Kind vaker op uitvaartpolis van vrouw dan van man

Kinderen worden vaker bijgeschreven op de uitvaartverzekering van de vrouw dan van de man. Dat blijkt uit onderzoek van Uitvaartdirekt onder aanvragers van een uitvaartverzekering bij Monuta in 2018. Uitvaartdirekt onderzocht hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van de optie om kinderen bij te schrijven en voor welk product nieuwe verzekerden het meest kiezen.

Bijschrijven op uitvaartpolis

In 2018 maakte 28,3% van de totale aanvragers gebruik van de mogelijkheid om kinderen gratis bij te schrijven op de uitvaartpolis. In de leeftijdscategorie 35 tot en met 44 jaar is het percentage dat kinderen bijschrijft het hoogst, namelijk: 57%.  

uitvaartverzekering vrouw kind

Van de mogelijkheid om ook een volwassene bij te schrijven wordt minder vaak gebruik gemaakt. 24% van alle aanvragers sloot ook een uitvaartverzekering voor een volwassene, vaak partner, af.

Kinderen vaker op de polis van vrouw

Wanneer kinderen worden bijgeschreven op de uitvaartverzekering gebeurt dit het meest op de gezamenlijke polis. Bij 13% van de aanvragen werd de uitvaartverzekering in een keer afgesloten voor de aanvrager, partner en kind(eren). 

Als partners geen gezamenlijke polis hebben, wordt het kind in traditionele gezinssituaties vaker bijgeschreven op de polis van de vrouw in plaats van op de polis van de man. Van de aanvragen in 2018 bestond 12,6% uit vrouw met kinderen tegenover 2,7% man met kinderen.

uitvaartverzekering vrouw kind

Hoofdaanvrager

Vrouwen waren in 2018 net iets vaker hoofdaanvrager van een uitvaartverzekering dan mannen. Van de hoofdaanvragers tussen de 18 en 34 jaar was ongeveer twee derde een vrouw. Naarmate de hoofdaanvrager ouder wordt, is dit steeds vaker een man. De gemiddelde leeftijd waarop zij een uitvaartverzekering afsluiten is 40 jaar. Bij vrouwen ligt dit iets lager op 37 jaar. Hoe jonger er een uitvaartverzekering wordt afgesloten, hoe lager de maandelijkse premie. 

Ouderen kiezen vaker voor basisverzekering

“Opvallend zijn de verschillen in productkeuze”, aldus Uitvaartdirekt.nl. “Zo kiezen jongeren eerder voor een naturaverzekering met een hoger vrij besteedbaar bedrag dan ouderen. Zij kiezen vaker voor een basisverzekering. Het verschil in productkeuze kan te maken hebben met de verschillen in uitvaartwensen of het spaargeld dat beschikbaar is om eventuele extra kosten te financieren.” 

Ook het percentage dat voor een kapitaalverzekering kiest, neemt naarmate aanvragers ouder worden toe. Van de 18-jarigen kiest ongeveer 12% voor een kapitaalverzekering ten opzichte van 22% van de 65-plussers. 
uitvaartverzekering vrouw kind
De uitkomst van het onderzoek in dit artikel is gebaseerd op het aantal afgesloten uitvaartverzekeringen bij Monuta in 2018.