Uitvaartverzekering: in welke box?

De uitvaartverzekering zorgt er via de verzekeraar voor dat u vermogen opbouwt. Het gaat om de waarde van de verzekering, niet om het uit te keren bedrag. Die waarde van de verzekering geeft de verzekeraar ieder jaar aan u door.

Door die waarde komt de uitvaartverzekering fiscaal gezien terecht in box 3. Dat betekent dat u de waarde bij uw vermogen zou moeten tellen. Er is echter sprake van een uitzondering. De uitvaartverzekering is een kapitaalverzekering met een specifiek doel. De polis zal namelijk alleen uitkeren bij overlijden.

U mag het kapitaal daarom buiten de rest van het vermogen houden. Tenminste, indien het gaat om maximaal €6.977 (2017). Is het bedrag groter? Dan moet u daar wel gewoon belasting over betalen. Tot dat bedrag kunt u dit meenemen in box 3, maar is het niet nodig om daar de vermogensrendementsheffing over te betalen.

Kapitaal in box 3

Over de rest van het kapitaal in box 3 moet u belasting betalen boven een bedrag van €25.000. Dat betekent dat er sprake is van een behoorlijk heffingsvrij vermogen. Tot dat bedrag is het niet nodig om daar enige belasting over te betalen.
Let op: indien de waarde van de uitvaartverzekering groter is dan de vrijstelling moet u over het gehele bedrag belasting betalen. Mits uw vermogen uitkomt boven de €25.000 natuurlijk.

Vrijstelling voor de uitvaartverzekering

De overheid stelt jaarlijks de vrijstelling voor de uitvaartverzekering vast. Er is dan sprake van een vrijgesteld kapitaal, waardoor u daar geen belasting over hoeft te betalen. In 2015 ging het om €6.922, waarna het bedrag twee keer een beetje verhoogd is. In 2016 was het al €6.957 en in 2017 gaat het zelfs om €6.977. Op die manier houdt de overheid rekening met het feit dat de kosten voor een uitvaart ook steeds een beetje hoger worden.

De verzekeraar zal u ieder jaar een overzicht sturen van de waarde van de uitvaartverzekering. Het is verstandig om niet boven dit bedrag uit te komen. Op die manier kunt u profiteren van de vrijstelling die er geldt, waardoor het niet nodig is om er belasting over af te dragen.

Kapitaal- of natura verzekering afsluiten

De belastingregels gelden uiteraard voor een kapitaalverzekering. Bij een naturaverzekering heeft u daar niet mee te maken, omdat u geen kapitaal opbouwt. In plaats daarvan is er sprake van een recht op betaling van de kosten, op het moment dat u komt te overlijden.

Aan de slag met een uitvaartverzekering en er zelf voor zorgen dat u die op de beste manier kunt afsluiten? We zetten onlangs 4 tips op een rij, om het u een stukje gemakkelijker te maken. Dit voorkomt dat u verkeerde beslissingen neemt en zorgt er in plaats daarvan voor dat u terug kunt vallen op een goede verzekering.

Monuta

9.0

Monuta beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

7,36 p/m

DELA

9.0

DELA beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

9,22 p/m

a.s.r.

8.3

a.s.r. beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

10,88 p/m

DLE

8.6

DLE beoordeling

Verzekerd bedrag

€9.500

Leeftijd

28-jarige

14,92 p/m