Grafsteenverzekering

Wilt u een grafsteenverzekering afsluiten? U leest hier alles over de grafsteenverzekering, hoe u deze verzekering afsluit en welke zaken daarmee gedekt worden. Steeds vaker kiezen Nederlanders ervoor om grafstenen te laten verzekeren tegen diefstal of schade.

Voor ons een reden om uit te zoeken wat het voordeel van de grafsteenverzekering is voor u.

Grafsteenverzekering

De grafsteenverzekering: Waar het niet voor bedoeld is

Bij een grafsteenverzekering denkt u misschien aan een verzekering die u afsluit voor de aankoop en/of plaatsing van een grafsteen. Maar dat is bij deze verzekering zeker niet het geval. Daarvoor sluit u namelijk gewoon een natura- of kapitaal uitvaartverzekering af.

Waar een grafsteenverzekering wel voor dient?

Met een grafsteenverzekering kunt u zich laten indekken tegen de kosten door vernieling, ontvreemding of bekladding van een grafsteen van iemand die u zeer dierbaar is. Ook kan het zijn dat de steen op een andere manier beschadigd raakt.

Door natuurgeweld, een slecht uitgevoerde reparatie of onderhoudsbeurt. In alle bovenstaande gevallen zult u graag de grafsteen of het grafmonument willen vervangen of laten herstellen door een professional.

Wel of niet een grafsteen laten verzekeren?

Is het verstandig om de grafsteen of het grafmonument van een dierbare te laten verzekeren tegen schade of diefstal?

Uiteindelijk is dat een persoonlijke keuze. Bedenk wel dat een grafsteenverzekering geld kost en dat de kans vrij groot is dat u deze nooit nodig zult hebben.

Grafsteen verzekering

Maar is dat in de toekomst wél het geval? Dan kunnen de kosten voor een nieuwe grafsteen, grafmonument of een renovatie aanzienlijk oplopen. Heeft u echter tijdig een grafsteenverzekering afgesloten? Dan zijn deze kosten gelukkig gedekt.

De grafsteenverzekering dekt alle kosten bij schade en diefstal. Dus ook als er géén sprake is van opzet. Hieronder lichten wij in het kort toe aan welke voorwaarden u moet voldoen om een bedrag uitgekeerd te krijgen van de verzekeraar bij schade of diefstal.

Diefstal

Steeds vaker komt het voor dat dieven toeslaan op begraafplaatsen. Niet alleen blijken accessoires zoals bloemen, beelden en kaarsen gewild roofwaar, maar zelfs grafkruizen en complete grafstenen verdwijnen incidenteel van begraafplaatsen.

Grafstenen kunnen veel geld opleveren op de zwarte markt en daarom kan het verstandig zijn de grafsteen van uw dierbare te laten verzekeren. Wordt een grafsteen gestolen? Dan heeft u de garantie dat de ‘grafsteenverzekeraar’ een vergoeding uitkeert waarmee u vervolgens weer een andere grafsteen kunt kopen.

Bij diefstal van een grafsteen of grafmonument wordt gegarandeerd een vergoeding uitgekeerd.

Accessoires

Met een grafsteenverzekering bent u automatisch ook verzekerd bij diefstal van accessoires die aan de grafsteen bevestigd zijn. Dit kan bijvoorbeeld een grafkruis zijn, beelden of graflantaarns. Uitgezonderd van de dekking zijn meestal accessoires die niet vastzitten aan de grafsteen.

Voor de zekerheid raden we u aan om de voorwaarden van de verzekeraar door te nemen, zodat u kunt achterhalen welke accessoires wel of juist niet meeverzekerd zijn.

Schade

Bij vandalisme keert de verzekeraar altijd een bedrag uit aan de verzekerde. Bij sommige verzekeraars wordt schade ook gedekt bij een foute reparatie of door een verkeerde reiniging of onderhoudsbeurt. De grafsteenverzekering dekt de schade door storm wel gegarandeerd.

In welke gevallen keert de verzekeraar niet uit?

U bent er nu achter gekomen in welke gevallen de grafsteenverzekering een vergoeding uitkeert. Dat is altijd het geval bij diefstal of vernieling van de grafsteen of het grafmonument, bij stormschade en soms ook wanneer accessoires gestolen worden.

Soms dekt de verzekering ook de schade die veroorzaakt wordt door foute reparaties of door een verkeerde reiniging. In alle onderstaande gevallen worden echter nooit de kosten gedekt.

U heeft geen recht op een vergoeding indien:

  • schade ontstaat door oxidate, slijtage of corrosie (natuurlijke verschijnselen)
  • het graf verzakt en daardoor het grafmonument of de grafsteen beschadigd raakt
  • er schade ontstaat door een terroristische aanslag
  • schade ontstaat door verplaatsing van de grafsteen
  • schade ontstaat tijdens het plaatsen van de grafsteen
  • constructiefouten de veroorzaker van schade zijn

Een grafsteenverzekering afsluiten

Een grafsteenverzekering afsluiten? U heeft dan volop keuze uit verschillende aanbieders. Neem voldoende tijd om de verzekeraars met elkaar te vergelijken. Ook al is de grafsteenverzekering geen dure verzekering, toch hanteren verzekeraars vaak verschillende voorwaarden.

Het loont daarom zeker de moeite om alle aanbieders van de grafsteenverzekering met elkaar te vergelijken.

Uitvaartverzekering tip

Welke grafmonumenten kunt u laten verzekeren?

Vrijwel alle soorten grafmonumenten zijn te verzekeren. Denk aan grafstenen, grafzerken maar ook urnen of een urnengraf.

Voor hoelang kunt u een grafsteenverzekering afsluiten?

De periode waarvoor u een grafsteen verzekering kunt afsluiten verschilt per verzekeraar. De meest gangbare periodes zijn 5 of 10 jaar. Informeer voordat u de verzekering afsluit bij de verzekeraar wat de voorwaarden zijn.

De aanschaf en plaatsing van een grafsteen

Zoals u heeft kunnen lezen is de grafsteenverzekering een andere verzekering dan de uitvaartverzekering.

Door een uitvaartverzekering af te sluiten kunt u ervoor zorgen dat u een grafsteen kunt aanschaffen en laten plaatsen.

Als u begraven wilt worden en daarbij een grafsteen wilt laten plaatsen dan kunt u het beste kiezen voor een kapitaal uitvaartverzekering.

Bij deze verzekering kunt u met het opgebouwde kapitaal de uitvaart laten verzorgen en als u dit wenst ook een grafsteen laten plaatsen.

U moet vooraf wel goed kijken wat het opgebouwde kapitaal gaat worden en of er daarbij voldoende geld beschikbaar komt om een grafsteen te laten plaatsen.