Protestantse uitvaart

Een protestantse uitvaart kent doorgaans minder rituelen dan een katholieke uitvaart. Zo wordt er geen sacrament der zieken of ziekenzalving uitgevoerd bij een protestantse uitvaart. In de dagen die voorafgaan aan het overlijden, wordt er wel gebeden en uit de bijbel voorgelezen.

Ook dit dient als een soort zegening, zodat de persoon die komt te overlijden met een geruster hart de overgang naar het hiernamaals kan maken. Hiervoor is niet vanzelfsprekend een predikant aanwezig. Waar de nadruk bij een katholiek overlijden vaak ligt op de handelingen die een priester uitvoert, vinden bij een protestants overlijden de nabestaanden eerder troost en ondersteuning bij elkaar of bij kerkgenoten.

Protestanten gaan er namelijk vanuit dat er vanaf dat moment niets meer gedaan kan worden voor de overledenen, maar dat uiteindelijk God zal beslissen of iemand een goed leven heeft geleid.

Protestantse uitvaart

Protestantse uitvaart – Wet op Lijkbezorging

Wanneer de protestantse begrafenis zal plaatsvinden, is voor een groot deel bepaald volgens de Nederlandse Wet op de Lijkbezorging. Hierin staat vermeld dat een begrafenis of crematie niet binnen 36 uur zal plaatsvinden, om iedereen voldoende tijd te geven om afscheid te nemen en belangrijke zaken rondom de ceremonie af te handelen.

Uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden dient de uitvaart echter te hebben plaatsgevonden. De nabestaanden en uitvaartcentra overleggen wat een juist moment zal zijn om de ceremonie plaats te laten vinden.

Vanuit het protestantse geloof wordt hierover niet specifiek iets aangegeven en het hangt daarom eerder van de omstandigheden af. Er zijn geen vast omschreven protocollen over hoe een uitvaartplechtigheid dient vorm te krijgen, waardoor de familie deze tijd kan benutten om de dienst een meer persoonlijk karakter te geven.

Protestantse uitvaart

Hoe verloopt een protestantse begrafenis?

Tijdens de protestantse begrafenis is het gebruikelijk om stemmige kleding te dragen. Dit verschilt overigens wel per stroming. De uitvaart zal in de kerk of in de aula van het uitvaartcentrum plaatsvinden. Er kan gekozen worden om de kerkklok bij aanvang van de uitvaart en bij de afsluiting te laten slaan.

De invulling van de protestantse begrafenis gaat vaak in samenspraak met de nabestaanden van de overledene.

Ontstaan Protestantse Kerk (PKN)

Op 1 mei 2004 is de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ontstaan. De PKN is ontstaan uit een fusie tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse-Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.

Uitvaartverzekering tip

Begrafenis of crematie

Protestanten kunnen zelf beslissen of ze liever begraven willen worden of toch kiezen voor een crematie. Dominees van de hervormde en gereformeerde kerk wezen crematie vroeger en ook nu niet af, maar gaven de voorkeur aan een begrafenis.

Dit sloot beter aan met de kerkelijke moraal. Het lichaam wordt echter gezien als slechts een omhulsel, waarbij na het overlijden de ziel opstijgt naar de hemel. Het staat u dus volstrekt vrij om te kiezen welke vorm van lijkbezorging u prefereert of verkiest bij uw overlijden.

U kunt deze keuze ook overlaten aan nabestaanden als zij hier een sterkere morele mening over hanteren. Vanuit het protestantse geloof zult u niet naar een bepaalde richting worden geleid, als iets wat belangrijk is voor het behoud van uw ziel. Als u conservatiever bent ingesteld, wilt u echter mogelijk uw lichaam begraven met oog op ‘De Dag des Oordeels’.

Vervallen tradities en huidige protestantse uitvaart

Waar een katholieke benadering tot het overlijden van een dierbare veel uitvaartrituelen kende, hebben de protestanten veel hiervan afgedaan als bijgeloof. Dit kwam tot stand tijdens de reformatie, toen er van rituelen als de dodenwake, lijkredes, de heilige mis en het sacrament der zieken af werd gezien.

U kunt alsnog kiezen voor een christelijke vorm van uitvaart, waarbij de uitvaart kan plaatsvinden vanuit een kerkdienst als dit uw voorkeur heeft. U kunt ook kiezen voor een uitvaartdienst in de aula van een uitvaartcentrum of crematorium. Bij een protestantse uitvaart staat het woord centraal en wordt er gebeden en gezongen.

Protestantse uitvaart

Verzeker uw uitvaart

De uitvaartkosten kunnen hoog oplopen en niet altijd kan dit vanuit een nalatenschap worden betaald. Om alle kosten te vergoeden, kiest u voor een uitvaartverzekering.

Zo bent u verzekerd voor een bepaald bedrag, u hoeft u dan geen zorgen te maken dat uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter blijven. U neemt zo veel zorgen uit handen voor uw nabestaanden en kunt op een manier begraven worden, zoals u zelf wenst.

Kapitaalverzekering voor een protestantse uitvaart

Om alle uitvaartwensen uit te laten komen is het bij een protestantse uitvaart belangrijk om de juiste uitvaartverzekering af te sluiten. De kapitaal uitvaartverzekering is de meest flexibele uitvaartverzekering.

Bij dit type uitvaartverzekering wordt er na een overlijden een vast bedrag uitgekeerd. Daarmee kunnen de nabestaanden de uitvaart geheel naar uw wensen laten verzorgen.

Gelovigen kiezen meestal niet voor een natura uitvaartverzekering omdat bij deze verzekering een vast pakket wordt vergoed aan producten en diensten en daar vallen de kosten voor een specifieke uitvaart niet altijd onder.

U kunt niet bij iedere uitvaartverzekeraar terecht voor het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering. Vergelijk daarom de uitvaartverzekeraars en bekijk, welk type uitvaartverzekering ze aanbieden.

Uitvaartverzekering afsluiten

 • Geldbedrag + Uitvaartverzorger
 • Complete uitvaart
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €2.500 + €7.000 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

7,36
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Altijd aanpasbaar
 • Kinderen tot 25 jaar verzekerd met korting

Verzekerd bedrag

€9.500,-
Dienstenpakket €6.750 + €2.750 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

9,22
Premie per maand

a.s.r.
 • Geldverzekering
 • Kinderen tot 18 jaar gratis
 • Vrije keuze uitvaartverzorger

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 10,88
Premie per maand

Twenthe
 • Natura sommen
 • Vrije keuze uitvaartverzorger
 • Kinderen tot 18 jaar gratis

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 12,44
Premie per maand

 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Geld verzekering

Verzekerd bedrag

€9.500,-
9.500 vrij te besteden
Ander verzekerd bedrag?

12,48
Premie per maand

DLE
 • Geldverzekering
 • Geldbedrag vrij besteedbaar
 • Termijn: Levenslang

Verzekerd bedrag

€9.500,-

€ 14,92
Premie per maand

Vergelijking gecontroleerd op: dinsdag 2 april 2024
De premies per maand zijn berekend voor een persoon van 28 jaar (01-01-1996)