Uitvaartbranche beoordeeld als zeer goed door consument

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Minister Ollongren (BZK) komt naar voren dat de consument de uitvaartbranche als ‘zeer goed’ beoordeeld.

De uitvaartbranche wordt beoordeeld met een 8.

Vernieuwde uitvaartwet

Met de aankomende vernieuwing van de Wet op de lijkbezorging die straks waarschijnlijk Uitvaartwet gaat heten heeft de overheid een onderzoek naar de tevredenheid over de uitvaartbranche onder consumenten laten uitvoeren.

Minister Ollongren heeft de resultaten van dit onderzoek nog eens onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht.

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor de verdere voorbereiding van de nieuwe wet.

Vitaal proces

De uitvaartbranche kwam tijdens de corona pandemie zwaar onder druk te staan. Hierbij kwam de vraag naar voren of de uitvaartbranche als ‘vitaal proces’ aangemerkt zou moeten worden.

De minister liet weten dat de uitvaartbranche ook ten tijden van een pandemie de extra druk heeft weten op te vangen.

Ondanks dat de uitvaartsector van maatschappelijk belang is, komt het niet in aanmerking als vitaal proces. Om als vitaal proces bestempeld te worden zou bij het uitvallen van een sector de samenleving dermate worden ontwricht dat de nationale veiligheid in het geding komt.

De minister pleit er wel voor dat de overheid bij de crisisbestrijding de werking van de uitvaartsector in het oog houdt en verwerkt in de relevante crisisplannen.