Nabestaandenverzekering

Een nabestaandenverzekering afsluiten? We denken er gelukkig niet dagelijks aan, maar toch is het belangrijk om er even bij stil te staan. Wat als u of uw partner komt te overlijden?

Uiteraard is er het gemis, maar daarnaast veranderd er iets in de financiële situatie van degene die achter blijft. Door een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering af te sluiten kunt u de financiële gevolgen beperkt houden.

Met deze twee nabestaandenverzekeringen dekt u uw nabestaanden in voor de financiële gevolgen van een overlijden.

Nabestaandenverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten om zo de nabestaanden niet met de financiële problemen van uw overlijden achter te laten.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering sluit u af om uw nabestaanden niet met de kosten van uw uitvaart op te zadelen. De verzekeraar zal uw nabestaanden het opgebouwde kapitaal uitkeren. Een gemiddelde uitvaart kost €8.500,-

Wat is een nabestaandenverzekering?

Een nabestaandenverzekering sluit u af om uw partner of kind(eren) niet in de financiële problemen te laten komen door het wegvallen van uw inkomen na overlijden. Ondanks dat zij van de overheid of het pensioenfonds een uitkering (ANW) zullen ontvangen is het verstandig om een aanvullende nabestaandenverzekering af te sluiten.

U zorgt er zo voor dat uw partner en of kinderen zich kunnen bezighouden met het rouwproces en niet ook nog eens met de eventuele financiële problemen.

Verschil nabestaandenverzekering en overlijdensrisicoverzekering

Er is nogal wat verwarring over de betekenis van een nabestaandenverzekering. Veel mensen halen de nabestaandenverzekering en de overlijdensrisicoverzekering door elkaar. In principe is dit ook niet zo vreemd beide verzekeringen lijken erg op elkaar. Het verschil zit hem in het feit dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit om eenmalig een flink bedrag uit te laten keren voor de aflossing van uw hypotheek. Bij de nabestaandenverzekering zal er maandelijks een bedrag worden uitgekeerd.

Waarom een nabestaandenverzekering afsluiten?

 • Als u zou komen te overlijden dan heeft dit financiële gevolgen voor uw partner en of uw gezin. Om deze gevolgen zo klein mogelijk te houden kunt u een aanvullende nabestaandenverzekering afsluiten.
 • De uitkering die u of uw partner ontvangt van de overheid of het pensioenfonds is te laag om het financiële gat wat u achterlaat mee op te vullen.
 • Na het overlijden zal de verzekeraar aan u of aan uw partner maandelijks een vooraf vastgesteld bedrag uitkeren.

Voor wie is deze verzekering?

 • De nabestaandenverzekering is er om een uitkering te laten uitkeren aan uw partner, uw kinderen maar u kunt ook iemand anders het maandelijkse bedrag laten ontvangen.
 • De verzekering is er voor uw nabestaanden welke na het wegvallen van uw inkomen de financiële middelen niet hebben om de vaste lasten te kunnen voldoen.
 • Als u werkt en uw partner heeft een laag of geen inkomen en u zou komen te overlijden dan vallen er inkomsten weg. Deze worden opgevangen met de nabestaandenverzekering.

Voordelen

 • Uw partner en kinderen vallen niet in een financieel gat na uw overlijden
 • De maandelijkse kosten van het huishouden kunnen betaald worden
 • Bij geen of een laag pensioen is er een aanvulling

Nadelen

 • Er zal alleen uitgekeerd worden als u overlijdt tijdens de looptijd
 • Als u ouder bent is deze verzekering vaak lastiger af te sluiten

 • Niet fiscaal aftrekbaar

Verschillende nabestaandenverzekeringen

Als u een nabestaandenverzekering wilt afsluiten dan heeft u de keuze uit onderstaande opties:

Nabestaandeverzekering

De nabestaandenverzekering voorziet de nabestaanden van een uitkering als u als kostwinnaar zou komen te overlijden. De hoogte van deze uitkering is door uzelf te bepalen. De nabestaanden ontvangen de uitkering maandelijks op de rekening en mogen dit vrij besteden. Over het uit te keren bedrag hoeft geen belasting te worden betaald. Wel kan het in bepaalde gevallen zo zijn dat er erfbelasting verschuldigd is.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering sluit u af om uw nabestaanden niet met de kosten van uw uitvaart achter te laten. De kosten voor een gemiddelde uitvaart zijn 8.500 euro. Door u te verzekeren zal uw uitvaart geregeld worden zoals u dat wenst en uw nabestaanden blijven niet met de kosten achter.

U kunt ervoor kiezen om u te verzekeren doormiddel van de natura verzekering waar de producten en diensten zullen worden vergoedt. Of u kunt een kapitaal verzekering afsluiten waardoor er een geldbedrag zal worden uitgekeerd aan uw nabestaanden waarmee zij uw uitvaart kunnen verzorgen.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering zal een bedrag uitkeren als u of uw partner in de looptijd van de verzekering komt te overlijden. In de meeste gevallen zal deze verzekering worden afgesloten in combinatie met een hypotheek. Met het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering dekt u de financiële risico’s af voor uw nabestaanden tijdens de looptijd van de polis.

Een overlijdensrisicoverzekering is in de meeste gevallen af te sluiten op 2 levens, op dat van uzelf en dat van uw partner. Verschillende banken stellen het afsluiten van deze verzekering zelfs verplicht. Aan het afsluiten is wel een maximum leeftijd verbonden, op de website van de Consumentenbond leest u er meer over.

Erfrenteverzekering

Een erfrenteverzekering is gericht op uw kinderen. Als u wilt dat u kinderen nadat u zou komen te overlijden goed verzorgd achterblijven dan kunt u ervoor kiezen om een erfrenteverzekering af te sluiten. Met de erfrenteverzekering zal er maandelijks een bedrag op de rekening van de kinderen gestort worden tot zij een bepaalde leeftijd hebben bereikt. U moet er wel rekening mee houden dat in bepaalde gevallen er erfbelasting betaald moet worden.

Uitkering van de overheid of pensioenfonds

Mocht u komen te overlijden en u heeft kinderen welke de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt dan heeft uw partner of uw kinderen recht op een uitkering. Deze zal worden verzorgd door de overheid of het pensioenfonds.

Algemene nabestaandenwet

De Algemene nabestaandenwet, (Anw) is een wet die voorziet in een financiële uitkering voor nabestaanden. In Nederland is iedereen die op de dag van overlijden in Nederland woonde of werkte verzekerd. Iedere nabestaande kan aanspraak maken op een nabestaanden uitkering. Mits zij aan de voorwaarden voldoen welke zijn opgesteld door de SVB.

Aanvragen ANW uitkering

Voor het aanvragen van de Anw uitkering krijgt u te maken met de sociale verzekeringsbank (SVB). U hoeft zelf geen actie te ondernemen, de SVB zal na het overlijden van de partner automatisch een formulier toezenden waarmee u de nabestaandenuitkering kunt aanvragen.

Wat zijn de kosten van een nabestaandenverzekering?

De premie die u gaat betalen voor de nabestaandenverzekering hangt af van de hoogte van de uitkering. U zult eerst de gewenste maandelijkse uitkering moeten berekenen voordat u weet wat de verzekering u gaat kosten. Bij het berekenen van de kosten moet u rekening houden met onderstaande punten:

 • Hoeveel zult u ontvangen uit het weduwepensioen?
 • Heeft u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten?
 • Als uw partner in aanmerking komt voor een Anw-uitkering wat is dan de hoogte daarvan?
 • Als uw partner werkt blijft ze dit doen en ook hetzelfde aantal uren?

Nu gaat u kijken naar de maandelijkse kosten:

 • Kinderopvang
 • Kosten levensonderhoud
 • Studiekosten
 • Sparen
 • Vaste lasten zoals huur, hypotheek, verzekeringen

U sluit voor het verschil tussen beide bedragen een nabestaandenverzekering af. De premie zal worden opgebouwd aan de hand van de looptijd, uw leeftijd en uw gezondheid.

Verzekering voor nabestaanden

Met het afsluiten van een verzekering voor uw nabestaanden zorgt u ervoor dat zij na uw overlijden niet in een financieel gat zullen vallen. Het afsluiten van deze verzekering heeft veel voordelen. U moet zich er wel van bewust zijn dat zodra de looptijd van deze verzekering is verlopen en u komt te overlijden er geen uitkering zal plaatsvinden.

De nabestaandenverzekering is dus geen vervanging voor de uitvaartverzekering of iedere andere verzekering.

Beste nabestaandenverzekering

Veel mensen denken dat de beste nabestaandenverzekering altijd de duurste is. Dit is zeker niet het geval. De beste nabestaandenverzekering is er één die geheel aan uw wensen voldoet. Kenmerken waaraan een goede nabestaandenverzekering moet voldoen zijn:

 • Een maandelijkse uitkering aan uw nabestaanden
 • Dat u zelf de periode waarin de uitkering loopt kunt bepalen
 • U kunt zelf de hoogte van de uitkering bepalen

Nabestaandenverzekering vergelijken

Als u besluit een nabestaandenverzekering af te sluiten dan zult u vooraf de verschillende aanbieders moeten vergelijken. De premie en de voorwaarden verschillen namelijk per verzekeraar. Door de nabestaandenverzekeringen te vergelijken komt u erachter wat voor u de beste verzekering is tegen de laagste premie.

Conclusie

Door een nabestaandenverzekering af te sluiten voorkomt u dat uw partner en/of kinderen in een financieel gat vallen mocht u komen te overlijden. Bij het afsluiten dient u goed na te gaan of u al een verzekering heeft lopen en wat de doorlopende kosten zijn van uw gezin.

Er zal alleen uitgekeerd worden bij overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. U kunt de nabestaandenverzekering niet als vervanger van de overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering afsluiten.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m