Uitvaartverzekering en zelfdoding

Veel mensen vragen zich af hoe het precies zit met de uitvaartverzekering en zelfdoding. Nabestaanden die een geliefde verliezen door zelfmoord, die gaan een zeer heftige en emotionele periode tegemoet.

Men blijft vaak met veel vragen zitten. Zo is het meestal niet duidelijk waarom iemand besloot om uit het leven te stappen. Maar andersom is ook mogelijk. Deze nabestaanden blijven met een groot schuldgevoel achter. “Had ik maar….”.

Hoewel het verlies al erg genoeg is, wordt het voor de nabestaanden nog lastiger als de uitvaartverzekeraar niet meewerkt. Helaas komt het nog al te vaak voor dat de uitvaartverzekering weigert om geld uit te keren bij zelfdoding.

Echter, in deze gevallen staat de verzekeraar vermoedelijk volledig in zijn recht. We leggen het u hieronder allemaal uit.

Uitvaartverzekering zelfdoding

Uitvaartverzekering en zelfdoding bij nieuwe polissen

Bij nieuwe polissen heeft de verzekeraar altijd het recht om geen geld uit te keren bij zelfmoord. Hij zal dan in de meeste gevallen de verzekering ontbinden en wel met terugwerkende kracht. Dit staat altijd duidelijk vermeld in de polisvoorwaarden.

De nabestaanden ontvangen geen geldbedrag en zullen de uitvaart dus zelf moeten bekostigen. Omdat niet alle uitvaartverzekeraars met dezelfde polisvoorwaarden werken, zullen we hieronder met u een aantal scenario’s doorlopen.

Uitvaartpolis is nog geen 6 maanden oud

Wordt er zelfmoord gepleegd en is de uitvaartverzekering 6 maanden of korter actief? Dan ontbindt vrijwel iedere verzekeraar in Nederland de polis. Het recht op een uitkering in zowel geld als in natura vanuit de verzekering komt te vervallen. De uitvaartverzekering wordt niet als geldig gezien.

Waarom keren uitvaartverzekeraars niet uit?

In het bovenstaande scenario is het heel aannemelijk dat de verzekerde een uitvaartverzekering heeft afgesloten met voorbedachten rade, om zijn of haar familie te ontlasten. Betaalde premies worden overigens wel door de verzekeraar teruggestort.

Uitvaartverzekering is ouder dan 6 maanden

Is een uitvaartverzekering langer dan een half jaar actief, bijvoorbeeld 7 of 8 maanden? Sommige verzekeraars zullen dan wel uitkeren. Maar ze hoeven het niet te doen. Dit kunt u zelf in de polis van de betreffende verzekeraar nalezen.

1 jaar of langer

Heeft iemand die zichzelf van het leven berooft een jaar daarvoor een uitvaartverzekering afgesloten? Dan zal de uitvaartverzekeraar wel een bedrag uitkeren.

Wel een uitkering, maar niet het volledige bedrag

Let op: Er zijn verzekeraars die bij een uitvaartverzekering van 1 jaar of ouder alleen uitbetalen onder ‘bepaalde voorwaarden’. Daarmee bedoelen wij dat sommige verzekeringsmaatschappijen nooit het volledige bedrag uitkeren bij zelfdoding maar een lager bedrag.

Zelfmoord en polisvoorwaarden uitvaartverzekering

Hoe verzekeraars omgaan met zelfmoord is altijd in de polis opgenomen. We raden u aan om voor meer duidelijkheid daarover nauwkeurig de voorwaarden van de uitvaartverzekering door te nemen.

Hoeveel zelfdodingen vinden er jaarlijks plaats?

Volgens het CBS vonden er in 2021 gemiddeld 10,6 zelfdodingen per honderdduizend inwoners plaats. Dit is een schrikbarend hoog aantal en het is dan ook begrijpelijk dat het voor verzekeringsmaatschappijen een belangrijk thema is.

Praten over zelfmoord?

Ziet u het leven niet meer zitten en overweegt u om zelfmoord te plegen? Wij raden u dan aan om via de website 113.nl hulp in te schakelen.