premieverschil uitvaartverzekering

Premieverschil uitvaartverzekeringen steeds groter

De premieverschillen tussen de uitvaartverzekeringen is het laatste jaar ten opzichte van een jaar eerder groter geworden. Het verschil tussen de verzekeraars kan wel oplopen tot 1700 euro, blijkt uit onderzoek van website uitvaartverzekeringwijzer.net. Het onderzoek onder de uitvaartverzekeraars is gedaan op basis van ruim 1000 uitvaartpolissen.

De vier grote uitvaartverzekeraars Monuta, DELA, Yarden en Ardanta werden onderzocht op de premies welke berekend worden. De premie van de kapitaal verzekeringen van deze verzekeraars werd onder de loep genomen. Hieruit kwam naar voren dat het prijsverschil ten opzichte van een jaar eerder verder is toegenomen.

26 procent verschil

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er voor een persoon van 35 jaar oud die zich verzekerd tegen een dekking van 10.000 euro met een looptijd van 30 jaar, 18,13 euro per maand bij de goedkoopste verzekeraar betaalt moet worden. Terwijl deze persoon voor dezelfde verzekering met dezelfde voorwaarden bij een andere verzekeraar 22,87 euro per maand kwijt is. Over de gehele looptijd is dit een verschil van 1.706,40 euro.

Voor een gezin zou dit over de hele looptijd op kunnen lopen tot een bedrag van 3.600 euro!

Premieverschillen groter

De reden dat de premieverschillen tussen de uitvaartverzekeraars groter werd komt mede door de premieverhogingen welke bepaalde verzekeraars hebben doorgevoerd.

Jonger persoon goedkoper uit

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat een jonger persoon minder premie betaalt dan iemand op hogere leeftijd. Dit is opmerkelijk te noemen zo blijkt uit het voorbeeld:

Als we voor een jong en oud persoon uitgaan van een looptijd van 10 jaar. Iemand van 18 jaar betaalt 10 jaar lang 16,93 euro per maand terwijl iemand van 63 jaar aan maandpremie 61,96 euro betaalt. Over de hele looptijd is de 18-jarige 2.031 euro kwijt aan premie terwijl de 63-jarige 7.435 euro betaalt in 10 jaar. Voor beide personen is uitgegaan van een verzekerd bedrag van 7.000 euro met een levenslange dekking.

Korte looptijd loont

Als u een uitvaartverzekering afsluit dan bent u goedkoper uit als u deze tegen een kortere looptijd afsluit. U heeft de mogelijkheid om een looptijd van 10 jaar, 20 jaar of 30 jaar te kiezen. Of u kunt tot uw 65ste jaar of tot uw 85ste jaar premie betalen. Wanneer u kiest voor een kortere looptijd bent u voordeliger uit.

2.913 euro verschil
Iemand van 18 jaar betaalt voor een uitvaartverzekering met een dekking van 7.000 euro en een looptijd van 10 jaar totaal 2.031,60 euro. Als deze persoon dezelfde uitvaartverzekering afsluit met een looptijd tot het 85ste levensjaar dan is de totale premie 4.944,60 euro. Het verschil is 2.913 euro voor exact dezelfde uitvaartverzekering tegen dezelfde looptijd en voorwaarden.

Het onderzoek van vorig jaar gaf aan dat het verschil in premie over de hele looptijd tegen een verzekerd bedrag van 7.000 euro voor een persoon van 35 jaar, 1.065 euro bedroeg. In 2019 is het verschil in premie opgelopen tot 1.162 euro.

Afsluiten op latere leeftijd

Verder kwam er uit het onderzoek naar voren dat het op latere leeftijd afsluiten van een uitvaartverzekering vaak niet rendabel is. Een persoon van 63 jaar welke besluit een uitvaartverzekering af te sluiten met een looptijd tot het 85ste levensjaar en een verzekerd bedrag van 7.000 euro zal 9.261 euro aan premie kwijt zijn. Op deze leeftijd is het vaak verstandiger om zelf te sparen om de kosten van de uitvaart te financieren.

Vergelijken

Het is ook maar weer eens duidelijk geworden dat het vergelijken van de uitvaartverzekeringen loont. De premie is voor iedere leeftijd en persoon anders, vergelijk daarom de verzekeringen voordat u deze afsluit.


premieverschil

Verschillen premie uitvaartverzekering

Premieverschil uitvaartverzekeringen

Het verschil van de premies tussen de uitvaartverzekeringen is behoorlijk groot. Voor een standaardverzekering kan het verschil oplopen tot een bedrag van 3600 euro. Verder is een verzekering met een korte looptijd goedkoper dan andere varianten. Deze feiten kwamen uit een onderzoek welke Uitvaartverzekeringwijzer heeft uitgevoerd.

Grote uitvaartverzekeraars

Er zijn 1000 uitvaartverzekeringen onderzocht van de grote uitvaartverzekeraars: Monuta, DELA, Yarden en Ardanta. De gemiddelde kosten voor een uitvaart zijn tegenwoordig 7000 euro, in het onderzoek werd dit dan ook als standaard gebruikt. De verschillen bij een dergelijk verzekerd bedrag voor een tweepersoonshuishouden kan oplopen tot ruim 2100 euro. Naarmate de dekking van de verzekering omhoog ging werden ook de verschillen groter. Zo is het verschil bij een dekking van 10.000 euro al ruim 3600 euro.

Op jonge leeftijd afsluiten

Een uitvaartverzekering afsluiten op jonge leeftijd is vele malen voordeliger dan als men dit op latere leeftijd zou doen. Als op 18 jarige leeftijd begonnen wordt met verzekeren dan is de premie 1737 euro bij een dekking van 7000 euro. Als een 63 jarig persoon dezelfde uitvaartverzekering zou afsluiten dan is hij of zij daar 6337 euro voor kwijt. Het verschil in premie is enorm, het op jonge leeftijd afsluiten van de verzekering is dan ook zeer verstandig.

premie uitvaartverzekering

Goedkoopste uitvaartverzekering

Iedereen is natuurlijk op zoek naar de goedkoopste uitvaartverzekering. En ook is onderzocht welke uitvaartverzekering de goedkoopste is. Uit het onderzoek kwam naar voren dat DELA de duurste verzekeraar is en Yarden de goedkoopste. Bij DELA zijn de kinderen niet meeverzekerd. Nu moeten we hierbij wel een kanttekening maken want de goedkoopste verzekering is niet voor iedereen gelijk. De premie van een uitvaartverzekering is afhankelijk van de leeftijd en de omstandigheden waarin deze wordt afgesloten.

Premie verschil binnen verzekeraar

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kan het zo zijn dat u bij dezelfde verzekeraar tegen een aanmerkelijk verschil aanloopt. Als voorbeeld kwam uit het onderzoek naar voren dat een 32 jarige met een dekking van 7000 euro en een looptijd van tien jaar, bijna 2600 euro aan premie zal betalen. Als de 32 jarige de looptijd verlengt tot de 85 jarige leeftijd dan is de totale premie 4800 euro. In beide gevallen is de dekking gelijk en in beide gevallen is de verzekerde levenslang verzekerd.

premieverschil uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering is voordeliger dan zelf sparen
Veel mensen beweren dat het zelf sparen voor de uitvaart voordeliger is dan het afsluiten van een verzekering welke de uitvaartkosten dekt. Dit is zeker met de huidige rentestand niet het geval.

Vergelijken

Door de prijsverschillen tussen de uitvaartverzekeringen is het verstandig om deze goed te vergelijken. En u kunt besparen door niet alleen de verzekeraars met elkaar te vergelijken maar ook de verzekeringen van dezelfde uitvaartverzekeraar. Bij het vergelijken van de uitvaartverzekeringen moet u ook de verschillende opties goed bestuderen. Kijk bijvoorbeeld wat de totale premie is als u tot uw 85ste levensjaar betaald en wat als u 10 jaar betaald. De goedkoopste verzekering is voor niemand hetzelfde, vergelijk dus zelf en ga niet op bevindingen van een onderzoek of een bekende af.