Monuta.nl de online favoriet

Monuta.nl is de favoriet om online een uitvaartverzekering af te sluiten. Dit blijkt uit de WUA! Web Performance Scan van juni 2016. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 200 potentiële klanten. In december werd Monuta.nl ook al eerste en de website van Monuta is al 4 keer eerder uitgeroepen tot beste website in de verzekeringsbranche.

Uitvaart geen taboe meer

Waar er vroeger bijna niet over een uitvaart werd gesproken daar verdwijnt het taboe nu. Vier op de vijf personen boven de 45 jaar heeft wel te kennen gegeven aan familie of bekenden wat de uitvaartwensen zijn. Monuta wil zich inzetten om mensen bewust te worden van de uitvaart en hoopt dat mensen makkelijker over hun uitvaart durven te praten.

Door te praten over de uitvaart komen ook de financiële aspecten van een uitvaart ter sprake. Op de website van Monuta wordt er daarom zo duidelijk mogelijk uitgelegd wat de mogelijkheden en de daaraan hangende kosten voor een uitvaartverzekering zijn. Voor de meeste mensen die de website van Monuta bezoeken is het de eerste keer dat ze dit doen. Het is daarom belangrijk om de informatie over de uitvaartverzekeringen van Monuta zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Ook de verzekeringsmodule op de site wordt daarin meegenomen en voortdurend geoptimaliseerd.

Bereken uw premie

WUA!

Het onderzoek wordt door WUA! ieder half jaar in eigen opdracht uitgevoerd. Bij het onderzoek laten consumenten zich online oriënteren naar een uitvaartverzekering. Het onderzoek brengt gedetailleerd in kaart hoe de klant een uitvaartverzekering afsluit en wat ze daarbij tegenkomen als het gaat om de uitvaartverzekeraars.

DELA en Yarden

Om ook bij het volgende onderzoek weer als eerste uit de bus te komen zal Monuta wel alles op alles moeten zetten. Het gat met de nummer 2 uit het onderzoek, DELA scheelde maar 1 punt. Voor Monuta is het een mooie erkenning. De concurrentie zit duidelijk niet stil het kan dus zomaar gebeuren dat de top 3 er na het volgend onderzoek heel anders uit komt te zien. Monuta.nl is de grote winnaar gevolgd op 1 punt door DELA en op de derde plaats staat Yarden.