Meer mensen kiezen voor cremeren

De uitvaartwensen van de Nederlanders veranderd. Meer mensen kiezen voor een crematie en als er voor begraven gekozen wordt dan het liefst in een particulier of algemeen graf.

Waar komen de veranderingen in de wensen voor de uitvaart vandaan en waar zijn de grootste veranderingen waar te nemen?

Als het op de dood aankomt dan zijn Nederlanders erg gesloten. Het praten over de dood en alles wat hiermee te maken heeft, is nog steeds een gevoelig onderwerp voor veel mensen. Uitvaartverzekeraar Monuta is hierdoor een campagne gestart “Open over afscheid” om de dood en de uitvaart bespreekbaar te maken.

Cremeren

Cremeren of begraven?

Als er gevraagd wordt of de voorkeur uitgaat naar cremeren of begraven dan wordt het antwoord bij de meeste mensen op gevoel gegeven. De keuze wordt ook bepaald door de nabestaanden, de kosten voor een uitvaart, de levensovertuiging of het geloof, duurzaamheid en een gedeelte wil van nut zijn voor de gemeenschap.

Maar liefst 57 procent geeft de voorkeur aan cremeren tegen over 33 procent voor begraven. Een klein gedeelte kiest voor de andere methodes zoals het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap of resomeren.

Van de mensen die begraven boven cremeren verkiezen wil 66 procent in een particulier of algemeen graf begraven worden. Gevolgd door een dubbelgraf en een natuurgraf.

Verandering in wensen

Bijna 20 procent van de mensen die al eens een keuze hadden gemaakt met betrekking tot hun uitvaart zijn daar de afgelopen 10 jaar op terug gekomen.

De grootste verandering is te zien bij de mensen die eerder de keuze hadden gemaakt voor begraven, maar later toch voor een crematie hebben gekozen. De reden voor de verandering is dat de nieuwe keuze het prettigst voelt.

Cremeren neemt een steeds groter aandeel in en dit aandeel is ook de laatste 10 jaar verder gegroeid.

Meeste mensen hebben een uitvaartverzekering

Om de kosten van de uitvaart te financieren hebben de meeste Nederlanders een uitvaartverzekering afgesloten. Het gaat hierbij om ruim 60 procent gevolgd door een groep die genoeg vermogen op de bank heeft om daarmee de uitvaart te bekostigen.

Een kleine groep mensen heeft te weinig vermogen en verdiend niet genoeg om zich te verzekeren tegen de kosten van een uitvaart.

Uitvaartwensen online wijzigen

Als u al een uitvaartverzekering heeft afgelosten dan is het wijzigen van de wensen simpel online te regelen of u kunt contact opnemen met uw uitvaartverzekeraar. De meeste verzekeraars hebben een onlineomgeving waarin u op ieder moment uw wensen kunt aanpassen.

U kunt ondanks dat u nog nooit echt goed nagedacht heeft over uw uitvaart wel een verzekering afsluiten en pas later uw wensen kenbaar maken.

Als u nog geen uitvaartverzekering heeft afgesloten dan is het verstandig om hier niet te lang mee te wachten. Hoe langer u het afsluiten van deze verzekering uitstelt hoe hoger de premie zal worden. U gaat namelijk een hogere premie betalen als u ouder bent.

Verder is het als u zelf niet genoeg vermogen op de bank heeft staan om een uitvaart te financieren altijd verstandig u te verzekeren tegen de kosten van de uitvaart. Als u namelijk niet verzekerd bent dan zullen uw nabestaanden voor de kosten opdraaien.