Yarden weer in gesprek met DELA over overname

Yarden en uitvaartverzekeraar DELA zijn weer in gesprek over een eventuele overname. Vorig jaar waren beide uitvaartverzekeraars ook al in gesprek, maar ging de overname niet door.

Dit was het gevolg van een groep verzekerden die zich middels een kort geding met succes verzette tegen versobering van hun polissen.

Yarden verkeerd opnieuw in financieel zwaar weer en de financiële buffers zijn tot ver onder het wettelijk minimumvereiste niveau gezakt zo is te lezen in het jaarverslag.

Herstelplan

Yarden is vanaf 2019 bezig met een herstelplan en verkoopt daarom geen nieuwe uitvaartverzekeringen meer. Om flink in de kosten te snijden zullen er ook ontslagen gaan vallen bij de verzekeraar.

SCR-ratio
De SCR-ratio openbaart de financiële problemen waarmee Yarden kampt. De SCR-ratio zet de financiële middelen van de verzekeraar af tegen het minimumbedrag om op een verantwoorde manier te kunnen werken. Waar deze graadmeter 100 procent moet zijn is deze in 2020 gezakt naar 87 procent.

Om de financiële buffers aan te kunnen sterken heeft Yarden een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. DNB heeft nog geen goedkeuring gegeven.

Naturapolissen

In 2019 kampte Yarden met toen 1 miljoen polishouders al met financiële problemen omdat de 390.000 naturapakketpolissen duurder uitvallen dan vooraf was berekend.

Bij het afsluiten van een naturapolis is de verzekerde voor een vast bedrag verzekerd. In de loop der jaren is de prijs voor een uitvaart door de inflatie harder gestegen dan was gepland. Verder stegen de loonkosten door en vanwege de lage rentes was het niet mogelijk om deze kosten op te vangen.

Polis eenzijdig versoberen
In december 2020 heeft het gerechtshof van Leeuwarden in een hoger beroep geoordeeld dat Yarden de polissen eenzijdig mag versoberen om een faillissement te voorkomen. Door het juridische conflict met verzekerden wat hieraan voorafging heeft DELA toen besloten om van een overname af te zien.

Yarden besloot verder te gaan met een herstelplan wat positief heeft uitgepakt. Door tegenvallende resultaten op de obligatiemarkten is het Yarden toch niet gelukt om financieel weer gezond te worden.

Yarden belegt in Nederlandse, Duitse en Franse staatsobligaties en deze werden allen flink minder waard.

Buffers niet groot genoeg

Volgens Yarden heeft de verzekeraar voldoende middelen om de verplichtingen aan de 1 miljoen polishouders na te komen. Maar de buffers zijn niet groot genoeg om voor te bestaan op de langere termijn.

Het Financieel Dagblad laat weten dat Yarden inmiddels weer op zoek is naar een overnamekandidaat. Alle hoop is opnieuw gevestigd op DELA. Beide verzekeraars zijn inmiddels met elkaar in gesprek, maar willen geen inhoudelijke mededelingen doen over een eventuele overname.