Uitvaartverzekering zonder medische acceptatie

Als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten zonder medische acceptatie dan is dit bij enkele verzekeraars mogelijk. De uitvaartverzekeraars waar u een verzekering kunt afsluiten zonder medische acceptatie maken wel gebruik van Carenzjaren.

De reden hiervoor is dat de verzekeraar een bepaald risico loopt en daardoor krijgt u te maken met een wachttijd.

Als u geen gebruik wenst te maken van een wachttijd bij het afsluiten van een begrafenisverzekering dan zult u op zoek moeten naar een uitvaartverzekering met medische acceptatie, hierbij dient u wel een gezondheidsverklaring in te vullen, aan de hand van deze gezondheidsverklaring kan de verzekeraar het risico inschatten.

Uitvaartverzekering zonder medische acceptatie

Wat is een medische acceptatie?

Zodra u een begrafenisverzekering aanvraagt zal de uitvaartverzekeraar uw aanvraag beoordelen.

De meeste verzekeraars zullen een medische acceptatie uitvoeren voordat ze u goedkeuren voor de uitvaartverzekering. De medische acceptatie is een beoordeling voordat u wordt toegelaten tot de uitvaartverzekering van uw keuze.

Een uitvaartverzekering is eigenlijk een levensverzekering de verzekeraar wil daarom ook weten wat uw gezondheidstoestand is om op deze manier zo weinig mogelijk risico te lopen.

Door een medische acceptatie uit te voeren kan de verzekeraar een inschatting maken hoe uw gezondheidssituatie eruit ziet en aan de hand hiervan kan deze u wel of niet accepteren voor de desbetreffende uitvaartverzekering.

Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering zult u enkele vragen moeten beantwoorden deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden van deze vragen kan de verzekeraar zien of er sprake is of is geweest van een ziekte of aandoening waardoor het risico op vervroegd overlijden groter is.

Geen medische acceptatie maar Carenzjaren

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering zonder medische acceptatie zullen er wel Carenzjaren worden toegepast. Carenzjaren zijn wachtjaren, u moet er dus rekening mee houden dat er bij het afsluiten van een verzekering zonder medische acceptatie meestal twee wachtjaren worden toegepast, tijdens deze wachtjaren zal er indien u komt te overlijden geen volledige vergoeding uitgekeerd worden.

Risico verzekeraar Bij een uitvaartverzekering zonder medische acceptatie wil de verzekeraar het risico dus zoveel mogelijk uitsluiten, de wachtjaren worden toegepast om u een deel van de premie te laten betalen zodat de verzekeraar in ieder geval een gedeelte van het kapitaal binnen heeft.

Het kan namelijk gebeuren dat u komt te overlijden terwijl u bijna nog geen premie heeft betaald.

Wachtjaren De wachtjaren gaan meteen in zodra u de uitvaartverzekering zonder medische acceptatie heeft afgesloten. Als in de wachtjaren komt te overlijden dan zult u alleen het bedrag inclusief rente uitgekeerd krijgen welke u aan premie heeft opgebouwd.

De kosten die de uitvaartverzekeraar heeft gemaakt zullen ook nog van het opgebouwde kapitaal worden afgehaald. Indien u zou komen te overlijden ten gevolge van een ongeval in de wachtjaren dan zal er wel volledig worden uitgekeerd.

Na de Carenzjaren zal de verzekering wel volledig worden uitgekeerd als u zou komen te overlijden.

Gezondheidsverklaring Als u een gezondheidsverklaring moet afgeven dan moet u enkele vragen beantwoorden over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk invullen.

Nadat uw gezondheidsverklaring is ingeleverd en beoordeeld door de verzekeraar hoort u of u bent geaccepteerd door de verzekeraar.

Indien u echt een uitvaartverzekering zonder medische acceptatie wilt afsluiten dan zult u wel eerst de verzekeraars moeten vergelijken en hierbij goed kijken bij welke uitvaartverzekering dit mogelijk is.

Veelgestelde vragen

Welke uitvaartverzekering vraagt geen gezondheidsverklaring?

Een uitvaartverzekering afsluiten zonder gezondheidsverklaring is vrijwel niet mogelijk. Er zijn wel uitvaartverzekeraars die een soepelere acceptatie hanteren zoals Monuta.

Wat zijn Carenzjaren?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering zonder medische acceptatie zullen er Carenzjaren worden toegepast. Carenzjaren zijn wachtjaren, meestal worden er twee wachtjaren toegepast. In deze periode zal er bij overlijden geen of een beperkte uitkering uitgekeerd worden.