzekering € 5,15 € 7,000
Yarden uitvaartverzekering € 5,24 € 7,000
DELA uitvaartverzekering € 5,37 € 7,000
Nuvema uitvaartverzekering € 5,41 € 7,000
Ardanta uitvaartverzekering € 5,81 € 7,000
Klaverblad uitvaartverzekering € 6,19 € 7,000

 De premie is per maand en voor een persoon van 18 jaar.


Overlijden feestdagen

Overlijden tijdens kerst en oud & nieuw

Overlijden rondom de feestdagen

Het is natuurlijk altijd verschrikkelijk als er een dierbare overlijdt maar het geeft nog een extra zwarte rand als dit gebeurt tijdens de feestdagen. In plaats van gezellig kerst en oud & nieuw te vieren is dit ineens een periode van rouw geworden. En niet alleen dit jaar maar ook de daarop volgende jaren zult u terug denken aan deze periode. Buiten de emoties kan het ook praktische problemen met zich mee brengen als er rondom de feestdagen iemand komt te overlijden.

Uitvaart rondom de feestdagen

Als er iemand komt te overlijden tijdens de feestdagen dan kan het gebeuren dat de crematie of de begrafenis pas 14 dagen erna zal plaatsvinden. Dit heeft alles te maken dat er op zon- en feestdagen in de regel geen uitvaarten worden uitgevoerd. Begraven gebeurt zeker niet, voor een crematie wil nog wel eens een uitzondering gemaakt worden. Als de feestdagen dus doordeweeks vallen dan kan het gebeuren dat er 2 weken niet begraven of gecremeerd wordt.

Drukte

Voor- en na de feestdagen is het extra druk bij de begraafplaatsen en crematoria. Door de dagen waarop niet wordt gewerkt stapelen de uitvaarten zich op. Ook de rouwkamers zijn in deze periode volop bezet, een enkele keer zal er worden gevraagd om de overledene thuis op te baren. U heeft hiervoor natuurlijk zelf de keuze.

Rouwkaarten

Een ander probleem kan het tijdig informeren van de nabestaanden zijn doormiddel van een rouwkaart. De kerstperiode is de drukste van het jaar voor de post. U zult dus zo snel mogelijk uw rouwpost op de bus moeten doen om iedereen bijtijds te kunnen informeren. Uitvaartondernemers helpen vaak graag mee om de overlijdensberichten zo snel mogelijk bij u te bezorgen zodat u deze kunt adresseren.

Hoe lang mag een overledene bovengronds blijven?

Door de feestdagen kan het dus gebeuren dat er 2 weken gewacht moet worden voordat de uitvaart zal plaatsvinden. Volgens de Wet op de Lijkbezorging mag een overledene maximaal 6 werkdagen boven de aarde blijven. Het gaat hier dus om 6 werkdagen, de feestdagen en de weekenden zullen niet worden meegeteld.

Reken hier uit hoeveel dagen er mogen zitten tussen overlijden en begrafenis of crematie

Koelinstallaties
Jaren geleden mochten er tussen het overlijden en de uitvaart maximaal 5 werkdagen zitten. Tegenwoordig zijn de koelinstallaties dermate verbeterd dat deze periode is verlengd. Vroeger gebeurde het overigens ook wel dat de periode werd verlengd maar hiervoor moest toestemming aangevraagd worden.

Snel begraven

Er kan ook van de 6 werkdagen afgeweken worden door de overledene eerder te begraven. Er is ook een minimum periode vastgesteld tussen overlijden en de uitvaart. In Nederland mag een overledene pas na 36 uur begraven of gecremeerd worden na overlijden. Deze periode is er om de politie eventueel nog een strafrechterlijk onderzoek te laten doen naar de doodsoorzaak.

Uitzondering op de periode tussen overlijden en de uitvaart

Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden op de periode tussen overlijden en de uitvaart. In bepaalde religies wil men de uitvaart eerder dan 36 uur laten plaatsvinden. Het kan ook gebeuren dat de periode verlengd dient te worden. Er kan namelijk familie uit het buitenland bij de uitvaart aanwezig willen zijn.
In de meeste gevallen zal de afdeling Burgerzaken van een gemeente namens de burgemeester verlof geven voor een andere termijn.
Indien er een verzoek ingediend wordt om eerder dan 36 uur begraven of gecremeerd te worden dan zal hiervoor toestemming van de officier van justitie nodig zijn.

Overlijden melden

Ondanks dat er op zon- en feestdagen geen uitvaarten plaatsvinden, kunt u een overlijden natuurlijk ten allen tijde doorgeven. Om een overlijden te melden belt u het nummer van de uitvaartverzekeraar of uitvaartondernemer deze zijn 365 dagen, 24 uur per dag bereikbaar. Ook is er een landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.