AXENT uitvaartverzekeringPer 1 oktober 2016 is Axent gefuseerd met Ardanta. Voor u als consument betekent dit dat u nog meer kwaliteit kunt verwachten als u een uitvaartverzekering gaat afsluiten.

Bij AXENT uitvaartverzekering kunt u een kapitaal uitvaartverzekering afsluiten. U kunt zich niet verzekeren voor de producten en diensten maar in plaats daarvan wordt er na het overlijden een geldbedrag uitgekeerd aan de nabestaanden waarmee zij uw uitvaart kunnen regelen en bekostigen. AXENT biedt deze manier van verzekeren aan omdat uit ervaring blijkt dat de uitvaartwensen in de loop der jaren wijzigen. Als u een uitvaartverzekering afsluit bij AXENT dan kunt u deze tussentijds altijd aanpassen zodat u zeker weet dat de verzekering helemaal aan uw wensen voldoet. Bij AXENT uitvaartverzekering krijgen uw nabestaanden de vrijheid om uw uitvaart te regelen helemaal op de manier zoals u dat wenst.

AXENT uitvaartverzekering

Bij AXENT kunt u een kapitaalverzekering afsluiten, het bedrag waarvoor u zich wilt verzekeren mag u zelf bepalen dit kan liggen tussen de € 3000,- en € 25.000,-. Bij AXENT uitvaartverzekeringen zijn inmiddels meer dan 1 miljoen mensen verzekerd tegen de kosten van hun uitvaart. Mede door de flexibiliteit van AXENT uitvaartverzekering groeit het aantal klanten van AXENT gestaag. Enkele grote voordelen van het afsluiten van een uitvaartverzekering bij AXENT is dat kinderen tot 18 jaar gratis zijn meeverzekerd en nieuw is dat klanten welke ongeneeslijk ziek zijn alvast een voorschot op de uitkering kunnen ontvangen.

AXENT kostencalculator

Op de website van AXENT kunt met behulp van de handige uitvaartkostencalculator uitrekenen wat uw uitvaart ongeveer gaat kosten. Aan de hand van deze kosten kunt u zelf het bedrag bepalen waarvoor u zich wilt verzekeren. U kunt aangeven of u een begrafenis of crematie wenst en u zult begrijpen dat de kosten tussen beide verschillen, een begrafenis is over het algemeen duurder dan een crematie. Als u na enkele jaren de calculator weer eens gebruikt en u ziet dat de kosten van uw uitvaart zijn gewijzigd dan kunt u de uitvaartverzekering altijd zelf aanpassen. Op deze manier heeft u altijd een uitvaartverzekering welke aan uw wensen voldoet en zijn de kosten voor uw begrafenis of crematie gedekt.

Uitvaartverzekering online aanvragen
Het aanvragen van een uitvaartverzekering bij AXENT doet u online nadat u enkele vragen heeft beantwoord. Er is wel een gezondheidsverklaring vereist en als er zich geen bijzonderheden voordoen dan zal de aanvrager onder normale voorwaarden worden geaccepteerd. De verstrekte informatie zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Bij de aanvraag vult u in voor welk bedrag u verzekert wilt zijn, wat uw leeftijd is en tot welke leeftijd of voor welke periode u premie wenst te betalen dit kan zijn 10, 20, of 30 jaar of dat u tot uw 65e of tot uw 85e wilt betalen.

U kunt er ook voor kiezen om uw premie automatisch aan te laten passen aan de inflatie. Uw te betalen premie zal dan ieder jaar wel wat hoger worden maar het geldbedrag welke zal worden uitgekeerd bij overlijden is op deze manier wel dekkend.

Voordelen AXENT

Hieronder hebben we de voordelen van een uitvaartverzekering bij AXENT op een rij gezet.


  • De keuzevrijheid
  • Kinderen zijn gratis meeverzekerd
  • Als u terminaal ziek bent mogelijk eerdere uitkering
  • Flexibele voorwaarden
  • Na aanmelding snel verzekerd
  • Mogelijkheid om de uitvaartverzekering af te kopen
  • Klanten van AXENT beoordelen de verzekeraar erg hoog

Kinderen gratis meeverzekerd

Als u besluit een uitvaartverzekering bij AXENT af te sluiten dan zijn uw kinderen gratis meeverzekerd met u, ook als het gaat om adoptiekinderen of pleegkinderen. De dekking is geldig tot de leeftijd van 17 jaar. Als u de kinderen meteen na de geboorte aanmeld (binnen 3 maanden) gaat dit snel en simpel en is er geen gezondheidsverklaring nodig. Als de kinderen ouder zijn gaat het aanmelden ook makkelijk maar dan dient er wel een gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Als u voor uw kinderen meteen een uitvaartverzekering afsluit dan is de premie lager dan dat u dit op latere leeftijd gaat doen.

Voorschot bij terminaal ziek

Klanten welke terminaal ziek worden kunnen van AXENT een voorschot ontvangen op het uit te keren geldbedrag. De terminale ziekte dekking is geldig voor alle klanten welke vanaf 15 november 2013 een uitvaartverzekering hebben afgesloten bij AXENT. De voorwaarde aan de terminale dekking is dat er minimaal een bedrag van 3.000 euro moet overblijven. Als u een voorschot wilt aanvragen dan zal er een gecertificeerd medicus moeten vaststellen dat u daadwerkelijk ziek bent.

Direct verzekert

Als u een uitvaartverzekering bij AXENT afsluit dan bent u vrijwel direct verzekert. Dit is ideaal voor personen welke nog niet weten welke wensen ze hebben met betrekking tot hun uitvaart maar wel verzekert willen zijn. U heeft op deze manier nog ruim de tijd om te bedenken wat uw uitvaartwensen zijn. Het is een geruststellende gedachte dat u vrijwel direct verzekert bent zodra u bij AXENT uitvaartverzekering een uitvaartverzekering afsluit.