Wie ontvangt kapitaal van verzekering?

Als u een uitvaartverzekering afsluit dan zal uw uitvaart verzorgd en bekostigd worden. U heeft in veel gevallen zelf besloten wie de uitkering van de uitvaartverzekeraar zal ontvangen. Afhankelijk van het type uitvaartverzekering die u afsluit zal er een geldbedrag worden uitgekeerd aan uw nabestaanden. Een geldbedrag wordt alleen bij de kapitaal verzekering uitgekeerd. Bij een natura verzekering zullen de producten en diensten verzorgd en betaald worden. Meestal zal de verzekeraar in dit geval ook de uitvaart verzorgen.

Uitkering kapitaal

Als u besluit om een natura uitvaartverzekering af te sluiten dan zal er geen geld worden uitgekeerd. U hoeft zich dan ook niet af te vragen wie het geldbedrag zal ontvangen. U kunt naast de natura verzekering wel een aanvullende kapitaal verzekering afsluiten. Een aanvullende kapitaal verzekering kunt u afsluiten om de extra producten en diensten mee te bekostigen. Dit zijn diensten die niet standaard zijn meeverzekerd in uw afgesloten uitvaartverzekering.

Als u een kapitaalverzekering heeft afgesloten dan is er altijd een begunstigde van de polis. Deze persoon zal het uit te keren geldbedrag voor u uitvaart ontvangen. Bij een kapitaal verzekering zal er namelijk altijd geld worden uitgekeerd. U wijst zelf een begunstigde aan en dit laat u vastleggen in uw polis. Als u geen begunstigde aanwijst dan is er altijd nog een standaard begunstigde en dit is uw echtgenoot – echtgenote of uw geregistreerde partner. Als deze niet meer in leven is dan zal het geldbedrag aan uw kinderen worden uitgekeerd.

Standaard begunstigde

Als u samenwoont dan is het aan te raden om de standaard begunstigde te wijzigen in de persoon waarmee u samenwoont. Als u uw partner waarmee u samenwoont, aanwijst als begunstigde zal hij of zij het uit te keren geldbedrag ontvangen. Met dit geldbedrag kan de begunstigde dan uw uitvaart regelen. Om er achter te komen wie de begunstigde is kunt u uw polis raadplegen of even contact opnemen met uw uitvaartverzekeraar.