Premie uitvaartverzekering niet betaald?

Als u de premie voor uw uitvaartverzekering niet betaald dan kunnen er na verloop van tijd problemen ontstaan. U zult niet meteen als wanbetaler te boek staan als u enkele betalingen heeft gemist, maar als u al enkele aanmaningen en incasso’s heeft ontvangen dan zullen er maatregelen volgen.

Deze maatregelen zullen heel vervelende consequenties kunnen hebben voor uw nabestaanden.

Premie uitvaartverzekering

Uitstel van betaling

Als u de uitvaartverzekering niet betaald dan zal de verzekeraar u nog een laatste herinnering sturen, hierin zal staan dat u niet langer verzekerd zult zijn als u hier geen gehoor aan geeft.

Als u geen mogelijkheid ziet om de premie voor uw uitvaartverzekering te betalen dan dient u contact op te nemen met de uitvaartverzekeraar. Deze kan u enkele mogelijkheden voorleggen.

  • De uitvaartverzekeraar kan indien u een goede reden heeft om niet te kunnen betalen u langer de tijd geven voor de premiebetaling
  • De dekking van de uitvaartverzekering zal lager zijn in ruil voor een lagere premie

Uitvaartverzekering stopgezet

Indien er een structureel betalingsprobleem is ontstaan en u geen contact opneemt met de verzekeraar kan deze besluiten uw polis op te schorten of stop te zetten. Dit zal pas gebeuren na verschillende betalingsherinneringen en aanmaningen.

Als het zover komt dat de uitvaartverzekeraar de uitvaartverzekering stopzet zullen uw nabestaanden na uw overlijden met de kosten van uw uitvaart opgezadeld worden.

Het is dus belangrijk om bij betalingsproblemen direct naar een oplossing met de verzekeraar te zoeken.

Uit onderzoek blijkt dat 3 van de 10 Nederlanders niet in staat zijn om de uitvaart van een dierbare in één keer te betalen als deze komt te overlijden.

Een uitvaart in Nederland kost tegenwoordig gemiddeld €8000 euro. Dit bedrag is door 3 van de 10 Nederlanders niet binnen 30 dagen te voldoen. Het is dus niet verstandig om de premie voor uw uitvaartverzekering niet te betalen. U zadelt namelijk uw nabestaanden op met de kosten van uw uitvaart.

Bij het overlijden van een dierbare komt veel kijken en dan is het extra vervelend als de nabestaanden ook nog met de onverwachte kosten achterblijven.

Wanbetaler uitvaartverzekering

Als u als wanbetaler te boek staat dan mag een andere uitvaartverzekeraar u als klant weigeren. U kunt als u de premie van uw uitvaartverzekering niet betaald dus niet bij een andere verzekeraar terecht.