Een overlijdensrisicoverzekering

Er bestaat altijd een risico dat u komt te overlijden. U staat er misschien niet bij stil, maar dit is elke dag opnieuw het geval. Daarom bestaan er overlijdensrisicoverzekeringen. Hiermee kunt u zorgen dat uw nabestaanden niet nog harder worden getroffen door het plotselinge verlies van hun geliefde. Hiermee wordt dan vooral gedoeld op de financiële gevolgen die het overlijden van de verzekerde kunnen hebben voor de levens van hen die achterblijven. Om dit te dekken kan men zich hiertegen verzekeren. Er zijn in dat kader een aantal verschillende opties. Het is dan ook belangrijk om goed geïnformeerd te zijn.

Waarom deze verzekering?

Voor u zich tot in detail inleest is het vooral belangrijk om te begrijpen waarom u een overlijdensrisicoverzekering moet overwegen. Allereerst is het belangrijk om te weten dat sommigen de overlijdensrisicoverzekering ook wel de levensverzekering noemen. U sluit hem immers af om een risico zoveel mogelijk uit te sluiten. Al geldt dit vooral in financieel opzicht. De verzekering is namelijk vooral bedoeld voor mensen die relatief jong sterven. Naar mate u ouder wordt zal de verzekering minder belangrijk zijn en zelfs na een bepaalde einddatum verlopen. Zelfs wanneer u nog leeft. U zorgt er echter voor dat het in beide gevallen zo min mogelijk risico meebrengt.

Financiën op orde brengen

Het grote risico dat aan overlijden kleeft is dat de financiën niet op orde zijn voor de nabestaanden. Zeker wanneer de kostwinner heen gaat is dit een grote zorg. Er is dan immers ineens geen inkomen meer waarop het huishouden draaiende werd gehouden. Dit moet opgevangen worden. Door een verzekering af te sluiten die garandeert dat een bedrag wordt uitgekeerd als er met een sterfgeval omgegaan moet worden kan dit worden opgevangen. Er kan dan een bepaald bedrag beschikbaar komen waarmee zaken afgehandeld kunnen worden. Dit zorgt voor rust bij de nabestaanden, maar ook bij de persoon die overlijdt.

Wat te doen met het bedrag

Hoewel dit niet vastligt is het vooral zo dat de bedragen die vrijkomen uit de verzekering bedoeld zijn om een toekomst veilig te stellen. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een aflossing of het betalen van een schuld. Het is immers zo dat de overledene vaak nog midden in het leven staat op het moment dat hij of zij wegvalt. Dit betekent dus ook dat lopende zaken moeten kunnen worden afgerond. Dit is te doen aan de hand van de bedragen die vrijkomen uit de overlijdensrisicoverzekering. Meestal gaat het om een bedrag dat vooraf is vastgelegd.

Wat betaalt u aan premie?

Een belangrijke vraag bij elke verzekering is natuurlijk de hoogte van de premie. U wilt immers weten waar u aan toe bent als u moet gaan betalen. Dit is echter volledig afhankelijk van een aantal variabelen. Allereerst gaat het dan om de hoogte van het verzekerd bedrag, het bedrag dat dus bij overlijden uitgekeerd moet worden. Hoe hoger u dit bedrag stelt, des te hoger zal de premie zijn. Dit is immers logisch. Het is anders niet mogelijk om het bedrag goed bijeen te krijgen. Al is het natuurlijk nooit zeker wanneer het moment van uitkeren komt.

De rol van leeftijd

De leeftijd van de verzekerde speelt in meerder opzichten een belangrijke rol. Allereerst is de leeftijd de andere factor waarop de premie gebaseerd wordt. Wie ouder wordt gaat immers meer risico lopen en moet dus meer premie betalen. Tegelijkertijd is het zo dat er op een bepaalde leeftijd een omslagpunt komt. Na een bepaalde leeftijd kunt u zich niet meer verzekeren. U bent dan simpelweg te oud. Ook is het zo dat het bedrag niet meer wordt uitgekeerd na een bepaalde leeftijd. Dit is per verzekering verschillend. Meestal ligt het tussen de 65 en 75 jaar.

Veel keus

Wat misschien wel het moeilijkste is bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, is het bepalen van de juiste verzekeraar. Dit komt omdat vrijwel elke verzekeraar die in Nederland actief is de verzekering wel in een vorm in zijn aanbod heeft. U heeft dus eerst veel uitzoek werk te doen voordat u precies van de hoed en de rand weet. Bovendien kan de verzekering vaak ook nog eens in verschillende vormen per verzekeraar worden aangeboden. Dit maakt het aanbod dus alleen maar nog groter en het uitzoekwerk daarom nog intensiever. Dit mag u echter niet laten afschrikken, daarvoor is de verzekering immers te belangrijk.

Hulp van een vergelijker

Het kan goed hulp bieden als u een vergelijkingssite inschakelt om de juiste keuze te bepalen. Het gaat immers om meer dan de hoogte van de premie alleen. Om dit goed uit te kunnen zoeken is het gemakkelijker als alles overzichtelijk bijeen wordt gebracht. Dit kan namelijk zorgen dat u snel inzicht heeft in wat er zoals mogelijk is. Er zijn een aantal vergelijkingssites die zich hierop toeleggen. Zij zorgen dat de informatie van de verschillende verzekeraars altijd up-to-date is. Zo weet u zeker dat u zich altijd op de meest recente regelingen en aanboden baseert.

Meeverzekeren of apart afsluiten

Andere vragen waar u zich over moet buigen zijn bijvoorbeeld van toepassing op uw familie. Gaat u ervoor om de partner en eventueel de kinderen mee te verzekeren? Of is het juist verstandiger om iedereen een aparte polis te geven. Ook dit soort vragen moet u voor uzelf kunnen beantwoorden voor u een definitieve keus maakt. Daarmee kan namelijk flink wat verschil worden gemaakt waar het bijvoorbeeld gaat om de hoogte van de premies. In niet alle gevallen zijn beide opties mogelijk. Dus wanneer u graag wilt meeverzekeren, dan kan dit van invloed zijn op de verzekeraar die u moet kiezen.

De eindstreep halen

Uiteindelijk kan het zijn dat u zich verzekert en dat u desondanks toch gewoon de eindstreep haalt. Dit betekent dan dat het bedrag niet wordt uitgekeerd. Dit is natuurlijk de ideale situatie. Want hoewel u dan premie heeft betaald die niet nodig bleek te zijn, bent u wel gewoon oud geworden. Dit is natuurlijk een grote wens van vrijwel ieder mens. Bedenkt u zich dit dan ook goed wanneer u de verzekering afsluit. Mocht het bedrag nooit uitgekeerd worden, dan bent u dus de zeventig ruimschoots gepasseerd. Dit is natuurlijk ook heel veel waard.

DELA

9.0

review DELA

Verzekerd bedrag

€9.200

Leeftijd

30 jarige

9,58 p/m

Monuta

9.0

review Monuta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

11,87 p/m

Ardanta

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

13,84 p/m

PC Uitvaart

8.3

review Ardanta

Verzekerd bedrag

€9.000

Leeftijd

30 jarige

13,85 p/m