Antilliaanse uitvaart

Wist u dat het mogelijk is om een Antilliaanse uitvaartverzekering af te sluiten? U kunt namelijk bij uitvaartverzekeraars zich laten verzekeren tegen de kosten van een Antilliaanse uitvaart. Met een kapitaal uitvaartverzekering heeft u de vrijheid om de uitvaart naar wens vorm te laten geven.

In Nederland wonen momenteel ongeveer 150.000 Nederlanders met een Antilliaanse achtergrond. De meeste Antillianen zijn gelovig en zij staan ingeschreven bij de rooms-katholieke kerk of zijn protestants.

Antilliaanse uitvaart

Antilliaanse uitvaart en de rituelen

Antillianen hechten veel waarde aan rituelen na het overlijden. Hierin komen zowel Indiaanse als Afrikaanse en Europees-christelijke tradities naar voren. Bij de meeste Antilliaanse Nederlanders is het geloof in een geestenwereld sterk aanwezig. Zo geloven ze dat geesten aanwezig zijn in het dagelijkse leven. Dit thema keert ook weer terug tijdens de uitvaart.

Geesten als voorbodes van de dood

Zo ziet een groot deel van de Antillianen bepaalde gebeurtenissen als voorbodes van de dood. Een klein ongelukje kan een diepere betekenis hebben. In veel verhalen komt de zwarte vlinder terug: Als een zwarte vlinder een kamer binnenvliegt, dan is het einde wel héél dichtbij gelooft men.

Een Antilliaan zult u tijdens of na de afscheidsceremonie ook nooit uitgebreid horen praten over hoe “bijzonder” of “indrukwekkend” een uitvaartdienst was. Want hij kan dan zomaar eens de volgende zijn die komt te overlijden.

Wat er gebeurt na het overlijden bij een Antilliaanse uitvaart

In de Antilliaanse gemeenschap is het gebruikelijk dat direct na het overlijden iedereen rondom de overledene daarvan op de hoogte wordt gebracht. Families en nabestaanden worden daarvan telefonisch ingelicht.

Overigens wordt op de Antillen ook een rouwadvertentie geplaatst in een lokale krant. Voor Antillianen die woonachtig zijn in Nederland is deze traditie minder gebruikelijk. In plaats daarvan wordt gekozen voor een extra speciale (en vaak duurdere) rouwkaart.

Antilliaanse uitvaart

Tijdens de Antilliaanse uitvaart

Tijdens de Antilliaanse uitvaart is er in de kerk meestal live muziek en wordt de kist van de overledene gevuld met persoonlijke spullen. Uiteenlopend van sigaretten of sigaren tot tekeningen van kinderen en drank, meestal rum. Voor Antillianen die de overledene zijn voorgegaan, worden wensen en vragen in de kist meegegeven.

De rouwdienst zelf is sober, maar het kan er erg emotioneel aan toegaan. Men is zeer verdrietig over het heengaan van hun geliefde en dat komt duidelijk naar voren tijdens de rouwbijeenkomst.

De Antilliaanse begrafenis

Religieuze Antillianen laten zich vrijwel altijd begraven. Een crematie is uit den boze. Antillianen geloven dat het lichaam van de overledene alleen aan de reis naar het leven hierna kan beginnen als het in ongeschonden staat begraven wordt. Bij het kiezen van een Antilliaanse uitvaartverzekering wordt dan ook rekening gehouden met een traditionele begrafenis.

Herdenkingsdienst

De veertigste dag na het overlijden is een belangrijke, op deze dag wordt er een herdenkingsdienst gehouden. Directe nabestaanden staan dan stil bij het overlijden van de dierbare die is overleden.

Uitvaartverzekering tip

Laatste rustplaats in het moederland

Als het even kan dan wordt er gekozen voor het moederland als laatste rustplaats. Is er gekozen voor een standaard Nederlandse uitvaartverzekering, dan wordt het overbrengen van het stoffelijk overschot naar het moederland niet vergoedt.

In dat geval zijn deze bijkomende kosten voor de nabestaanden van de overledene. Antillianen in Nederland kiezen echter steeds vaker voor een begrafenis in Nederland. Men wordt dan begraven op een begraafplaats van het kerkgenootschap waar de overledene ingeschreven stond.

Het graf

Het graf van Antillianen wordt door de nabestaanden keurig bijgehouden. Regelmatig laten familie, vrienden en bekenden van de overledene bloemen achter bij het graf en kleine steentjes ten teken dat hij of zij niet vergeten wordt. Veel geld wordt er gestoken in de kist, het graf (grafrechten) en de grafsteen.

Rouwperiode

Na de begrafenis volgt er een lange periode van rouw, ook wel bekend als de ‘ocho dia’. Acht dagen lang wordt er gebeden voor de overledene. Meestal door een vrouw en dan bij voorkeur iemand die de 50 jaar gepasseerd is.

De voorbidster zal in deze periode tot god bidden en hem vragen de overledene tot zich te nemen, dit tot troost voor de nabestaanden. Deze gebeden worden ook wel ‘litanieën’ genoemd.

Na elk gebed wordt er gedacht aan en gesproken over de overledene. De achtste dag van ocho dia is de meest emotionele dag. Alle ramen in het huis van de overledene worden geopend zodat hij of zij de kans krijgt om naar het hiernamaals af te reizen.

Na afloop van deze dag wordt er een maaltijd genuttigd en gedronken. Tenslotte wordt er veertig dagen na het overlijden een herdenkingsdienst voor de overledene gehouden.

Een Antilliaanse uitvaart verzekeren

Om de kosten van een Antilliaanse uitvaart te verzekeren is het verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Als u een Nederlandse uitvaartverzekering afsluit en u wilt dat de uitvaart in het moederland zal plaatsvinden dan is de kapitaal uitvaartverzekering het meest geschikt.

Bij een kapitaal uitvaartverzekering kunt u namelijk een geldbedrag opbouwen dat zal worden uitgekeerd na het overlijden aan de nabestaanden. Met dit bedrag kan de uitvaart verzorgd worden.

Als u de uitvaart op de Antillen wil laten verzorgen dan is het bedrag wat daarvoor nodig is hoger dan bij een uitvaart in Nederland. U moet dus vooraf de kosten berekenen om zo het op te bouwen bedrag te bepalen.

Bij de uitvaartverzekeraars Monuta en DELA kunt u een goede en complete uitvaartverzekering afsluiten.