Premieverschil uitvaartverzekeringen

Het verschil van de premies tussen de uitvaartverzekeringen is behoorlijk groot. Voor een standaardverzekering kan het verschil oplopen tot een bedrag van 3600 euro. Verder is een verzekering met een korte looptijd goedkoper dan andere varianten. Deze feiten kwamen uit een onderzoek welke Uitvaartverzekeringwijzer heeft uitgevoerd.

Grote uitvaartverzekeraars

Er zijn 1000 uitvaartverzekeringen onderzocht van de grote uitvaartverzekeraars: Monuta, DELA, Yarden en Ardanta. De gemiddelde kosten voor een uitvaart zijn tegenwoordig 7000 euro, in het onderzoek werd dit dan ook als standaard gebruikt. De verschillen bij een dergelijk verzekerd bedrag voor een tweepersoonshuishouden kan oplopen tot ruim 2100 euro. Naarmate de dekking van de verzekering omhoog ging werden ook de verschillen groter. Zo is het verschil bij een dekking van 10.000 euro al ruim 3600 euro.

Op jonge leeftijd afsluiten

Een uitvaartverzekering afsluiten op jonge leeftijd is vele malen voordeliger dan als men dit op latere leeftijd zou doen. Als op 18-jarige leeftijd begonnen wordt met verzekeren dan is de premie 1737 euro bij een dekking van 7000 euro. Als een 63-jarig persoon dezelfde uitvaartverzekering zou afsluiten dan is hij of zij daar 6337 euro voor kwijt. Het verschil in premie is enorm, het op jonge leeftijd afsluiten van de verzekering is dan ook zeer verstandig.

premie uitvaartverzekering

Goedkoopste uitvaartverzekering

Iedereen is natuurlijk op zoek naar de goedkoopste uitvaartverzekering. En ook is onderzocht welke uitvaartverzekering de goedkoopste is. Uit het onderzoek kwam naar voren dat DELA de duurste verzekeraar is en Yarden de goedkoopste. Bij DELA zijn de kinderen niet meeverzekerd. Nu moeten we hierbij wel een kanttekening maken want de goedkoopste verzekering is niet voor iedereen gelijk. De premie van een uitvaartverzekering is afhankelijk van de leeftijd en de omstandigheden waarin deze wordt afgesloten.

Premie verschil binnen verzekeraar

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kan het zo zijn dat u bij dezelfde verzekeraar tegen een aanmerkelijk verschil aanloopt. Als voorbeeld kwam uit het onderzoek naar voren dat een 32-jarige met een dekking van 7000 euro en een looptijd van tien jaar, bijna 2600 euro aan premie zal betalen. Als de 32-jarige de looptijd verlengt tot de 85-jarige leeftijd dan is de totale premie 4800 euro. In beide gevallen is de dekking gelijk en in beide gevallen is de verzekerde levenslang verzekerd.
premieverschil uitvaartverzekering
Uitvaartverzekering is voordeliger dan zelf sparen
Veel mensen beweren dat het zelf sparen voor de uitvaart voordeliger is dan het afsluiten van een verzekering welke de uitvaartkosten dekt. Dit is zeker met de huidige rentestand niet het geval.

Vergelijken

Door de prijsverschillen tussen de uitvaartverzekeringen is het verstandig om deze goed te vergelijken. En u kunt besparen door niet alleen de verzekeraars met elkaar te vergelijken maar ook de verzekeringen van dezelfde uitvaartverzekeraar. Bij het vergelijken van de uitvaartverzekeringen moet u ook de verschillende opties goed bestuderen. Kijk bijvoorbeeld wat de totale premie is als u tot uw 85ste levensjaar betaald en wat als u 10 jaar betaald. De goedkoopste verzekering is voor niemand hetzelfde, vergelijk dus zelf en ga niet op bevindingen van een onderzoek of een bekende af.