Uitvaartverzekering afsluiten met BKR-registratie

Als u te maken heeft met een BKR registratie dan is dat erg vervelend. U heeft dan niet de financiële vrijheid om bijvoorbeeld abonnementen of verzekeringen af te sluiten. Hoe zit dat eigenlijk met een uitvaartverzekering?

Is het mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten als u een BKR-registratie heeft? Het antwoord hierop is ja, het is mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten in uw situatie. De uitvaartverzekeraar zal geen controle uitvoeren in het BKR-register (Bureau Krediet Registratie). U zult ook geen hogere premie betalen.

BKR uitvaartverzekering

Wat is een BKR registratie?

U krijgt te maken met het BKR op het moment dat u een lening of een hypotheek afsluit. Het Bureau Krediet Registratie in Tiel, beter bekend als het BKR, is opgericht om toezicht te houden op het verstrekken van leningen en hypotheken.

Er zijn verschillende soorten krediet registraties waarmee u te maken kunt krijgen, deze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Sinds 2017 wordt u bijvoorbeeld geregistreerd bij het BKR als u een telefoon abonnement afsluit waarbij de telefoon een waarde heeft van € 250,- of meer.

Dit is een positieve BKR registratie. U kunt ook te maken hebben met een negatieve BKR registratie. In dat geval bent u eerdere betalingsverplichtingen voor een lening of hypotheek niet nagekomen.

BKR registratie en codering

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een BKR registratie en een BKR codering. Een BKR registratie krijgt u op het moment dat u een telefoonabonnement afsluit zoals hier eerder is beschreven.

Als u de kosten hiervoor tijdig betaald dan heeft u te maken met een positieve krediet registratie. Dit geldt ook voor leningen en hypotheken die u keurig op tijd aflost. U hoeft zich dan geen zorgen te maken om de registratie. Als u te maken heeft met een BKR codering dan is dat vaak een andere zaak. Er zijn verschillende coderingen die u achter u naam kunt krijgen.

Coderingen

De drie coderingen waar u mee te maken kunt krijgen bij het BKR zijn de A1, A2 en A3 coderingen. Met een A1 codering is er vaak nog niet veel aan de hand. U heeft in dat geval vaak een aantekening gekregen omdat er in het verleden bijvoorbeeld een betalingsachterstand is geweest.

U bent dan nog niet direct een wanbetaler. Hebt u te maken met een BKR A2 codering dan hangt het vaak af van uw situatie of u een lening of een verzekering kunt afsluiten.

De kans is dan wel aanwezig dat u een hogere premie voor een uitvaartverzekering gaat betalen omdat verzekeraars de risico’s daarmee willen indekken. Een BKR A3 codering wordt vaak toegewezen als u structureel niet betaald. De kans is dan groot dat een verzekeraar geen uitvaartverzekering met u wil afsluiten.

Afsluiten van een uitvaartverzekering met BKR

Als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten en u heeft te maken met een BKR registratie dan kan dit zonder problemen. Een BKR codering hoeft geen belemmering op te leveren en in de meeste gevallen kunt u gewoon een uitvaartverzekering afsluiten.

De premie die u gaat betalen ligt niet hoger als u een BKR codering achter uw naam heeft staan. Voordat u een uitvaartverzekering af gaat sluiten, is het aan te raden om een vergelijking te maken van de verschillende verzekeraars die deze verzekeringen aanbieden.

Vergelijken van verzekeringen

U kunt uitvaartverzekeringen met elkaar vergelijken door te kijken naar verschillende zaken. Hierbij is de prijs natuurlijk interessant maar vaak niet het belangrijkst. De voorwaarden die in de polis voor de uitvaartverzekering worden gesteld bepalen bijvoorbeeld wat er wordt uitgekeerd op het moment van overlijden.

Vaak wordt daarin ook de premie opgenomen. Vergelijkt u daarom goed de verschillende voorwaarden die door verzekeraars worden gesteld zodat u kunt kiezen voor een uitvaartverzekering die het beste bij uw wensen aansluit.

Handig om te weten

Als u al een uitvaartverzekering heeft bij een uitvaartverzekeraar dan is het vaak mogelijk om over te stappen naar een andere maatschappij. U krijgt in veel gevallen wel te maken met extra kosten omdat u de huidige verzekering moet afkopen.

Let u daarom goed op de voorwaarden die er voor een huidige uitvaartverzekering gesteld worden. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kunt u vaak kiezen uit een kapitaal of een natura verzekering.

Een kapitaal verzekering keert een bepaald bedrag in geld uit op het moment van overlijden zodat uw nabestaanden een uitvaart kunnen regelen. Met een natura verzekering legt u vaak vooraf vast welke kosten waarvoor gebruikt moeten worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de kosten voor een kist, een urn, een rouwauto of een grafsteen direct worden vergoed vanuit deze verzekering.

Conclusie

Als u een BKR-registratie heeft, kunt u een uitvaartverzekering afsluiten zonder beperkingen of aangepaste voorwaarden. Er zal geen controle worden uitgevoerd in het BKR-register (Bureau Krediet Registratie).

U zult ook geen hogere premie betalen. Wel moet u de premie voor de verzekering op tijd betalen, anders zal na enkele betalingsherinneringen de uitvaartverzekering worden stopgezet.