Overname Yarden door DELA vertraagd

De in oktober van 2019 aangekondigde overname van Yarden door DELA loopt vertraging op doordat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bedenkingen heeft bij de overname. Eerder werd er vanuit gegaan dat de overname begin dit jaar beklonken zou worden. Voor een dergelijke overname is toestemming nodig van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De verklaring van geen bezwaar van de DNB is inmiddels binnen maar die van de ACM laat op zich wachten.

DELA te machtig

De reden dat het ACM nog geen goedkeuring heeft gegeven is omdat men vreest dat DELA te machtig wordt in de uitvaartbranche. In bepaalde regio’s zoals Noord-Brabant blijft er voor de uitvaartverzorgers weinig over dan voor DELA te kiezen als de overname afgerond zou zijn. DELA zou in dit gedeelte van het land alle uitvaartcentra en crematoria bezitten.

ACM

De Toezichthouder ACM ziet er op toe dat er bij een dergelijke overname genoeg keuze overblijft voor de consument. Dit zou in het geval van deze grote overname niet het geval zijn. Mochten de partijen er niet uitkomen dan kan het ACM de overname blokkeren.

DELA laat weten dat de vertraging te maken heeft met ‘de uiterste zorgvuldigheid waarmee de ACM en DELA te werk gaan’.

Minder crematoria

Om de overname door te laten gaan zou het ACM aan DELA hebben voorgelegd om crematoria af te stoten. DELA-topman Edzo Doeve heeft aangegeven hiermee te kunnen leven.

Het afstoten van crematoria en uitvaartcentra is volgens het Financieel Dagblad al maanden onderwerp van gesprek. Een echte oplossing is er tot op heden nog niet gevonden.

Yarden en DELA zouden samen 42 procent van de crematoria in Nederland bezitten.

De voorgenomen overname zou begin 2020 beklonken moeten zijn. Zowel DELA als Yarden hoopten op een snelle afhandeling. Toen dit niet haalbaar bleek werd de overname opgeschoven naar mei 2020 maar ook dit is niet haalbaar gebleken. Wanneer de overname nu afgerond zal zijn daar durft DELA geen uitspaak over te doen.

Onzekerheid klanten Yarden

Door de vertraging waar de overname nu tegen aanloopt zitten de klanten van uitvaartverzekeraar Yarden in onzekerheid. Yarden heeft nog steeds de financiële buffers niet op orde. De reden is dat de verzekeraar nog teveel dure naturapolissen bij zijn klanten heeft uitstaan.

De Nederlandsche Bank heeft een wettelijke verplichting opgesteld voor verzekeraars waar Yarden slechts 16 procent boven zit. De meeste verzekeraars zitten 30 procent boven deze wettelijke verplichting. DELA zit er bijna 200 procent boven.

Door de overname van Yarden door DELA zouden de financiële problemen van Yarden opgelost zijn en DELA zou nog altijd een solvabiliteit hebben van 228 procent.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m