Mortuarium

Wat is een mortuarium? Een mortuarium of vroeger ook wel een lijkenhuis of baarhuis genoemd is een plaats waar het lichaam van een overledene tijdelijk wordt bewaard en/of opgebaard tot aan de uitvaart.

Het woord mortuarium komt van het Latijnse woord ‘mortuus’ (dood). Een mortuarium kan zich in een ziekenhuis, rusthuis of zelfs bij een begraafplaats bevinden. Of zoals mortuarium Schiphol helemaal op zichzelf staan.

Mortuarium

Wat gebeurt er in een mortuarium?

Als er iemand is overleden dan zal deze persoon naar het mortuarium worden overgebracht. In het mortuarium worden overleden lichamen tijdelijk opgeslagen, meestal in afwachting van autopsie, identificatie, forensisch onderzoek of de regeling van de begrafenis of crematie.

Het is een belangrijk onderdeel van het proces rondom overlijden en biedt een plek waar het lichaam kan worden bewaard onder gecontroleerde omstandigheden, zoals gekoelde ruimtes, om ontbinding te vertragen. In een mortuarium kunnen ook autopsies worden uitgevoerd om de oorzaak van overlijden vast te stellen, vooral in gevallen van onduidelijke of verdachte omstandigheden.

Noodzakelijke zorg

Onder de noodzakelijke zorg valt alle zorg voor een goede opbaring van de overledene en zorg uit hygiënisch oogpunt. Het kan voorkomen dat er een infuus moet worden verwijderd of een katheter, pacemaker of een ICD. Mocht het nodig zijn dan behoort het hechten van een wond ook tot de noodzakelijke zorg in het mortuarium.

Wenselijke zorg

De wenselijke zorg is het aankleden van de overledene of het uitvoeren van restauraties en specifiekere medische behandelingen die wenselijk of nodig zijn voor de opbaring. De nabestaanden kunnen bepaalde wensen hebben met betrekking tot het verzorgen en de kleding van de overledene. Zij zien de overledene graag verzorgd op een manier die bij de overledene past.

Deze wensen kunt u bespreken met de uitvaartverzorger. Ook als u vanwege religieuze of andere redenen niet wilt dat de overledene op een bepaalde manier zal worden verzorgd kunt u dit altijd aangeven.

Kosten mortuarium

Indien een persoon overlijdt in het ziekenhuis dan zal de overledene worden overgebracht naar het mortuarium van het ziekenhuis.

In Nederland zijn er afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en uitvaartverzorgers/verzekeraars waarin staat dat de kosten voor de eerste drie uur in het mortuarium voor rekening van het ziekenhuis zijn.

De kosten voor de zorg zal niet worden verhaald op de uitvaartverzorger of de nabestaanden. Na deze drie uur zal de uitvaartverzekeraar het overnemen, zodat ook de overige kosten vergoedt zullen worden.

Mortuarium betekenis

Het woord mortuarium komt uit het Latijn ‘mortuus’ (dood). Dit is een plaats waar het lichaam van een overledene gekoeld kan worden bewaard en opgebaard tot aan de begrafenis of crematie. Andere benamingen voor een mortuarium zijn: funerarium, lijkenhuis, baarhuis.

Uitvaartverzekering tip

Mortuarium Schiphol

Het kan voorkomen dat een dierbare komt te overlijden in het buitenland. In zo een geval zal de uitvaartverzorger ervoor zorgen dat het stoffelijk overschot zal worden opgehaald naar Nederland en worden verzorgd in het mortuarium Schiphol.

U zult begrijpen dat het overbrengen van een overledene naar Nederland meer werk met zich mee brengt. Zo moeten de noodzakelijke of wenselijke handelingen worden uitgevoerd door de autoriteiten op de luchthaven. Er zal worden samengewerkt met de:

  • ambassades
  • consulaten
  • alarmcentrales
  • rouwvervoerders
  • uitvaartverzorgers
Mortuarium Schiphol

Zodra de overledene is overgebracht naar het mortuarium Schiphol kunnen de nabestaanden worden opgevangen. Ook hier zal de overledene worden verzorgd net als in een ander mortuarium.

Repatriëring naar het buitenland

Het gebeurt ook dat personen in Nederland overlijden die begraven willen worden in het land van herkomst. Ook in zo een geval zal het mortuarium Schiphol de nodige zorg verlenen. Op Schiphol is het voor de nabestaanden mogelijk om de overledene te verzorgen in de verzorgingsruimte.

Het uitvoeren van rituelen die horen bij de cultuur of de godsdienstige overtuiging van de overledene behoren ook tot de mogelijkheden.

Het mortuarium Schiphol heeft specialisten in huis die mocht het nodig zijn de overledene toonbaar kunnen maken voor de nabestaanden.
Uiteraard is mortuarium Schiphol 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar.

Adres Mortuarium Schiphol

Mortuarium Schiphol b.v.
Jan Plezierweg 3
1118 BB  Schiphol Airport
Postbus 335
4190 CH Geldermalsen
T 00.31(0)20 316 42 60