Monuta uitvaartverzekeringen

Monuta uitvaartverzekeringenWanneer u komt te overlijden is het wel zo fijn als uw nabestaanden op een manier die u recht doet afscheid kunnen nemen. Daarom is het zeer belangrijk dat u dit vooraf regelt. U kunt dit doen door bijvoorbeeld te zorgen voor een goede uitvaartverzekering. Dit doet u bij een verzekeraar die hierin gespecialiseerd is. Monuta is zo’n verzekeraar. Om meer te weten te komen over de mogelijkheden die geboden worden is het goed om u even te verdiepen in de informatie die over het bedrijf bekend is. Dit helpt bij het maken van een goed onderbouwde keuze voor deze verzekering.

Een uitvaart verzorgen

Het is niet het leukste onderwerp dat er is, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Het is immers van groot belang dat er een goede uitvaart verzorgd wordt in het geval u komt te overlijden. Wanneer dit zich dan ook mag voordoen. Een uitvaart kan immers flink wat kosten. Dit kan in de duizenden euro’s lopen. Soms zelfs tot wel tienduizend euro. Wanneer u hier geen voorziening voor treft, dan komt dit dus op de schouders van degenen die achterblijven te liggen. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. Om die reden bestaan uitvaartverzekeringen. Er zijn veel verschillende vormen.

Wat doet Monuta?

Als uitvaartverzekeraar zorgt Monuta ervoor dat u de zaken rondom uw uitvaart goed kunt verzorgen. Niet alleen door als verzekeraar op te treden, maar ook door hulp bij de uitvoering te bieden. Het gaat dan om het bijstaan van uw nabestaanden bij het regelen van alle zaken die ineens op hen af komen als u plotseling te overlijden komt. Experts van Monuta helpen dan bijvoorbeeld bij de eerste zaken die geregeld moeten worden. Als het goed is heeft u veel van deze zaken dan immers al vastgelegd toen u de verzekering afsloot. Dit maakt het handig handelen voor hen.

Bereken uw premie

De uitvaartverzekering

Bij Monuta verzekert u zich tegen de kosten die een begrafenis of crematie met zich mee brengen. Dit is in het kort uitgelegd wat een uitvaartverzekering is. Er zijn immers flinke kosten aan verbonden. Deze kosten gaan verder dan alleen het uitvaartcentrum en bijvoorbeeld een goede en mooie kist. Dit legt u allemaal vast in de verzekering. U betaalt vervolgens zolang u verzekerd bent premie. En op het moment dat het nodig is wordt het bedrag dat u heeft opgebouwd gebruikt om de zaken af te handelen. U kunt bij Monuta relatief lang verzekerd blijven, tot uw 85e.

De soort uitvaartverzekeringen

Er zijn twee soorten verzekeringen die u kunt kiezen. De eerste is de zogenaamde pakketverzekering. Dit is eigenlijk precies datgene wat de naam zegt. U verzekert zich namelijk voor een pakket. Alles wat u op uw uitvaart wilt wordt dan dus vooraf vastgelegd. De prijs hiervoor is datgene wat u verzekert. U bent dan zeker van de diensten die u heeft vastgelegd in uw plan. Dit gaat dan direct in als u begint met het betalen van de premie. Alles is dan dus geregeld. Uw nabestaanden hoeven verder nergens meer aan te denken waar het gaat om uw uitvaart.

De geldverzekering

Een andere optie waar het gaat om de uitvaartverzekeringen van Monuta is de geldverzekering. Deze verzekering biedt meer ruimte voor interpretatie. U verzekert zich dan namelijk niet voor een aantal diensten, maar u zorgt dat er een budget beschikbaar is. Dit budget wordt dan gebruikt door uw nabestaanden om een uitvaart mee te organiseren. Dit kan namelijk een goede optie zijn als de uitvaart niet vooraf vast komt te staan. U kunt dan door de nabestaanden laten inschatten wat het meest gepast is op dat moment. Dit kan immers flink verschillen aan de hand van de leeftijd waarop u overlijdt.

Tussenvorm tussen de twee

Monuta biedt ook een tussenvorm aan. Dit is een verzekering voor een dienstenpakket waarbij ook een geldbedrag beschikbaar komt. Zo heeft u zekerheid dat basiszaken geregeld zijn. Tegelijkertijd biedt u ook de ruimte om er een persoonlijke invulling aan te geven. Dit is voor uw nabestaanden mogelijk een fijne wetenschap. Dit is bijvoorbeeld beschikbaar voor specifieke bloemen of specifieke wensen op het gebied van catering. U kunt dit dan zelf laten invullen door de geliefden die achterblijven. Dit is immers wat zij als allerlaatste herinnering aan u zullen meenemen. Dit kan dan beter door hen zelf worden ingevuld.

Direct klaar

Wanneer u de verzekering afsluit bent u direct klaar voor de rest van uw leven. Het is immers zo dat de diensten of producten altijd in het pakket blijven. Ook wanneer de kosten hiervoor flink stijgen zal dit niet veranderen. Wanneer u hiervoor verzekerd bent, dan blijft u dat. Bovendien blijft u tot uw 85e op deze wijze premie betalen en deze verzekering gaat in vanaf het moment dat u begint met premie betalen. U bent dus zodra u de overeenkomst afsluit direct klaar met het regelen van uw uitvaart. Na uw 85e hoeft u niet meer te betalen, maar u blijft wel verzekerd.

Meeverzekeren van kinderen

Er zijn ook mogelijkheden tot meeverzekeren. Bijvoorbeeld wanneer het om kinderen gaat. Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot deze optie. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderdekking. Ook kan het gaan om een betaalde polis. Dit zorgt er dus voor dat ook uw kinderen binnen de polis vallen. Het is wel belangrijk dat dit duidelijk wordt aangegeven. De kinderen moeten dan op de polis die u afsluit staan. U kunt hiervoor bijvoorbeeld ook een nieuwe verzekering afsluiten om dit te regelen. Voor velen is dit een belangrijke voorwaarde die niet door iedere verzekeraar kan worden ingevuld.

Rustig doornemen

Een uitvaart is onontkoombaar. Iedereen zal op enig moment met een uitvaart te maken krijgen. Monuta kan dus vele voordelen bieden. Het is belangrijk dat u alle informatie die u heeft rustig doorneemt. U kunt dit dan vergelijken zodat u de voordelen en nadelen van de uitvaartverzekeringen zelf kunt zien. Monuta uitvaartverzekeringen is een specialist op dit gebied. Dit is niet onbelangrijk wanneer het gaat om het afsluiten van een uitvaartverzekering. Er zijn immers zeer veel aanbieders van dit type verzekering. Het is dan goed om te weten dat er ook specialisten zijn die zich hier uitsluitend op richten.

Naar Monuta